Zasady bezpieczeństwa na wycieczkach szkolnych - BHP na wycieczkach

Zasady bezpieczeństwa na wycieczkach szkolnych - BHP na wycieczkach

Wycieczki szkolne i turystyka poszerzają horyzonty, rozwijają wiedzę i pogłębiają relacje uczestników wycieczki. Podczas wycieczek szkolnych należy pamiętać jednak o tym, że bezpieczeństwo uczestników to podstawa. Sprawdź, jakie zasady bezpieczeństwa na wycieczkach szkolnych obowiązują.

Spis treści:

Odpowiedzialność dyrektora za wycieczki szkolne

Odpowiedzialność za zorganizowanie wycieczki szkolnej ponosi dyrektor szkoły. Wycieczka szkolna (jej organizacja oraz program) powinny zostać dopasowane do wieku uczestników, ich zainteresowań, potrzeb, stanu zdrowia oraz umiejętności. Na organizację wycieczki szkolnej, zgodę wyraża dyrektor, zatwierdzając kartę wycieczki. Zadaniem dyrektora szkoły jest wyznaczenie kierownika wycieczki oraz opiekunów z zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych. 

Należy pamiętać, że dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie przez pedagoga funkcji kierownika wycieczki i opiekuna wycieczki

zasady bezpieczeństwa na wycieczkach szkolnych

Kierownik wycieczki - kto może nim być?

Kierownik wycieczki wybierany jest przez dyrektora szkoły. Kierownik wycieczki to osoba zatrudniona w szkole, która posiada wykształcenie pedagogiczne. Do zadań kierownika wycieczki należy m.in.:

  • opracowanie programu i regulaminu wycieczki,
  • zapoznanie z programem, regulaminem, zasadami bezpieczeństwa, trasą i celem wycieczki rodziców, opiekunów i uczniów,
  • określenie zadań opiekunów wycieczki,
  • organizacja i nadzór transportu, wyżywienia i noclegu dla uczniów i opiekunów wycieczki.

Odpowiedzialność nauczycieli na wycieczce szkolnej

Nauczyciele, którzy są opiekunami na wycieczce szkolnej odpowiedzialni, są przede wszystkim za zapewnienie uczestnikom należytej opieki i bezpieczeństwa podczas wycieczek. Opiekun musi uzyskać zgody rodziców na wycieczkę oraz wymagane oświadczenia. 

Organizator wycieczki i wychowawca może organizować dzieciom czas wolny, zwiedzać wraz z dziećmi oraz może pomóc zaopatrzyć się w odpowiednie artykuły tj. napój. Dodatkowo opiekun powinien sprawdzać aktualności pogodowe i dopasowywać ubiór oraz aktywności do warunków pogodowych. 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat obowiązku szkolnego i obowiązku nauki? Kliknij poniższą grafikę i sprawdź program szkolenia:

zasady bezpieczeństwa na wycieczkach szkolnych

Liczba opiekunów na wycieczce - ile uczniów na jednego opiekuna?

Zadaniem opiekuna wycieczki jest zapewnienie opieki oraz bezpieczeństwa uczniom. W przypadku liczby opiekunów na wycieczce szkolnej to właśnie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach określa najważniejsze czynniki ajkie dyrektor musi mieć na uwadze przy jej planowaniu w kontekści liczby opiekunów. Wśród tych czynników okreslane są: wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność uczestników, specyfikę i warunki tego wyjścia. To właśnie te czynniki powinny wpływać na ilość opiekunów podczas wycieczki szkolnej. Co do zasady sugeruje się aby wskazówką do określenia liczby opekunów na wycieczce szkolnej były limity, które są określone w rozporządzeniu w sprawie wypoczynku dzieci i młodzież. Sugeruje to aby pod opieką jednego wychowawcy przebywało maksymalnie 20 osób. Natomiast w przypadku grupy, w której przebywają dzieci do 10. roku życia oraz grupy mieszanej, w której są dzieci do 10. roku życia, liczba dzieci pozostających pod opieką jednego wychowawcy zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wypoczynku nie może przekraczać 15 osób. Mogą to być zatem zasady, które będą wskazówką podczas wycieczek szkolnych.

Czy nauczyciel wspomagający może być opiekunem na wycieczce?

Tak. Nauczyciel wspomagający może pełnić funkcję opiekuna na wycieczce, jeżeli pozwala na to cel i charakter wycieczki.

Wycieczki nad wodę i w góry - zasady bezpieczeństwa i odpowiedzialność opiekunów za uczestników wycieczki

Organizując wyjazd, należy pamiętać, aby trasa i cel wycieczki były dopasowane do wieku i możliwości uczestników. Podczas organizacji wycieczki szkolnej w tereny górskie, które usytuowane są w obszarze parku narodowego i rezerwatu, powyżej 1000 m n.p.m. należy zatrudnić wykwalifikowanego przewodnika, aby poruszać się po szlakach turystycznych. 

Zasady bezpieczeństwa na wycieczkach szkolnych - kąpieliska

Należy pamiętać, że organizując wycieczkę szkolną nad wodę, każdy uczestnik wycieczki musi zostać zaznajomiony z regulaminem kąpieliska. Uczeń może korzystać jedynie  z kąpielisk i pływalni strzeżonych. Nad kąpiącymi się uczestnikami wycieczki, stały dozór powinien pełnić ratownik wodny. Kierowca wynajętego autokaru musi przestrzegać przepisów ruchu drogowego, aby jazda drogą publiczną była bezpieczna.

Bogumiła Mandat
Bogumiła Mandat

Trener

Dyrektor i nauczyciel, były wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, ekspert MEN. Doświadczenie szkoleniowe zdobyła współpracując z wieloma ośrodkami edukacyjnymi. Prowadziła kursy z zarządzania jednostkami oświatowymi oraz odpowiadała za realizację projektów usprawniających funkcjonowanie jednostek oświatowych. Obecnie prowadzi szkolenia z zakresu zmian w Prawie Oświatowym, zmodernizowanego SIO, wykorzystania narzędzi IT w pracy szkoły.