Zmiany w prawie budowlanym 2023 r. / 2024 r. Co wprowadzi nowelizacja prawa budowlanego?

Zmiany w prawie budowlanym 2023 r. / 2024 r. Co wprowadzi nowelizacja prawa budowlanego?

Prawo budowlane nakłada na inwestorów określone zobowiązania, które muszą być spełnione na każdym etapie procesu wznoszenia obiektu. Zaczynając zatem od fazy projektowania, następnie poprzez budowę, utrzymanie obiektu, a także po kwestie związane z rozbiórką, na każdym tym etapie inwestor musi opierać swoje działania o przepisy prawa. Jakie zmiany w prawie budowlanym z 2023 roku czekają na inwestorów w 2024 r.? Sprawdź.

Spis treści:

Zmiany w prawie budowlanym w 2023 r.

Najważniejsza zmiana dotycząca prawa budowlanego, jaka miała miejsce w 2023 r. dotyczy możliwości budowy domów do 70 m2 bez pozwolenia na budowę. Celem nowelizacji ustawy prawa budowlanego było przede wszystkim uproszczenie i przyśpieszenie procesów budowlanych.

Decyzję odnośnie zmian w tym zakresie podjął Sejm 17 sierpnia 2023 r., uchwalając nowelizację prawa budowlanego.

Budowa domów do 70 m2 - Co w praktyce oznaczają proponowane zmiany?

W praktyce oznacza to, że po przesłaniu zgłoszenia do urzędu oraz powiadomieniu nadzoru budowlanego o planowanym terminie rozpoczęcia prac, możliwe będzie niemal natychmiastowe rozpoczęcie budowy domu. Co istotne, nie zmieniły się obowiązki dotyczące ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy.

Domy bez pozwolenia na budowę - Co obejmuje uproszczone zgłoszenie?

Budowa na podstawie uproszczonego zgłoszenia obejmuje:

 • budynki jednorodzinne wolnostojące budowany na własne potrzeby, nie może być wykorzystywany do najmu lub budowany w celu sprzedaży,
 • o nie więcej niż dwóch kondygnacjach,
 • których obszar oddziaływania w całości zawiera się na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

Projekt budowlany, dziennik budowy - Czy są potrzebne?

Do zgłoszenia dotyczącego budowy domu do 70 m2 powinien zostać dołączony komplet dokumentów, a w jego skład powinny wejść:

 • projekt budowlano-techniczny,
 • decyzja o warunkach zabudowy,
 • dziennik budowy.

Bardzo istotny jest fakt, że znowelizowane przepisy wyłączają możliwości wniesienia sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej do zgłoszenia budowy takiego domu.

Nowelizacja prawa budowlanego 2023 - Co jeszcze się zmieni, gdy wejdzie w życie?

Nowelizacja ma rozszerzyć katalog obiektów budowlanych i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokonania zgłoszenia, ma także rozszerzyć Bazę Projektów Budowlanych. Dodatkowo nowelizacja ma wprowadzić kary za nieterminowe wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę jak również usprawnić procedury oddawania do użytkowania obiektów budowlanych.

Nowelizacja ustawy prawa budowlanego - Dodatkowe zmiany

Zmiany w ustawie prawo budowlane mają także przywrócić funkcję  rzeczoznawstwa budowlanego jako samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. Oprócz tego zmiany mają doprowadzić do:

 • rozszerzenia systemu Elektronicznego Dziennika Budowy;
 • wprowadzenia Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego;
 • wprowadzenia Elektronicznego Centralnego Rejestru osób posiadających Uprawnienia Budowlane (system e-CRUB);
 • rozbudowania portalu E-budownictwo.

Formalności budowlane tylko w formie cyfrowej?

Cyfryzacja w budownictwie staje się faktem. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uruchomił w formie pilotażu Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie. System ma na celu tworzenie i obsługę w formie elektronicznej wszystkich dokumentów niezbędnych podczas postępowań w budownictwie. Uruchomienie pilotażu ma na celu przetestowanie systemu, ale także zabrania uwag od osób, które będą z niego korzystać, na temat jego funkcjonalności.

Nowe prawo budowlane 2023 - Czy przyśpieszy pracę organów administracji?

Głównym celem SOPAB to skrócenie powtarzalnej pracy urzędnika w procesie postępowań budowalnych. W pilotażu, który ruszył 16 listopada, bierze udział 16 urzędów. Jakie funkcję są testowane podczas rozpoczętego pilotażu? Min. szablony pisma dla sprawy pozwolenie na budowę, pojawiające się na pulpicie powiadomienia dotyczące zbliżających się i/lub przekroczonych terminów dla poszczególnych spraw, możliwość pobierania danych z EZD PUW. W kolejnych etapach pilotażu mają być testowane kolejne funkcje systemu.

Z jakich narzędzi cyfrowych może skorzystać inwestor?

Proces cyfryzacji formalności budowlanych rozpoczął się w 2020 r. w momencie powstania serwisu e-Budownictwo Wnioski. Obecnie w ramach tego systemu działa:

 •     eBudownictwo Wnioski
 •     Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB)
 •     Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (c-KOB)
 •     Elektroniczny Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane (e-CRUB)
 •     Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)
 •     eWykonania Zastępcze

SOPAB ma uzupełniać proces cyfryzacji w budownictwie.

Zmiany w prawie budowlanym - Podsumowanie

Chcesz poznać wszystkie zmiany w prawie budowlanym, które będą obowiązywać w 2024 roku? Kliknij poniższą grafikę i poznaj program szkolenia na temat najważniejsze zmiany w ustawie i zasad realizacji robót budowlanych.

zmiany w prawie budowlanym