Wpływ zmian w 2022 roku na wynagrodzenia pracowników w 2022 oraz 2023 roku - pytania i odpowiedzi

Wpływ zmian w 2022 roku na wynagrodzenia pracowników w 2022 oraz 2023 roku - pytania i odpowiedzi

Cykl spotkań - Porozmawiajmy o... Wpływie zmian w 2022 roku na wynagrodzenia pracowników w 2022 oraz 2023 roku.

2022 rok był rokiem pełen zmian. Nowelizacje związane z Polskim Ładem oraz pozostałe zmiany, które z miesiąca na miesiąc były wprowadzane w życie sprawiły, że wyliczanie wynagrodzeń pracowników w 2022 oraz 2023 roku może przysporzyć wielu problemów i niejasności. Aby uniknąć ewentualnych kłopotów i pomóc Wam w Waszej codziennej pracy - 30 listopada odbyło się kolejne bezpłatne spotkanie z cyklu Porozmawiajmy  o... Tym razem wspólnie z Panią Kaliną Kaczmarek oraz Panią Danutą Kosikowską staraliśmy się odpowiedzieć na wszystkie nurtujące Was pytania. W wyniku ponad godzinnego spotkania, udało na się zgromadzić, aż 20 pytań związanych z wyliczaniem wynagrodzeń pracowników. Obie Panie starały się szczegółowo odpowiadać na zadawane pytania - a my postaraliśmy się przenieść całą rozmowę własnie tu, na naszego bloga, aby każdy z Was w każdym momencie mógł powrócić do wszystkich pytań i odpowiedzi.

Wpływ zmian w 2022 roku na wyliczanie wynagrodzeń pracowników w 2022 oraz 2023 roku - w pytaniach i odpowiedziach

1. Jakie zmiany w wynagrodzeniach czekają nas od 2023 roku?

W 2023 roku czekają nas zmiany związane z ustawą wprowadzoną 1 lipca 2022 roku, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. Będzie to m.in. możliwość złożenia przez podatnika oświadczenia PIT-2, dzięki czemu będzie miał możliwość pomniejszenia zaliczki na podatek u różnych płatników jednocześnie (max. 3). Bezpośredni wpływ na wynagrodzenia będzie miała obniżka podatku z 17% na 12% oraz likwidacja ulgi dla klasy średniej. Kolejną zmianą wprowadzoną w 2022 r., jest możliwość rezygnacji z kosztów uzyskania przychodu. Od 1 stycznia 2023 roku każdy podatnik będzie miał wybór co do naliczania podatku.

2. Jakie informacje będą znajdowały się na nowym PIT-2?

W nowym oświadczeniu PIT-2 znajdzie się informacja, o jaką kwotę zmniejszamy zaliczkę na podatek. Może to być 1/12, 1/24 oraz 1/36. Z jakich ulg chcemy skorzystać. Informacja o wspólnym rozliczaniu się z małżonkiem lub dzieckiem i sposobem rozliczenia.

3. Czy pracodawca ma obowiązek informowania pracownika o możliwości złożenia nowego PIT-2?

Pracodawca nie ma obowiązku informowana pracowników o możliwości złożenia nowego PIT-2.

4. Czy kadrowcy mają w obowiązku rozdanie nowego formularza PIT-2?

Kadrowych nie mają obowiązku po raz kolejny przekazywać druku PIT-2 pracownikom.

5. Pracownik w listopadzie przekracza próg 120 000 i wpada na skalę 32%. W listopadzie będzie miał jeszcze dwie stawki podatku, czyli 12% i 32% oraz kwotę zmniejszającą podatek o 300 zł. Czy w grudniu będzie już wtedy stawka 32% i kwota zmniejszająca podatek o 300zł?

Tak, w grudniu stawka podatku wyniesie 32! Natomiast kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł.

6. Co z kosztami uzyskania przychodu od osoby, która korzysta z ulgi dla seniora?

Jeżeli nasz dochód jest zwolniony z podatku, to za okres korzystania z ulgi nie ponosimy kosztów uzyskania przychodu.

7. Czy wniosek na koszty uzyskania przychodu pracownik musi składać na każdy rok podatkowy?

W takiej sytuacji pracownik nie musi corocznie składać wniosku na koszty uzyskania przychodu.

8. Czy pracownik, który w 2022 roku złożył oświadczenie do stosowania ulgi dla seniorów, w 2023 roku również powinien złożyć takie oświadczenie?

Po 1 stycznia 2023 roku powinien ponownie złożyć oświadczenie o zastosowaniu ulgi dla seniorów. Natomiast po złożeniu oświadczenia w 2023 roku, nie będzie już w kolejnych latach wymagane ponowne składanie tego typu druków, ponieważ będą one znajdowały się w nowym PIT-2.

9. Jak będzie wyglądało wyliczenie z umowy zlecenie, jeżeli chodzi o koszty uzyskania przychodu?

Koszty uzyskania przy umowach cywilnoprawnych od 2023 roku pozostają bez zmian.

10. Kiedy należy zastosować ulgę dla emeryta? Czy można w tym samym miesiącu, kiedy pracownik złoży wniosek?

Ulgę dla emeryta należy zastosować najpóźniej od miesiąca następnego po miesiącu, w którym otrzymaliśmy wniosek.

11. Kiedy powinna być zastosowana ulga dla seniorów w przypadku, gdy pracownica 23 grudnia kończy 60 lat, natomiast wypłata za grudzień wypłacana jest 22 grudnia?

Ulga dla seniorów może być zastosowana w następnym miesiącu, ponieważ przed wypłatą grudniowej pensji, pracownica nie osiągnęła wieku emerytalnego, czyli nie mogła złożyć oświadczenia o zastosowaniu ulgi.

12. Jeżeli pracownica kończy 60 lat 2 stycznia a wniosek złoży 3 stycznia to, czy można zastosować ulgę dla pracującego emeryta w wynagrodzeniu za grudzień wypłacanego do 10 stycznia.

W takiej sytuacji można zastosować ulgę dla pracującego seniora.

13. Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą i zatrudniona na umowie o pracę będzie mogła odliczyć ulgę podatkową w pierwszej kolejności z działalności gospodarczej tak jak dotychczas, czy będzie miał możliwość wyboru?

W tym przypadku pierwszeństwo będzie miała działalność gospodarcza.

14. Czy osoby na umowie o świadczenie usług zarządzania spółką i osoby będące członkami Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2023 roku będą mogły złożyć PIT-2?

Tak, od 1 stycznia 2023 roku osoby te będą mogły złożyć PIT-2.

15. Jeśli pracownik pobiera rentę, to organ rentowy ma pierwszeństwo, jeśli chodzi o kwotę zmniejszającą podatek?

Organ rentowy ma pierwszeństwo co do kwoty zmniejszającej podatek u osoby pobierającej rentę.

Szkolenie online – Nowe formularze PIT-2 i PIT-11

 

16. Czy od stycznia 2023 roku nowy PIT-2 składają tylko osoby korzystające z preferencyjnych ulg podatkowych i te, które chcą zmienić odliczenie wysokości kosztów uzyskania przychodów?

Tak, od stycznia 2023 PIT-2 składają tylko ww. osoby.

17. Czy stosując ulgę dla seniora stosujemy koszty uzyskania przychodów i kwotę zmniejszającą podatek?

Po przekroczeniu 85 525 zł stosujemy ulgę dla seniora zgonie ze złożonymi oświadczeniami.

18. Czy przy zasiłkach można stosować kwotę zmniejszającą podatek?

W tej sytuacji musimy wiedzieć czy płatnikiem zasiłku będzie zakład pracy, który może zastosować kwotę zmniejszająca podatek, czy płatnikiem zasiłku będzie ZSU, ponieważ w takiej sytuacji będziemy musieli złożyć odpowiednie pismo.

19. Czy osoba do 26 roku życia, która ma wypłacany zasiłek chorobowy przez zakład pracy musi złożyć PIT-2, aby została naliczona ulga podatkowa?

Tak, aby takiej osobie została naliczona ulga podatkowa musi ona złożyć PIT-2.

20. Czy osoba pracująca jednocześnie pobierająca rentę z ZUS może zaznaczyć w PIT-2 1/24 i wtedy zarówno ZUS jak i pracodawca zmniejszą podatek o 150zł?

Tak, osoba pracująca oraz popierająca rentę z ZUS może zaznaczyć w PIT-2 1/24, wtedy podatek zostanie zmniejszony o 150zł zarówno w ZUS-ie jak i u pracodawcy.

Aby utrwalić swoją wiedzę z zakresy wyliczania wynagrodzeń pracowników - skorzystaj z naszych szkoleń i bezpłatnych webinarów!

Danuta Kosikowska
Danuta Kosikowska

Trener

Specjalista kadr i płac. Wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce OO w Gdańsku na kursach Kadry i Płace. Opiekun Klubu Księgowo-Kadrowego. Od 2019 roku wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku z zakresu kadr i płac oraz rachunkowości.  Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi. Od 2009 Kierownik Działu Kadr i Płac w przedsiębiorstwie produkcyjnym.