Kwota wolna od podatku w 2023 roku

Kwota wolna od podatku w 2023 roku

Rok 2022 przyniósł wiele zmian w polskim prawie – jedną z takich zmian była nowelizacja kwoty wolnej od podatku, do której przyczyniły się Polski Ład. Wiele zmian, wiele nowości, które przysporzyły wielu kłopotów i nieporozumień. Aby odpowiedzieć na cześć nurtujących Was pytań, przygotowaliśmy poniższy artykuł. Z artykułu dowiecie się m.in.: ile obecnie wynosi kwota wolna od podatku, kto może skorzystać - a kto nie, oraz jakie zmiany czekają nas od stycznia 2023.

  1. Co to jest kwota wolna od podatku?
  2. Kto może skorzystać z kwoty wolnej od podatku w 2023 roku?
  3. Kto nie może skorzystać z kwoty wolnej od podatku w 2023 roku?
  4. Ile wyniesie kwota wolna od podatku 2023?
  5. Podstawa obliczenia podatku a kwota wolna od podatku
  6. Ile trzeba zarabiać, żeby nie płacić podatku?
  7. Czy kwotę wolną od podatku odlicza się co miesiąc?
  8. Kwota wolna od podatku 2023– co zmieni się od stycznia 2023 r.?

Co to jest kwota wolna od podatku?

Kwotą wolną od podatku nazywamy ustawowo określoną kwotę, do której dochód nie jest objęty podatkiem dochodowym – inaczej mówiąc, w corocznym rozliczeniu podatkowym nie musimy odprowadzać podatku.

Kto może skorzystać z kwoty wolnej od podatku w 2023 roku?

Do końca 2022 roku kwota wolna od podatku w Polsce od osób fizycznych skierowana jest wyłącznie do podatników rozliczających przychody wykazywane na rozliczeniu rocznym z urzędem skarbowym - PIT-36 lub PIT-37, opodatkowanym według skali podatkowej. darowizny kwota wolna od podatku

Kto nie może skorzystać z kwoty wolnej od podatku w 2023 roku?

Kwota wolna od podatku nie dotyczy zatem przychodów opodatkowanych liniowo (PIT-36L), ryczałem ewidencjonowanym (PIT-28), z kapitałów pieniężnych (PIT-38), czy ze zbycia nieruchomości (PIT-39). To jednak nie wszystko. Należy również pamiętać o podatnikach rozliczających dochód ryczałtowo, ponieważ takie osoby również nie skorzystają z kwoty wolnej od podatku. Mowa m.in. o osobach pracujących na umowach cywilnoprawnych (umowa zlecenie czy umowa o dzieło).

Ile wyniesie kwota wolna od podatku 2023?

Pierwszy próg podatkowy to kwota wolna od podatku. Podatek płacimy w momencie, gdy przekroczymy "kwotę wolną" - w przypadku, gdy zarobiliśmy mniej w ogóle nie płacimy podatku PIT. Po wprowadzeniu Polskiego Ładu kwota wolna od podatku została ujednolicona dla wszystkich i wynosi 30 000 złotych (w przypadku, gdy zarobimy 31 000 zł - podatek zapłacimy od 1 000 zł, gdy zarobimy 29 000 zł - nie zapłacimy wcale). Podatek dochodowy w 2023 roku (tj. w rozliczeniu dokonywanym za rok 2022) podatnicy rozliczą według stawki 12% oraz stawki 32% (od nadwyżki dochodu ponad kwotę 120 tys. zł). W rozliczeniu w przyszłym roku obowiązywała będzie także wyższa kwota wolna niż miało to miejsce dotychczas, a mianowicie kwota wolna od podatku wynosi obecnie 30 tys. zł. To od tej kwoty wyliczymy kwotę zmniejszającą podatek, tj.: 30 tys. zł x 12% = 3600 zł.

Podstawa obliczenia podatku a kwota wolna od podatku

Podstawa obliczenia podatku ma duże znaczenie w przypadku ustalania kwoty wolnej od podatku dochodowego. Czym jest podstawa obliczenia podatku? Jest ona rozumiana jako dochód podatnika, czyli przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. ile wynosi kwota wolna od podatku

Ile trzeba zarabiać, żeby nie płacić podatku?

Aby nie zapłacić podatku dochodowego, maksymalna kwota, jaką możemy zarobić wynosi dokładnie 30 000 zł w skali roku.

Czy kwotę wolną od podatku odlicza się co miesiąc?

Zaliczka na podatek dochodowy jest co miesiąc pomniejszana przez pracodawcę o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Warunkiem jest jednak złożenie przez pracownika oświadczenia na formularzu PIT-2. Więcej na temat podatku PIT-2 dowiesz się z naszego szkolenia: Szkolenie online – Podatek PIT za 2022r.

Kwota wolna od podatku 2023 – co zmieni się od stycznia 2023 r.?

Od stycznia 2023 roku sama wysokość kwoty wolnej od podatku nie ulegnie już żadnej zmianie. Nadal będzie wynosiła 30 000 zł. Zmienią się jednak zasady uwzględniania kwoty zmniejszającej podatek. To nie wszystko. Od 2023 roku będzie można stosować miesięczną kwotę wolną od podatku w przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie czy dzieło. Mamy nadzieję, że uzyskali Państwo szczegółowe odpowiedzi na zadane pytania, ale jeśli jednak tak się nie stało – zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszych produktów, które pozwolą Państwu na uzupełnienie wiedzy dotyczącej kwoty wolnej od podatku, oraz pozostałych kwestii związanych z Polskim Ładem.

Kalina Kaczmarek
Kalina Kaczmarek

Trener

Ekspert prawa pracy z 20 letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo - szkoleniową w zakresie "twardego HR". W latach 2001-2018 była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, na stanowiskach inspektora pracy a następnie starszego inspektora pracy. Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi, specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy, doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji.