Spowolnienie gospodarcze - prognozy gospodarcze dla Polski w 2023 roku

Spowolnienie gospodarcze - prognozy gospodarcze dla Polski w 2023 roku

Od kilku miesięcy, tym co rozpala dyskusje zarówno polityków, mediów jak i nas obywateli to inflacja, wzrost stóp procentowych oraz coraz częściej pojawiające się głosy mówiące o spowolnieniu gospodarczym a momentami nawet o recesji, która być może czeka nas w 2023r. Coraz więcej serwisów przywołuje prognozę gospodarczą Komicji Europejskiej oraz prognozy OECD, które jednoznacznie wskazują, że rok 2023 będzie okresem walki z globalną inflacją a zgodnie z prognozami OECD światowy wzrost gospodarczy wyhamuje do 2,2% w stosunku do 3,1% w roku bieżącym.

Spis treści:

Co to jest spowolnienie gospodarcze?

Czym zatem jest spowolnienie gospodarcze i co może ono oznaczać dla obywateli oraz dla firm w Polsce? Spowolnienie gospodarcze jest terminem stosowanym w makroekonomii, który opisuje okres w gospodarce, w którym dochodzi do wyhamowania wzrostu gospodarczego. Jest to zjawisko cykliczne, które występuje po okresie wzrostu gospodarczego i nie zawsze oznacza ona negatywne skutki. Należy zdecydowanie pamiętać, że spowolnienie gospodarcze nie jest tym samym co recesja czyli głęboki kryzys, mimo że bardzo często właśnie z recesją jest mylone lub traktowane na równi z kryzysem gospodarczym. Natomiast faktem jest, że spowolnienie gospodarcze może stać się pierwszym krokiem na drodze do recesji.

Czym zatem jest recesja? Recesja to spadek ogólnej działalności gospodarczej, który trwa co najmniej przez dwa kwartały. Recesja charakteryzuje się ujemnym wzrostem gospodarczym, spadkiem PKB, spadkiem zatrudnienia i bardzo często obniżeniem realnych płac.

Przyczyny spowolnienia gospodarczego w 2023r.

Czynniki, które wskazywane są przez ekonomistów jako główne aktywatory spowolnienia gospodarczego w 2023 roku to bez wątpienia agresja Rosji na Ukrainę. Natomiast nie jest to jedyny czynnik, który powoduje spadek wzrostu gospodarczego w Polsce. Jako kolejne określa się:

  • nadmierne stymulowanie popytu krajowego;
  • zdecydowanie opóźniona reakcja NBP na wzrost inflacji;
  • wprowadzanie zmian w systemie podatkowym bez wcześniejszego przygotowania,
  • zawirowania związane z wprowadzeniem Polskiego Ładu;
  • wprowadzanie zmian generujących podnoszenie kosztów dla przedsiębiorców,
  • kryzys energetyczny i brak surowców na rynku.

Spowolnienie gospodarcze w Polsce w 2023 roku

Obecnie możemy zapoznać się z wieloma raportami, które tworzą prognozy dla Polski oraz UE na 2023 rok. Wszystkie jednoznacznie wskazują, że w 2023 roku czeka nas w Polsce spowolnienie gospodarcze, natomiast główny ekonomista PZU twierdzi również, że nie można wykluczyć scenariusza recesji. Jakie zatem są dokładne scenariusze dla Polski jeśli chodzi o spowolnienie gospodarcze w 2023r.?

Komisja Europejska przewiduje wzrost realnego PKB o 4,0% r/r w 2022 eoku i spadek tempa wzrostu do 0,7% w 2023 roku. Nieco inną prognozę stworzyło Ministerstwo Finansów (ustawa budżetowa 2023), które jest zdecydowanie mniej pesymistyczne i prognozuje wzrost o 4,6% w br. i spadek do 1,7% w następnym roku.

Na 2024 rok obie instytucje oczekują ożywienia gospodarczego i wzrostu PKB o 3,1% (MF) i 2,6% (KE). Bardzo podobną prognozę do KE przedstawia OECD, które mówi o spadku wzrostu gospodarczego w 2023 roku do 0,9% i wzrostu do 2,4 w 2024r. Jeśli te prognozy się sprawdzą, będziemy mieli do czynienia ze spowolnieniem gospodarczym w 2023r., ponieważ tempo wzrostu gospodarczego będzie zdecydowanie niższe niż w latach poprzednich. Żadna z tych instytucji nie wskazuje jednak ryzyka recesji w Polsce.

Niemniej głosy zapowiadające taki scenariusz, również się pojawiają. Agencji Moody’s, jako pierwsza instytucja prognozuję recesję w Polsce w 2023 roku wskazując, że Polska gospodarka ma się skurczyć o 0,2%. O podobnym scenariuszu mówi również główny ekonomista PZU „"(…) w przypadku Polski, spodziewamy się, że w 2023 roku tempo wzrostu PKB zwolni do nieco poniżej 1 proc., choć jak wskazała listopadowa aktualizacja projekcji NBP, z 50-procentowym prawdopodobieństwem nie można też wykluczyć scenariusza recesyjnego, tj. spadku PKB w Polsce o 0,3 proc."

Szkolenie online – sprawdź ofertę na 2023 rok!

Spowolnienie gospodarcze a wzrost cen

Oczywiście informacje o spowolnieniu gospodarczym automatycznie generuje pytanie jak i czy wzrośnie inflacja w roku 2023. Niewątpliwie temat wskaźniku inflacji i prognoz jego wzrostu stanowi najciekawszą część raportów ponieważ to właśnie ten element jest tematem numer jeden w mediach wśród polityków. Jak zatem spowolnienie gospodarczej w 2023 roku prognozowane przez specjalistów wpłynie na poziom inflacji w Polsce?

Komisja Europejska prognozuje, że tempo wzrostu cen w gospodarce Polski (wskaźnik HICP) przyspieszy w 2023 roku do 13,8% z 13,3% w bieżącym roku. Szczyt inflacji jest prognozowany na początek 2023 roku, po czym inflacja prawdopodobnie zacznie opadać. Inne prognozy w zakresie inflacji w Polsce w 2023r. zakłada Ministerstwo Finansów, mówiąc w ustawie budżetowej 2023r. o poziomie średniorocznej inflacji w Polsce w 2023 roku na poziomie 9,4%.

Spowolnienie gospodarcze a bezrobocie w 2023 roku

Czytając raporty poszczególnych organizacji i wsłuchując się w wypowiedzi ekspertów obok pytań o inflację nasuwają się również pytania jak spadek tempa rozwoju gospodarczego wpłynie na poziom bezrobocia w Polsce. Tutaj również możemy zauważyć duże różnice w prognozach. Pomimo trudnych warunków rynek pracy nadal osiąga dobre wyniki. Zatrudnienie i aktywność zawodowa są na bardzo wysokim poziomie, a stopa bezrobocia jest najniższa od dziesięcioleci. Prognozy w przypadku stopy bezrobocia nie są już tak pesymistyczne i zakładają, że rynek pracy zareaguje z opóźnieniem na spowolnienie aktywności gospodarczej i nie są zakładane wysokie skoki bezrobocia w Polsce.

Wpływ spowolnienia gospodarczego na firmy

Według raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego spowolnienie gospodarcze na chwilę obecną nie prowadzi do znaczącego wzrostu bankructw firm w Polsce. Liczba nowych podmiotów znacząco przekracza liczbę zamykanych firm. Rośnie natomiast liczba podmiotów zawieszanych działalności gospodarczych. Niemniej według PIE, w kolejnych miesiącach możemy obserwować wzrost liczby zawieszających działalność na co zdecydowanie będzie miał wpływ czynnik spowolnienia gospodarczego.

Najbardziej zagrożone na bankructwo są firmy przemysłowe, które w największym stopniu odczuwają skutki obserwowanego spowolnienia gospodarczego

Sprawdź pełną ofertę naszych szkoleń online i bądź na bieżąco z wszystkimi zmianami w prawie!