Rządowy program "Dobry Start" - czyli 300 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów

Rządowy program

Niejednokrotnie możemy usłyszeć o horrendalnych kwotach, które rodzice dzieci muszą przeznaczyć na wyprawkę szkolną. Podręczniki, ćwiczenia, zeszyty i pozostałe rzeczy, które muszą zostać zakupione przed nowym rokiem szkolny. Są one niezbędne, aby dzieci mogły uczęszczać na zajęcia. Polski Rząd zajął stanowisko w tej sprawie i już od kilku lat wypłacane jest świadczenie „Dobry Start”, aby wspomóc rodziców dzieci w okresie przygotowań na nowy rok szkolny. Przyjrzyjmy się bliżej zasadom wypłacania świadczenia.

Spis treści:

„Dobry Start” – wszystko co warto o nim wiedzieć

Rządowy program „Dobry Start” to pewnego rodzaju inwestycja w edukacje młodego pokolenia. Program ten przewiduje 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów, rozpoczynających nowy rok szkolny. Elementem wyróżniającym świadczenie „Dobry Start” do innych świadczeń wypłacanych przez Polski Rząd jest to, że świadczenie otrzymują wszystkie rodziny dzieci uczących się w szkole do 20 roku życia, bez względu na wysokość dochodów.

Uwaga! Na dziecko niepełnosprawne uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Warto również wspomnieć o tym, że świadczenie z programu „Dobry Start” jest zwolnione z opodatkowania, Nie podlega również egzekucji, więc komornik nie ma prawa zająć wypłacanych środków.

Kto może starać się o wypłacenie świadczenia w ramach programu „Dobry Start”?

Aby otrzymać dofinansowanie z programu „Dobry Start”, należy złożyć wniosek o takie dofinansowanie. Może to zrobić:

 • Rodzic;
 • Opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję;
 • Opiekun prawny dziecka – osoba, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem;
 • Osoba ucząca się, czyli pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma ustalone alimenty od nich;
 • Osoba usamodzielniana, czyli osoba, która opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej oraz osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą. W tych przypadkach wniosek o świadczenie „Dobry Start” może złożyć:

 • Rodzina zastępcza;
 • Osoba prowadząca rodzinny dom dziecka;
 • Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej;
 • Dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej;

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie z programu „Dobry Start”?

Od 1 lipca do 30 listopada rodzice ubiegający się o dofinansowanie z programu „Dobry Start” mogą składać wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Uwaga! Jak tłumaczy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej „Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku”.

Komu nie przysługuje świadczenie z programu „Dobry Start”?

Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie do tzw. zerówce w przedszkolu lub w szkole. Rządowy program „Dobry Start” nie obejmuje również studentów.

Jak złożyć wniosek o przyznanie świadczenia z Rządowego Programu „Dobry Start”?

Rodzice, którzy chcą otrzymać tzw. 300+, mogą złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania za pomocą:

 • Bankowości elektronicznej;
 • Platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS;
 • Portalu Emp@tia;

Uwaga! Jeśli jesteś:

 • Osobą sprawującą pieczę nad dzieckiem;
 • Opiekunem prawnym;
 • Opiekunem faktycznym;
 • Osobą uczącą się – usamodzielnioną;
 • Dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej lub opiekuńczo-terapeutycznej;

wniosek o przyznanie świadczenia możesz złożyć tylko za pomocą PUE ZUS. W niektórych przypadkach, należy pamiętać o załączeniu zaświadczenia o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej.

Od 1 lipca za pośrednictwem bankowości elektronicznej i portalu Emp@tia wnioski mogą składać również rodzice dzieci, które są cudzoziemcami. Warunkiem jest, aby zarówno rodzic, jak i dziecko mieli numery PESEL.

Daniel Pałyga
Daniel Pałyga

Trener

Były Inspektor Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu. Wieloletni trener, wykładowca na uczelni wyższej, który przeprowadził ponad 2000 godzin szkoleń. Specjalista z zakresu prawa pracy, legalności zatrudnienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Od 1997 związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi. Posiada doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz najlepszych praktyk stosowanych przez podmioty prywatne.