Vademecum dyrektora szkoły w roku szkolnym 2023/2024 - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  1. System Informacji Oświatowej w praktyce:

  • Aktualne przepisy prawa – ustawa o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie w sprawie gromadzenia danych dziedzinowych.
  • Udzielenie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO;
   Prezentacja na aplikacji nowego SIO, jak złożyć wniosek i uzyskać dostęp
   do bazy danych SIO.
  • Ochrona danych osobowych. Dane osobowe w SIO a RODO.
  • Przekazywanie danych do bazy SIO: Uczniowie, Nauczyciele, Placówka, SIOEO.
  • Strefa dla pracownika, raporty i ich weryfikacja.
  • Skutki finansowe związane z danymi przekazanymi do SIO (subwencja, dotacja, weryfikacja danych, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego, zatrudnienie nauczycieli).
  • Zmiany na platformie SIO.
  • Prezentacja aplikacji nowego SIO, wprowadzanie danych do systemu
   przez przedszkole, szkołę i placówkę.

  2. Odpowiedzialność dyrektora szkoły za finanse publiczne:

  • Planowanie budżetu jednostki oświatowej.
  • Obowiązki i odpowiedzialność dyrektora szkoły jako kierownika jednostki sektora finansów publicznych.
  • Kompetencje dyrektora szkoły a kompetencje i obowiązki głównego księgowego.
  • Zarządzanie majątkiem szkoły, inwentaryzacja.
  • Wybieranie ofert zakupowych, zasady, regulamin.
  • Przykłady naruszenia dyscypliny finansów publicznych w jednostkach oświatowych.

  3. Odpowiedzialność prawna nauczycieli i dyrektora szkoły:

  • Zasady odpowiedzialności porządkowej.
  • Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej.
  • Zasady odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej oraz karnej nauczycieli.
  • Obszary pracy nauczycieli, w których dochodzi do naruszenia obowiązków uzasadniających odpowiedzialność prawną.

  4. BHP nauczycieli i pracowników niepedagogicznych:

  • Oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
  • Metody ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
  • Kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
  • Procedury i zasady postępowania w różnych sytuacjach.
  • BHP na wycieczkach szkolnych.
  • Dyżury nauczycieli w czasie przerw, plan dyżurów.
  • Zasady sporządzania ryzyk dla różnych sytuacji.