Deklaracja PIT-8AR - Co to? Do kiedy złożyć? Kto składa deklarację o zryczałtowanym podatku dochodowym?

Deklaracja PIT-8AR - Co to? Do kiedy złożyć? Kto składa deklarację o zryczałtowanym podatku dochodowym?

PIT-8AR to deklaracja roczna sporządzana przez płatnika i przekazywana do właściwego urzędu skarbowego. PIT-8AR jest deklaracją, która dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Spis treści:

Co to jest deklaracja PIT-8AR?

PIT - 8AR jest to deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych. Deklaracji tej nie składa się, jeżeli podatnik nie dokonywał żadnych wypłat, które pociągałyby do obowiązku pobrania tego typu zaliczek. 

Kiedy złożyć deklarację PIT-8AR?

PIT-8AR to roczna deklaracja o pobranym przez płatników zryczałtowanym podatku dochodowym. Deklarację tę przekazuje się  do urzędu skarbowemu właściwego dla płatnika. Deklaracja ta dotyczy m.in. podatku od wygranych w konkursach czy podatku u źródła pobieranego od nierezydentów. 

Kiedy należy wypełnić PIT-8AR?

Deklarację PIT-8AR należy złożyć w związku:

 • z wygranymi w konkursach, grach i zakładach,
 • z wygraną związaną ze sprzedażą premiową,
 • ze świadczeniami, które otrzymują emeryci i renciści,
 • ze świadczeniami finansowymi, które otrzymują funkcjonariusze mundurowi oraz żołnierze,
 • z odszkodowaniem, które otrzymuje żołnierz z powodu skrócenia okresu wypowiedzenia w związku ze zwolnieniem ze służby,
 • z należnością osób zagranicznych,
 • z dywidendami i pozostałymi przychodami, które wynikają z udziału w zyskach osób o charakterze prawnym,
 • z wynagrodzeniami z tytułu udzielania pomocy instytucjom takim jak Policja czy Straż Graniczna.

Aby dokonać rozliczenia lub zapoznać się z tym dokumentem, formularz możesz pobrać m.in. z rządowych stron. PIT-8AR należy złożyć elektronicznie do 31 stycznia po roku podatkowym. 

Na jakie konto płaci się PIT-8AR?

Podatek wynikający z PIT-8AR można opłacić za pomocą mikrorachunku podatkowego. Mikrorachunek podatkowy to indywidualny rachunek podatkowy, który służy do wpłat PIT, CIT i VAT. Należy pamiętać, że służy on jedynie do wpłat podatku. Zwroty nadpłat i podatków są realizowane w inny sposób.

Czy trzeba składać deklarację podatkową "zerowy PIT-8AR"?

Deklarację PIT-8AR składają jedynie Ci podatnicy, którzy w danym roku podatkowym pobierali zryczałtowany podatek dochodowy. Jeżeli podatnik nie dokonywał żadnych wypłat, która nałożyłby obowiązek pobrania tego typu zaliczki, nie ma obowiązku składania zerowego PIT-8AR. 

Kiedy złożyć PIT-4R?

Należy podkreślić, że PIT-4R to deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy. Płatnicy składają PIT-4R wyłącznie do urzędu skarbowego właściwego, deklaracja ta nie jest doręczana podatnikowi i jest przygotowywana tylko w jednej kopii. W przypadku tej deklaracji wykazuje się należne zaliczki za poszczególne miesiące roku podatkowego z tytułu dochodów takich jak:

 • umowa o pracę,
 • niektórych dochodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście np. dochody artystów,
 • dochodów członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych,
 • dochodów wypłacanych przez organy zatrudnienia.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o liście płac, naliczaniu wynagrodzeń i potrąceniach z wynagrodzeń to sprawdź program poniższych szkoleń:

PIT-8AR PIT-8AR

Rozliczanie przychodu przez płatnika PIT - Podsumowanie

Rozliczanie podatków na czas to gra warta świeczki, ponieważ w ten sposób można szybciej uzyskać zwrot, czyli de facto oszczędzać czas, a jednocześnie uchronić się przed karą (odsetki) za zwłokę.

Jak rozliczać wynagrodzenie przez płatnika i zamknąć rok podatkowy?

Tego dowiesz się w naszym szkoleniu. Kliknij grafikę poniżej i poznaj jego program:

PIT-8AR

 

Ewa Bielecka
Ewa Bielecka

Trener

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Prawa i Administracji  - kierunek: Administracja oraz  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji kierunek: Prawo. Długoletni pracownik działu Prawnego w  Państwowej  Inspekcji Pracy Oddział w Koszalinie, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych  –  na Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej Filia w Koszalinie, wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych –  na Politechnice Koszalińskiej,  wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych  -  w Europejskim Centrum Edukacyjnym w Koszalinie. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą, zajmuje się szkoleniami i doradztwem z zakresu prawa pracy. Ekspert z zakresu prawa pracy, specjalista ds. doradztwa kadrowego i regulaminów pracy, doświadczony trener. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy.