ZFŚS - Aktualny stan prawny i naliczanie odpisów w 2022 r. - pytania i odpowiedzi

ZFŚS - Aktualny stan prawny i naliczanie odpisów w 2022 r. - pytania i odpowiedzi

Cykl spotkań - Porozmawiajmy o... ZFŚS

W zeszłym tygodniu odbyło się bezpłatne spotkanie z cyklu "Porozmawiajmy o...". Wspólnie z Panią Kalina Kaczmarek rozmawialiśmy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych a dokładnie o aktualnym stanie prawnym i naliczaniu odpisów w 2022 r. Sprawdź o czym rozmawialiśmy!

ZFŚS - w pytaniach i odpowiedziach.

1.Czy z ZFŚS można wypłacać świadczenia, które nie są ujęte w regulaminie?

Nie, ZFŚS nie można wypłacać świadczeń, które nie są ujęte w regulaminie.

2. Jeśli w zakładzie pracy pracuje oboje rodziców, to czy w takiej sytuacji oboje mogą skorzystać z dofinansowania na wypoczynek dla dzieci?

W tej sytuacji ważny jest zapis w regulaminie. W regulaminie może widnieć zapis, że tylko jednemu z rodziców przysługuje dofinansowanie lub zapis, że przysługuje obojgu.

3. Czy w ZFŚS muszą być zawarte zaciągnięte pożyczki?

Nie ma obowiązku wprowadzania do ZFŚS informacji dotyczącej zaciągniętych pożyczek. Każdy pracownik ma możliwość wpisania takiej informacji, ale nie jest to koniecznością.

4. Czy można umieścić klauzulę o odpowiedzialności karnej z art. 233 i art. 286 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdy w oświadczeniu o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej?

W ZFŚS można umieścić klauzulę dotyczącą odpowiedzialności karnej z ww. art. KK.

5. Czy możemy w całości sfinansować wycieczkę dla pracowników z ZFŚS? Czy pracownicy powinni jednak dopłacić część poniesionych kosztów?

Wycieczka pracownika, w miarę możliwości może być w 100% sfinansowana z ZFŚS.

6. Czy możemy sfinansować imprezę dla pracowników z ZFŚS?

Jak najbardziej, impreza może być sfinansowana ze środków pochodzących z ZFŚS.

7. Czy z ZFŚS można sfinansować udział w spotkaniu integracyjnym emerytów zakładowych?

Emeryt nie jest w żaden sposób osobą wykluczoną z korzystania z ZFŚS, dlatego też spotkanie może być sfinansowane z ZFŚS.

8. Jeśli w regulaminie jest zawarte dofinansowanie do wypoczynku dla całej rodziny (osobą uprawnioną jest pracownik oraz mąż/żona i dzieci), to czy prawidłowej jest składanie wniosku o dofinansowanie przez każdego z małżonków? W oświadczeniu każdego pracownika ujmujemy całą rodzinę w składzie rodziny.

Jeżeli jedna osoba będzie upoważniona do pobrania dofinansowania, to tylko ta osoba składa wniosek i podaje w nim całą rodzinę.

9. Czy emeryt korzysta z ZFŚS w zakładzie pracy, z którego przeszedł na emeryturę czy bierzemy pod uwagę ostatnie miejsce pracy, po odejściu na emeryturę zatrudnił się w innej firmie?

Osoba posiadająca status emeryta ma prawo korzystać z ZFŚS z firmy, w której przeszła na emeryturę.

10. Czy pracownik zatrudniony na dwóch stanowiskach jako nauczyciel i pracownik administracyjny w jednej placówce, świadczenia z ZFŚS otrzymuje z jednej umowy czy z dwóch umów? W regulaminie nie ma określonego zapisu.

Jeżeli w regulaminie nie ma zapisku odnoszącego się do pracownika posiadającego dwie umowy u jednego pracodawcy, pracownik ma prawo do złożenia dwóch wniosków o otrzymanie dofinasowania z ZFŚS.

Jesteś zainteresowany większą ilością pytań?

W celu zapoznania się z wszystkimi pytaniami dotyczącymi Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych, kliknij tutaj  i pobierz cały skrypt pytań i odpowiedzi.

Ewa Bielecka
Ewa Bielecka

Trener

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Prawa i Administracji  - kierunek: Administracja oraz  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji kierunek: Prawo. Długoletni pracownik działu Prawnego w  Państwowej  Inspekcji Pracy Oddział w Koszalinie, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych  –  na Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej Filia w Koszalinie, wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych –  na Politechnice Koszalińskiej,  wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych  -  w Europejskim Centrum Edukacyjnym w Koszalinie. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą, zajmuje się szkoleniami i doradztwem z zakresu prawa pracy. Ekspert z zakresu prawa pracy, specjalista ds. doradztwa kadrowego i regulaminów pracy, doświadczony trener. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy.