MLegitymacja i ELegitymacja – nowy obowiązek jednostek oświaty od 13 lipca 2024 roku

MLegitymacja i ELegitymacja – nowy obowiązek jednostek oświaty od 13 lipca 2024 roku

Już od lipca 2024 roku wejdą w życie nowe obowiązki dla jednostek oświaty związane z wydawaniem ELegitymacji oraz MLegitymacji.  Dla szkół i ich jednostek nadrzędnych oznacza to szereg wyzwań - głównie w obszarze organizacyjnym i administracyjnym.

Spis treści:

Czym jest ELegitymacja szkolna?

ELegitymacja to plastikowa karta zgodna z ze specyfikacją zawartą w rozporządzeniu z 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, która od 13 lipca 2024r. zastąpi dotychczasową legitymację papierową. Co istotne, nowa ELegitymacja będzie po 12 lipca 2024r. wydawana  tylko pierwszoklasistom i w przypadku konieczności wydania duplikatu. Wszystkie dotychczas wydane papierowe legitymacje uczniowskie zachowują ważność do ukończenia szkoły przez ich posiadaczy, pod warunkiem posiadania aktualnej pieczęci. Ewentualna decyzja o wymianie tych dokumentów z papierowych na plastikowe należy do szkoły.

Czym jest MLegitymacja?

MLegitymacja to forma legitymacji która jest przechowywana i używana za pomocą urządzeń mobilnych, takich jak smartfony lub tablety. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 4 grudnia 2023 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw i dyplomów państwowych oraz  innych druków, szkoła wydaje MLegitymację do ELegitymacji lub też do legitymacji tradycyjnej, którą taki uczeń posiada. MLegitymację szkolną wydaje się uczniowi pełnoletniemu lub uczniowi niepełnoletniemu. MLegitymacja może być zainstalowana na urządzeniu ucznia niepełnoletniego lub na urządzeniu jego opiekuna ustawowego, czy też opiekuna prawnego, albo też opiekuna, który zajmuje się osobą z niepełnoletnościami.

mlegitymacja

Od kiedy należy korzystać z MLegitymacji i ELegitymacji?

Zgodnie z przepisami, ustawowy obowiązek wydawania ELegitymacji i MLegitymacji wchodzi w życie 13 lipca 2024 r. Co oznacza, że legitymacje w formie papierowej będą mogły być wydawane przez szkoły tylko do dnia 12 lipca 2024 r. Po tej dacie szkoła może wydać legitymację tylko w formie plastikowej. Zgodnie z rozporządzeniem, a dokładnie z paragrafem 84, ust. 2, rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wzorów obecnych dokumentów, legitymacje na podstawie przepisów dotychczasowych można wydawać tylko do 12 lipca 2024 roku. Tak więc w roku szkolnym 2024/2025 uczniowie klas pierwszych muszą otrzymać ELegitymację. W przypadku duplikatu legitymacji, jeśli uczeń straci legitymację papierową,  to nowa legitymacja wydawana jest już w postaci legitymacji karta ID.1 i do niej M-legitymacja, która posiada ten sam numer, co E-legitymacja.

Nowy obowiązek elektronicznej legitymacji dla uczniów i studentów

Zgodnie z przyjętym rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 4 grudnia 2023r uczniom, którym wydaje się legitymację szkolną w postaci papierowej lub w postaci karty formatu ID1, czyli po prostu e-legitymację, wydaje się również m-legitymację szkolną. Oznacza to, że od lipca 2024 r. do ELegitymacji szkolnej, szkoła ma również obowiązek wydać MLegitymację. Zgodnie z nowymi przepisami uczniowie, którzy rozpoczną naukę 1 września 2024r. to zamiast legitymacji papierowej powinni otrzymać ELegitymację i do niej MLegitymację.

Nowe obowiązki szkół w zakresie ELegitymacji!

Dokumenty papierowe, które dotychczas były wydawane przez szkoły były bardzo łatwe do personalizacji a cały proces zazwyczaj realizowany i obsługiwany był przez sekretariat szkoły. Tam papierowe blankiety były wypełniane, a następnie podbijane pieczęcią.

Nowa forma legitymacji szkolnej

Teraz proces wydania legitymacji musi ulec zmianie i będzie to bez wątpienia duże wyzwanie organizacyjne i administracyjne dla szkół oraz jednostek nadrzędnych. Najprostszą formą nowej legitymacji jest plastikowy blankiet z nadrukowanymi danymi ucznia. „Po procesie personalizacji karta jest chroniona zewnętrzną folią laminującą”; „Pole zdjęcia na awersie (…) jest przeznaczone na umieszczanie kolorowego zdjęcia (…) metodą termodruku”; „Blankiet legitymacji szkolnej jest przystosowany do personalizacji techniką termotransferową”. Może ona opcjonalnie zawierać warstwę elektroniczną, dzięki czemu legitymacja może służyć jako karta dostępu do biblioteki, stołówki, szafki lub jako bilet miejski.

Szkoła może zatem zdecydować o przygotowaniu nowych legitymacji samodzielnie, w tej sytuacji konieczne będzie natomiast zakupienie specjalnej drukarki, która da możliwość naniesienia danych uczniów na druki. Druga możliwość dla jednostek oświaty, jeśli chodzi o przygotowanie ELegitymacji to skorzystanie z usług specjalistycznej drukarni, która naniesie dane uczniów na blankiety. Tutaj bardzo istotne jest zachowanie ostrożności i przestrzeganie przepisów RODO aby zapewnić bezpieczeństwo danych uczniów.

mlegitymacja

MLegitymacja – czy szkoła musi ją wydać?

Po 12 lipca 2024 r. szkoły będą musiały także wydać MLegitymacje, które są przeznaczone dla urządzeń mobilnych.

MLegitymacja częścią aplikacji mObywatel

MLegitymacja jest częścią aplikacji mObywatel (portalu) - warunkiem korzystania z MLegitymacji jest aktywna ELegitymacja lub papierowa legitymacja. MLegitymacja pełni funkcję tylko dokumentu do okazania - nie można jej wykorzystać do innych celów. MLegitymację wydaje się nowym uczniom, rozpoczynającym naukę od 1 września bieżącego roku, jak i tym uczniom, którzy tę naukę w szkole realizują.

Jak szkoła ma się przygotować do nowego obowiązku - wnioski, dokumenty, przystąpienie do programu

Każda szkoła w związku z wydawaniem MLegitymacji oraz nowych ELegitymacji musi zawrzeć porozumienie z ministerstwem, następnie zgłosić uczniów i przygotować procedury, które będą realizowane, aby szkoła skutecznie mogła wydać ELegitymacje. Więcej na temat ELegitymacji oraz procedur znajdziesz na naszych szkoleniach online.