Zwrot nadpłaty zakładki zdrowotnej – wniosek należy wysłać do 1 czerwca 2023 roku!

Zwrot nadpłaty zakładki zdrowotnej – wniosek należy wysłać do 1 czerwca 2023 roku!

1 czerwca 2023 roku upływa termin złożenia wniosku o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wniosek o zwrot nadpłaty, w związku z rozliczeniem składki zdrowotnej za rok 2022 jest udostępniany na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Nadpłata składki zdrowotnej zostanie zwrócona tylko wtedy, kiedy płatnik złoży go w określonym terminie. Do kiedy wniosek? Kiedy ZUS odda nadpłaconą składkę?

17 maja 2023 roku ZUS poinformował, że ponad 436 tys. płatników przekazało już zweryfikowany wniosek o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej na kwotę ponad 823 mln zł.

Jak złożyć wniosek o zwrot nadpłaty?

Aby dostać na konto zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej, trzeba złożyć wniosek. Zostanie on wygenerowany przez ZUS na profilu płatnika na PUE ZUS (wzór wniosku RZS-R) na podstawie rocznego rozliczenia w DRA/RCA za kwiecień 2023. Wniosek o zwrot na PUE ZUS jest udostępniony w widoku „Moje dane”, w sekcji „Wnioski o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne„. Płatnicy, którzy dotąd nie dodali numeru rachunku do profilu w ZUS, muszą to zrobić przed wysyłką wniosku. Bez numeru rachunku nie można wysłać elektronicznie wniosku. Jeżeli rachunku bankowego, na który płatnik chce mieć dokonany zwrot, nie ma na jego koncie w ZUS, to powinien złożyć dokument ZUS ZBA, aby go dodać.

Wniosek o zwrot nadpłaty zawiera dane:

  • dane identyfikacyjne i adresowe wnioskodawcy,
  • informacje o formie opodatkowania oraz rocznym przychodzie/dochodzie z poszczególnych form opodatkowania,
  • kwotę do zwrotu,
  • numer rachunku, który płatnik zgłosił do ZUS.

UWAGA! Jeśli płatnik zgłosił do ZUS więcej niż jeden rachunek bankowy, musi wskazać we wniosku rachunek na który ma być przelany zwrot. Jeśli zwrot ma zostać przekazany na inny rachunek niż zapisany na koncie, płatnik musi zgłosić rachunek do ZUS i dopiero zatwierdzić wniosek o zwrot.

Co musi więc zrobić przedsiębiorca, aby wysłać wniosek online?:

  • zalogować się do PUE-ZUS,
  • sprawdzić wniosek,
  • złożyć podpis elektroniczny,
  • wysłać.

kadrowe-srody-bezplatny-webinar

Termin złożenia wniosku o zwrot nadpłaty

Wniosek o zwrot nadpłaty trzeba przesłać do ZUS – do 1 czerwca 2023 roku. Nadpłatę ZUS zwróci na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek, najpóźniej do sierpnia.

Brak wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej – konsekwencje

Jeśli płatnik podjął decyzję i nie złożył wniosku o zwrot nadpłaty rocznej (RZS-R) w określonym terminie, tj. do 1 czerwca i nie posiada zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń, ZUS rozliczy tę nadpłatę na koncie płatnika składek do końca 2023.

Zwrot nadpłaty przez ZUS – do kiedy?

ZUS zobligowany jest do zwrotu nadpłaconej składki zdrowotnej do 1 sierpnia 2023. Płatnik dostanie przelew na numer rachunku, który jest zapisany na koncie płatnika w ZUS – nie ma możliwości zwrotu nadpłaconej składki w gotówce. Zgodnie z przepisami  art. 81 ust. 2t ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2056, z późn. zm.) zwrot kwoty następuje w formie bezgotówkowej.

Dariusz Suchorowski
Dariusz Suchorowski

Trener

Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego. Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat stanowisko zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach. Posiadana wiedza i umiejętność jej przekazywania były podstawą stania się trenerem, szkolącym kadrę inspektorów kontroli ZUS w całej Polsce. Równolegle przez wiele lat prowadził i nadal prowadzi zajęcia w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.