Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (system EZD RP) – nowy obowiązek w 2026 r.

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (system EZD RP) – nowy obowiązek w 2026 r.

Zgodnie z zapowiedziami od 1 stycznia 2026 roku, wszystkie urzędy i jednostki podległe będą zobligowane do wprowadzenia systemu EZD oraz prowadzenia w nim czynności związane z zarządzaniem dokumentacją. Używanie systemów EZD będzie obowiązkowe. Ich wprowadzenie ma na celu podniesienie poziomu digitalizacji jednostek, zwiększenie wydajności pracy oraz wspieranie w wykonywaniu obowiązku dostarczania dokumentów elektronicznie poprzez zintegrowanie i automatyzację obsługi przesyłek przychodzących i wychodzących w formie elektronicznej.

Spis treści:

Co to jest system EZD?

Głównym zadaniem systemu EZD zgodnie z projektem Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji jest usprawnienie funkcjonowania jednostek administracji publicznej poprzez dostarczanie nowoczesnych i wszechstronnych rozwiązań cyfrowych w dziedzinie zarządzania dokumentacją elektroniczną. Ten system umożliwia także kompleksową obsługę i rozwiązywanie spraw w formie elektronicznej, a także wspiera zarządzanie sprawami w tradycyjnej formie papierowej. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat EZD, skorzystaj z naszego szkolenia.

ezd

EZD RP a e-doręczenia

Coraz większa liczba urzędów, które dotychczas archiwizowały dokumenty w formie papierowej, postanawia przejść na system elektronicznego zarządzania dokumentacją. To rozsądna decyzja, gdyż w przeciwnym przypadku, od 10 grudnia 2023 r., przed nimi stałoby znacznie więcej wyzwań.

Zgodnie z komunikatem ministra cyfryzacji 10 grudnia w jednostkach administracji publicznej ruszy usługa e-doręczeń. Zatem do tego dnia konieczne jest wdrożenie niezbędnych rozwiązań technicznych umożliwiających uruchomienie usług doręczenia elektronicznego. W rezultacie, od tego momentu duża liczba podmiotów sektora publicznego będzie zasadniczo zobowiązana do stosowania publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, świadczonej przez Pocztę Polską.

System EZD RP - Integracje

Integracja usługi e-Doręczeń z systemami Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją stanowi efektywny kierunek działania. Jednoczesne wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją i doręczeń elektronicznych może zagwarantować usprawnienie pracy urzędów i starostw. Takie rozwiązanie umożliwia bowiem pełen cykl zarządzania dokumentacją w instytucji.

Dzięki wprowadzeniu i użytkowaniu systemu z modułem eDoręczeń proces przesyłania i rejestrowania dokumentów elektronicznych staje się zautomatyzowany. Dzięki temu pracownik urzędu będzie w stanie efektywnie zarządzać całym przepływem korespondencji, z zachowaniem pełnej kontroli nad aktualną lokalizacją każdego dokumentu w urzędzie.

Dowiedz się więcej o możliwościach zarządzania dokumentami na szkoleniu z teczki osobowej pracownika. Kliknij grafikę poniżej i poznaj program szkolenia:

ezd

Podsumowanie

Poza usprawnieniem wdrażania, udostępniania, załatwiania spraw i pracy w archiwum integracja usługi doręczeń elektronicznych z EZD może dodatkowo wzmocnić ochronę bezpieczeństwa i poufności dokumentów. Możliwość wykorzystania elektronicznych podpisów, szyfrowania danych oraz innych środków ochrony informacji w obu systemach gwarantuje podniesienie poziomu bezpieczeństwa przechowywanych i przesyłanych dokumentów. Tym bardziej rozważenie wprowadzenia obu systemów w instytucjach przed planowanym obowiązkiem funkcjonowania elektronicznego zarządzania dokumentacją jest elementem ważnym do rozważenia.

Roman Stempel
Roman Stempel

Trener

Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. W swojej karierze zawodowej współpracował ponadto m. in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, czy Zarządem Mienia Skarbu Państwa. Przez kilka lat kierował archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie usług archiwistycznych i szkoleniowych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w jednostkach administracji publicznej na szczeblu państwowym i samorządowym. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji różnorodnych dokumentów, m. in. dokumentacji osobowej, technicznej, medycznej, dokumentacji szkół i placówek oświatowych, dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej. W trakcie swojej kariery zawodowej przeprowadził ponad 2600 godz. kursów i szkoleń z zakresu archiwizacji i zarządzania dokumentacją papierową i elektroniczną.