Dotacja podręcznikowa w 2023 roku

Dotacja podręcznikowa w 2023 roku

28 marca 2023 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 587).

W związku z tym przygotowaliśmy dla Was krótki artykuł dotyczący najważniejszych kwestii związanych z ubieganiem się o przyznanie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r.

Zapraszamy do lektury artykułu.

 1. Kto może starać się o przyznanie dotacji podręcznikowej w 2023 roku?
 2. Na co szkoły otrzymują środki z dotacji?
 3. Ile wynosi dotacja na podręczniki szkolne w 2023 roku?
 4. Wnioski i terminy dotacji podręcznikowej w 2023 roku

Kto może starać się o przyznanie dotacji podręcznikowej w 2023 roku?

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe jest udzielana szkołom publicznym i niepublicznym. Projekt rozporządzenia dotyczy obydwu kategorii.

Jak wynika z ww. rozporządzenia, o przyznanie dotacji celowej w 2023 r. mogą ubiegać się szkoły uprawnione do uzyskania w 2023 r. dotacji celowej na wszystkich uczniów klas I, IV i VII szkół podstawowych.

Na co szkoły otrzymują środki z dotacji?

Szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej mogą ubiegać się o przyznanie dotacji celowej w 2023 roku na:

 • podręczniki i materiały edukacyjne – w przypadku klas III i VI;
 • materiały ćwiczeniowe dla klas I-VIII;

Uwaga! Szkoły te, mogą wnioskować o udzielenie dotacji celowej także na uczniów klas, którym w roku szkolnym 2021/2022 lub 2022/2023 zapewniono podręczniki lub materiały edukacyjne, między innymi ze względu na zwiększenie się liczby uczniów danych klas w stosunku do liczby uczniów tych klas w latach ubiegłych.

Zgodnie z rozporządzeniem, szkoły mają również prawo ubiegać się o refundację kosztów poniesionych w roku szkolnym 2022/2023 na zapewnienie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

szkolenie-online-dotacja-podrecznikowa-w-2023-roku

Ile wynosi dotacja na podręczniki szkolne w 2023 roku?

Maksymalne kwoty dotacji celowej obliczanej i przyznawanej na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w:

 • podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne wynosi 90 zł na ucznia (w przypadku klas I–III);
 • podręczniki lub materiały edukacyjne wynosi:
 1. 168 zł na ucznia (w przypadku klasy IV);
 2. 216 zł na ucznia (w przypadku klasy V i VI);
 3. 300 zł na ucznia (w przypadku klasy VII i VIII);

Natomiast kwota dotacji celowej na materiały ćwiczeniowe wynosi do 50 zł na ucznia (w przypadku klas I–III) oraz do 25 zł na ucznia (w przypadku klas IV–VIII).

Wnioski i terminy dotacji podręcznikowej w 2023 roku

 1. Wnioski o przyznanie dotacji celowej w 2023 roku można składać już od 15 kwietnia 2023 roku. Dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego będzie zaś udzielał wojewoda, w terminie do:
 • 3 czerwca – w przypadku złożenia wniosku od 15 kwietnia do 5 maja;
 • 8 sierpnia – w przypadku złożenia wniosku w terminie od 6 maja do 12 lipca;
 • 14 października – w przypadku złożenia wniosku od 13 lipca do 15 września;

Wzór wniosku wraz z wyjaśnieniem znajduje się w załącznikach do Rozporządzenia MEiN z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r.

Wioletta Akier
Wioletta Akier

Trener

Od blisko 30 lat pracownik Urzędu Miasta Kołobrzeg, a od 15 lat pracownik Referatu Oświaty – główny specjalista ds. ekonomiczno-finansowych, od 1 września 2019 – Kierownik Referatu Oświaty. Współpracuje w zakresie organizacji oraz prowadzenia szkoleń i kursów o tematyce wdrażania nowych rozwiązań prawnych w oświacie oraz prawa oświatowego w praktyce. Specjalista w zakresie systemu zarządzania jakością w edukacji. Autorka wielu artykułów w czasopismach z zakresu zarządzania oświatą.