Dotacja podręcznikowa w 2023 roku – Nowe rozporządzenie

Dotacja podręcznikowa w 2023 roku – Nowe rozporządzenie

Podniesienie maksymalnych kwot dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych i innych jednostek to dla nich olbrzymia szansa. Umożliwia ona dofinansowanie materiałów ćwiczeniowych dla uczniów. W związku z tym przygotowaliśmy dla Was krótki artykuł dotyczący najważniejszych kwestii związanych z ubieganiem się o przyznanie dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. 

Tematyka sektora finansów publicznych może być skomplikowana, szczególnie w tematyce księgowej i kadrowo płacowej. Jeśli chcesz więc poszerzyć swoją wiedzę, a także zadbać o wiedzę swoich pracowników zapraszamy na nasze szkolenia dla sektora finansów publicznych. 

Zapraszamy do lektury artykułu.

  1. Kto może starać się o przyznanie dotacji podręcznikowej w 2023 roku?
  2. Na co szkoły otrzymują środki z dotacji?
  3. Ile wynosi dotacja na podręczniki szkolne w 2023 roku?
  4. Wnioski i terminy dotacji podręcznikowej w 2023 roku

Nowe rozporządzenie ministra edukacji i nauki – Nowe kwoty dotacji

28 marca 2023 r. opublikowane zostało rozporządzenie w sprawie dotacji Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 587). W dalszej części dowiesz się jak wykorzystać dotację celową oraz jakie dokładnie materiały ona obejmuje.

Kto może starać się o przyznanie dotacji podręcznikowej w 2023 roku?

Dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych i szkół artystycznych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe jest udzielana zarówno szkołom publicznym, jak i niepublicznym. Projekt rozporządzenia dotyczy obu tych kategorii placówek oświatowych.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, szkoły uprawnione do otrzymania dotacji celowej na wyposażenie w  podręczniki z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 roku to szkoły, które spełniają kryteria uzyskania dotacji celowej na wszystkich uczniów klas I, IV i VII szkół podstawowych.

Na co szkoły otrzymują środki z dotacji?

Szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne, które realizują kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, mogą ubiegać się o przyznanie dotacji celowej w roku 2023. Wśród nich znajduje się:

  1. Dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne -  dotyczy klas III i VI.
  2. Dotacja celowa na materiały ćwiczeniowe - dotyczy klas I-VIII.

W związku z tym, szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne mają możliwość składania wniosków o dotację celową na wymienione wyżej potrzeby np. na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku 2023.

Zwrot za materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zakupione wcześniej

Uwaga! Warto zauważyć, że szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne, które realizują kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, mają możliwość składania wniosków o udzielenie dotacji celowej również na uczniów klas, dla których w roku szkolnym 2021/2022 lub 2022/2023 zapewniono podręczniki lub materiały edukacyjne. Taka sytuacja może mieć miejsce, szczególnie jeśli liczba uczniów w tych klasach znacznie wzrosła w porównaniu do poprzednich lat. Wniosek o dotację celową można złożyć uwzględniając te okoliczności.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, szkoły mają prawo ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych w roku szkolnym 2022/2023 na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Oznacza to, że szkoły mają możliwość składania wniosków o refundację tych kosztów, które zostały poniesione w danym roku szkolnym. Przepisy regulujące tę kwestię umożliwiają szkołom odzyskanie części lub całości kosztów, które zostały związane z zapewnieniem wymienionych materiałów edukacyjnych uczniom.

szkolenie-online-dotacja-podrecznikowa-w-2023-roku

Ile wynosi dotacja na podręczniki szkolne w 2023 roku?

Maksymalne kwoty dotacji celowej na podręczniki do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, przyrodniczej i społecznej, matematycznej, języka obcego nowożytnego oraz na materiały edukacyjne to 90 zł na ucznia klas I-III; natomiast maksymalne kwoty dotacji celowej na podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów klas IV to 168 zł na ucznia, dla uczniów klas V i VI to 216 zł na ucznia, w przypadku klas VII i VIII to 300 zł na ucznia.

Natomiast kwota dotacji celowej na materiały ćwiczeniowe wynosi do 50 zł na ucznia (w przypadku klas I–III) oraz do 25 zł na ucznia (w przypadku klas IV–VIII).

Wnioski i terminy: Dotacja podręcznikowa w 2023 roku

Wnioski o przyznanie dotacji celowej w 2023 roku można składać już od 15 kwietnia 2023 roku. Dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego będzie zaś udzielał wojewoda, w terminie do:

  • 3 czerwca – w przypadku złożenia wniosku od 15 kwietnia do 5 maja;
  • 8 sierpnia – w przypadku złożenia wniosku w terminie od 6 maja do 12 lipca;
  • 14 października – w przypadku złożenia wniosku od 13 lipca do 15 września;

Wzór wniosku wraz z wyjaśnieniem znajduje się w załącznikach do Rozporządzenia MEiN z dnia 25 marca 2022 r.

Dotacja  na podręczniki i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. – Podsumowanie

Rozporządzenie w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej szkołom podstawowym i szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne daje olbrzymie możliwości finansowe dla tych placówek. Warto więc skorzystać z tej możliwości i ubiegać się o te pieniądze. Wiemy również, że często zmieniające się przepisy dotyczące państwowych placówek szkolnych mogą być uciążliwe, dlatego oferujemy szereg przydatnych szkoleń dla sektora finansów publicznych. Zapraszamy do naszej oferty!

Wioletta Akier
Wioletta Akier

Trener

Od blisko 30 lat pracownik Urzędu Miasta Kołobrzeg, a od 15 lat pracownik Referatu Oświaty – główny specjalista ds. ekonomiczno-finansowych, od 1 września 2019 – Kierownik Referatu Oświaty. Współpracuje w zakresie organizacji oraz prowadzenia szkoleń i kursów o tematyce wdrażania nowych rozwiązań prawnych w oświacie oraz prawa oświatowego w praktyce. Specjalista w zakresie systemu zarządzania jakością w edukacji. Autorka wielu artykułów w czasopismach z zakresu zarządzania oświatą.