Zatrudnianie cudzoziemców w 2022 roku w dobie pandemii – planowe zmian

Zatrudnianie cudzoziemców w 2022 roku w dobie pandemii – planowe zmian

Planowane zmiany w zasadach i procedurach zatrudniania cudzoziemców, prawdopodobnie wejdą w życie już od 2022 roku. Sejm 17 grudnia przyjął projekt ustawy i aktualnie ustawa rozpoznawana jest przez Senat. Planowane zmiany mają być korzystne dla osób przybywających z zagranicy oraz dla firm zatrudniających cudzoziemców, ponieważ ustawa między innymi skróci czas potrzebny na zmianę miejsca pobytu oraz czas oczekiwania na dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu w Polsce.

Dzisiejsze przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców

Osoby przyjeżdżające z zagranicy do Polski do tej pory bardzo często pracowały w systemie krótkoterminowym. W związku z sytuacją pandemiczną czas pobytu znacząco się wydłużył. Polski rząd postanowił zatem przyjąć rozwiązania, które podczas pandemii pozwalają cudzoziemcom zostać i pracować w Polsce dłużej. Dzisiejsze regulacje zawarte są w tzw. Ustawie covidowej, ale wymagają one gruntownych zmian w prawie pracy. Z dnia na dzień w Polsce rośnie zapotrzebowanie na osoby przybywające z zagranicy, ponieważ Polska gospodarka i rynek pracy rozrasta się, budowane są coraz to większe przedsiębiorstwa i hale produkcyjne, w których wzrasta zapotrzebowanie na pracowników. Cudzoziemcy chętnie korzystają z takich rozwiązań i przyjeżdżają do Polski, aby polepszyć swoje warunki bytowe oraz finansowe.

Aby ułatwić procedurę uzyskania pracy w Polsce, rząd zdecydował się na wprowadzenie wielu rozwiązań w ustawie o cudzoziemcach. Czego możemy się spodziewać po zmianach?

Zezwolenie na pracę oraz zezwolenie cudzoziemców na pobyt czasowy i pracę– priorytetowe rozpoznawanie wniosków

Ustawa ma wprowadzić szereg zmian dotyczących składania wniosków przez cudzoziemców, ale także przez firmy. Jednym z założeń jest to, iż nie będzie wymagana konieczność uzyskania nowego zezwolenia na pracę przy zmianie stanowiska cudzoziemca. Znowelizowana ustawa zakłada również częściową cyfryzację procesu składania wniosków, co przyspieszy ich składanie jak i rozpoznawanie.

Dłuższy termin oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy

Wydłużony zostanie okres ważności oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy do 24 miesięcy dla obywateli Ukrainy, Białorusi, Rosji, Armenii, Gruzji i Mołdawii, obecnie wynosi ono 6 miesięcy. Zmiany te dotyczyć mają również obywateli z innych niż wyżej wymienione państwa.

Kolejną znaczącą zmianą jest zlikwidowany przepis, który określa 6-miesięczny termin oświadczenia. Nowy będzie mówił o tym, iż cudzoziemiec po terminie 6 miesięcy nie musi czekać kolejnych 6, aby móc podjąć kolejną pracę na takiej samej podstawie. Przyczyni się to do tego, iż cudzoziemiec będzie miał możliwość stałej pracy u jednego pracodawcy.

Mało czasu na zgłoszenie zatrudnienia cudzoziemca?

Rząd przegłosował wiele poprawek, w tym jedną wprowadzającą ułatwienie dla pracodawców. Okres na poinformowanie urzędu o rozpoczęciu pracy przez cudzoziemca zostanie wydłużony z 1 do 7 dni. Po zatrudnieniu cudzoziemca urząd pracy i pracodawca będą posiadali więcej czasu na zgłoszenie zatrudnienia danej osoby, przybywającej z zagranicy.

Dłuższy czas rozpatrywania spraw w urzędach

Wprowadzony zostanie 60-dniowy termin załatwienia sprawy o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy pracownika w pierwszej instancji liczonych od daty złożenia wniosku lub od momentu uzupełnienia braków. Obecnie trzeba czekać na takie zezwolenie do 90 dni lub dłużej. Zmiana ta znacznie polepszy sytuację cudzoziemcom i przyśpieszy proces rozpatrywania ich spraw, tak aby jak najszybciej mogli zacząć pracę w naszym kraju.

Kiedy możemy spodziewać się zmian?

Nowe przepisy ustawy mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Prawdopodobną datą będzie I kwartał 2022 roku. O najbliższych zmianach będziemy Was informować na naszym facebooku i również na blogu.

Daniel Pałyga
Daniel Pałyga

Trener

Były Inspektor Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu. Wieloletni trener, wykładowca na uczelni wyższej, który przeprowadził ponad 2000 godzin szkoleń. Specjalista z zakresu prawa pracy, legalności zatrudnienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Od 1997 związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi. Posiada doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz najlepszych praktyk stosowanych przez podmioty prywatne.