Dotacja podręcznikowa w roku 2023 - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  W naszej ofercie możesz znaleźć godzinne szkolenie online dotyczące dotacji podręcznikowej w 2023 roku, dzięki któremu uczestnicy spotkania usystematyzują swoją wiedzę z zakresu procedur związanych z zapewnieniem szkołom finansowania zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

  Celem naszego szkolenia jest praktyczne omówienie i podniesienie kompetencji uczestników w zakresie wnioskowania o dotację celową z budżetu państwa oraz sposobu rozliczania tej dotacji, a także omówienie najnowszego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 16 marca 2023 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r.

  Program szkolenia

  Uwaga!

  Zmiany zasad wnioskowania o dotacje podręcznikową dla uczniów z Ukrainy oraz nowe wysokości stawki.

  1. Wyposażenie szkół oraz szkół polskich w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe:

  • Bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
  • Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
  • Maksymalna kwota dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych; udzielenie i wykorzystanie dotacji
  • Zwiększenie dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
  • Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

  2. Nowe rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 16 marca 2023 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r.:

  • W jaki sposób przekazywać przez dyrektora szkoły jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, w tym kwot refundacji;
  • Tryby i terminy udzielania oraz szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, w tym kwot refundacji, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji.
  • Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej