Zwrot nadpłaty zakładki zdrowotnej – wniosek należy wysłać do 1 czerwca 2023 roku!

Zwrot nadpłaty zakładki zdrowotnej – wniosek należy wysłać do 1 czerwca 2023 roku!

1 czerwca 2023 roku upływa termin złożenia wniosku o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na Platformie Usług Elektronicznych ZUS znajduje się wniosek o zwrot nadpłaty, w związku z rozliczeniem składki zdrowotnej za rok 2022. Nadpłata składki zdrowotnej zostanie zwrócona tylko wtedy, kiedy płatnik złoży go w określonym terminie. Do kiedy wniosek? Kiedy ZUS odda nadpłaconą składkę?

17 maja 2023 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ogłosił, że już ponad 436 tysięcy płatników złożyło zweryfikowane wnioski o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej na łączną kwotę przekraczającą 823 miliony złotych.

Spis treści:

Jak złożyć wniosek o zwrot nadpłaty?

Aby otrzymać zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej na swoje konto, konieczne jest złożenie wniosku. Ten wniosek zostanie wygenerowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na profilu płatnika w Systemie PUE ZUS. Wniosek będzie oparty na rocznym rozliczeniu w Deklaracji Rozliczeniowej Składek (DRA) lub Rozliczeniu Częściowym Automatycznym (RCA) za kwiecień 2023 roku. Wzór wniosku nosi oznaczenie RZS-R.
Wniosek o zwrot na PUE ZUS jest udostępniony w widoku "Moje dane", w sekcji "Wnioski o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne". Płatnicy, którzy dotąd nie dodali numeru rachunku do profilu w ZUS, muszą to zrobić przed wysyłką wniosku. Bez numeru rachunku nie można wysłać elektronicznie wniosku. Jeżeli rachunku bankowego, na który płatnik chce mieć dokonany zwrot, nie ma na jego koncie w ZUS, to powinien złożyć dokument ZUS ZBA, aby go dodać.

Wniosek o zwrot nadpłaty zawiera dane:

  • dane identyfikacyjne i adresowe osoby wnioskującej,
  • informacje o formie opodatkowania i rocznym przychodzie / dochodzie z poszczególnych form opodatkowania,
  • kwotę zwrotu,
  • numer rachunku płatnika,

UWAGA! Jeśli płatnik zgłosił więcej niż jeden rachunek bankowy do ZUS, konieczne jest wskazanie we wniosku, na który z tych rachunków ma zostać przelany zwrot. Jeśli płatnik życzy sobie, aby zwrot został przekazany na inny rachunek niż ten zapisany w systemie, musi najpierw zgłosić ten nowy rachunek do ZUS, a następnie zatwierdzić wniosek o zwrot. Wniosek zostanie zrealizowany zgodnie z wybranym i zatwierdzonym przez płatnika rachunkiem bankowym.

Co musi więc zrobić przedsiębiorca, aby wysłać wniosek online?:

  • zalogować się do PUE-ZUS,
  • sprawdzić wniosek,
  • złożyć podpis elektroniczny,
  • wysłać wniosek,

kadrowe-srody-bezplatny-webinar

Termin złożenia wniosku o zwrot nadpłaty

Aby złożyć wniosek o zwrot nadpłaty, należy przesłać go do ZUS do 1 czerwca 2023 roku. ZUS zwróci nadpłatę na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek, najpóźniej do sierpnia.

Brak wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej – konsekwencje

Jeżeli płatnik nie złożył wniosku o zwrot nadpłaty rocznej (RZS-R) w ustalonym terminie, czyli do 1 czerwca, i nie ma żadnych zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń, ZUS rozliczy tę nadpłatę na koncie płatnika składek do końca 2023 roku.

Zwrot nadpłaty przez ZUS – do kiedy?

Zgodnie z przepisami, ZUS ma obowiązek zwrócić nadpłaconą składkę zdrowotną do 1 sierpnia 2023 roku. Płatnik otrzyma przelew na numer rachunku bankowego, który jest zapisany na koncie płatnika w ZUS. Należy zaznaczyć, że nie ma możliwości otrzymania zwrotu nadpłaconej składki w gotówce - środki zostaną przekazane wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany rachunek bankowy. Zgodnie z art. 81 ust. 2t ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2056, z późn. zm.), zwrot kwoty nadpłaconej składki zdrowotnej odbywa się w formie bezgotówkowej.

Dariusz Suchorowski
Dariusz Suchorowski

Trener

Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego. Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat stanowisko zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach. Posiadana wiedza i umiejętność jej przekazywania były podstawą stania się trenerem, szkolącym kadrę inspektorów kontroli ZUS w całej Polsce. Równolegle przez wiele lat prowadził i nadal prowadzi zajęcia w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.