Dofinansowania do kursów dla osób pracujących

Dofinansowania do kursów dla osób pracujących

Podnoszenie kompetencji bardzo często wiąże się z koniecznością odbywania kosztownych kursów. Zdobywanie nowej wiedzy, czy dodatkowych kompetencji stanowi wartość dodaną nie tylko dla samego pracownika, ale i dla zatrudniającego go pracodawcy. Jakie szkolenia i kursy może dofinansować pracodawca? W jaki sposób pozyskać dofinansowanie do kursów dla pracowników? Kto dokładnie może skorzystać z dofinansowania na szkolenia? Ile wynoszą dofinansowania dla kursów dla osób pracujących w roku 2023? Odpowiedzi na te pytania, przygotowaliśmy dla Was w tym artykule.

Spis treści:

Dofinansowanie do kursów dla osób pracujących

Dofinansowania do odbycia kursów i szkoleń pracowniczych można zaliczyć do programów, które realizowane są każdego roku. Najczęściej ich koordynacja zajmują się urzędy pracy, posiadające pulę środków finansowych do rozdysponowania pomiędzy pracowników ubiegających się o wsparcie. Od roku 2014 w Polsce istnieje instytucja o nazwie Krajowy Fundusz Szkoleniowy, której głównym celem jest kształcenie ustawicznego pracowników oraz pracodawców, podejmowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.

Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2022 przekazano na rzecz dofinansowania szkoleń kwotę 177 470 tys. zł, która zgodnie z rozporządzeniem Ministra właściwego do orzekania spraw pracy oraz w porozumieniu z Radą Rynku Pracy, wspierała rozwój pracowników w okresie trwania pandemii, zmuszony do rozszerzenia swoich kompetencji, rozwoju pracowników powracających z urlopów macierzyńskich lub kształcenia przygotowawczego do objęcia stanowisk z grupy zawodów deficytowych.

KFS nie jest jedyną możliwością na rynku wspierającą rozwój pracowników, lecz z pewnością najbardziej popularną i stosunkowo dobrze rozbudowana, jeśli chodzi zarówno opcja pozyskania, jaki wykorzystania środków.

Do dyspozycji pracowników i pracodawców w kwestii dofinansowania na szkolenia i kursy, oddano również Bazę Usług Rozwojowych (BUR), która jest prowadzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Inicjatywa ta wspiera mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie, aż 14 województwach w Polsce, a także przedsiębiorcy prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. W programie tym nie mogą uczestniczyć duże firmy.

kadrowe-srody-bezplatny-webinar

Jak zdobyć dofinansowanie do kursów dla pracowników?

Pozyskania środków finansowych na odbycie szkolenia lub zdobycia nowych kwalifikacji odbywa się w wielu polskich instytucjach poprzez to zbliżony schemat działań. Mówiąc ogólnie niezbędne jest oszacowanie priorytetów związanych z rozdysponowaniem dofinansowania oraz uzyskanie zgody pracodawcy. Następnie konieczne jest złożenie wniosku oraz przejście wymaganych procedur, które fazie początkowej mogą wydawać się bardzo skomplikowane, lecz wnioskodawca ma możliwość skorzystania ze wsparcia koordynatorów projektu.

Aby zobrazować proces pozyskiwania środków na dofinansowanie kursu w pracowniczych, opracowaliśmy dla Was 5 prostych kroków na podstawie oferty przygotowanej przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

 • KROK 1. Pozyskanie informacji o naborze na rok 2023

Punktem wyjścia do pozyskania dofinansowania są Powiatowe Urzędy Pracy (PUP). Aby zostać zakwalifikowanym do programu należy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie zlokalizowanym w miejscu zatrudnienia lub w jego najbliższej okolicy. Niezbędna dokumentacja, regulamin oraz lokalizacja właściwych urzędów znajdują się w formie elektronicznej na stronie wybranego urzędu lub na oficjalnej stronie Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Sprawne złożenie wniosku jest o tyle ważne, że zazwyczaj nabory trwają tylko kilka dni, a w przypadku rosnącego zainteresowania programem, mogą odbywać się tylko raz do roku.

 • KROK 2. Analiza oferty szkoleniowej oraz wybór pracownika, który ma przystąpić do programu

Pozyskane środki mogę zostać dowolnie wykorzystane na szkolenia, które znajdują się w grupie Compedium CE. Zalicza się do nich między innymi: Microsoft, Fortinet, The Linux Foundation, Mile2, F5 Networks, Google Cloud, ITIL, czy Aruba. Każdego roku z możliwości tych korzysta około 3000 zatrudnionych, działających głównie w branży IT. Ma liście „absolwentów” z ubiegłych lat znajdują się: Narodowy Bank Polski, , Ministerstwo Obrony Narodowej, czy Orlen.

 • KROK 3. Uzupełnienie oraz złożenie wniosku

Przy składaniu wniosku należy pamiętać aby dokładnie zapoznać się z regulaminem programu oraz o zgromadzeniu wszystkich niezbędnych i wymaganych przez urząd dokumentów. Wszystkie załączniki znajdziemy na stronie urzędu, a samo złożenie wniosku może odbywać się osobiście, w placówce urzędu lub drogą elektroniczną.

 • KROK 4. Decyzja urzędu o rozpatrzeniu wniosku oraz podpisanie umowy

Powiatowy Urząd Pracy na rozpatrzenie złożonego wniosku ma około 30 dni. Wyjątkowych przypadkach okres ten może ulec wydłużeniu. Po tym czasie wnioskodawca otrzymuje decyzję. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku jesteśmy zobowiązani do podpisania umowy z Urzędem Pracy. W dokumentacji tej pracownik zawiera numer konta bankowego, na który zostaną przekazane przyznane środki.

 • KROK 5. Odbycie kursu oraz rozliczenie się z Urzędem Pracy

Po zaksięgowaniu się środków finansowych na wskazanym koncie, pracownik może przystąpić do realizacji kursów, na który się zapisał. Zakończeniu kursu powinno skutkować wystawieniu faktury (okres płatności 14 dni) oraz dostarczenie do Urzędu Pracy dokumentacji, pozwalającej na dokonanie rozliczenia z pobranej kwoty. Każdy program, który udziela finansowego wsparcia wymaga od wnioskodawcy udowodnienia, że pozyskane środki zostały prawidłowo wykorzystane.

Istnieje również możliwość umówienia się na spotkanie z doradcą zawodowym, który będzie w stanie udzielić pomocy związanej z przeanalizowania dostępnych opcji oraz posunięciem najlepszego rozwiązania.

platforma-edukacyjna-kadry-verte

Kto może skorzystać z dofinansowania na szkolenia?

Jeśli chodzi o skorzystanie z dofinansowania pochodzącego z programów realizowanych przez Urzędy Pracy, to ubiegać się o środki może każda pracująca osoba, która jest zatrudniona w oparciu o umowę o pracę, umowa zlecenie, czy umowę o dzieło, ta która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudnia pracowników lub osoby zakwalifikowane jako rolnicy.

Oferta dofinansowań kierowana jest również do osób z niepełnosprawnością, W celu pozyskania nowych kompetencji oraz zwiększenia ich konkurencyjności na rynku pracy.

Każdy program posiada swój odrębny regulamin, dlatego też sprawdzenia kto dokładnie może skorzystać z dofinansowania powinno być oparte o zapoznanie się z dokumentacją na stronie urzędu.

Zgodnie z informacjami jakie znajdują się na stronie gov.pl, z dofinansowania może skorzystać każda osoba, która została zarejestrowana w urzędzie pracy, z jakichś powodów utraciła zdolność do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie, nie posiadam wszystkich niezbędnych kwalifikacji do pracy w danym zawodzie, została zmuszona do zmiany zawodu lub nie posiada umiejętności koniecznych do aktywnego poszukiwania zatrudnienia.

Ile wynoszą dofinansowania do kursów dla osób pracujących?

Pracodawca, który stara się o pozyskania dofinansowania na odbycie kursów z KFS, jest zobowiązany do uiszczenia tak zwanego wkładu własnego w wysokości 20% kosztów całego szkolenia, natomiast pozostałe 80% zostaje sfinansowane z funduszy projektowych. Należy w tym miejscu, jednak podkreślić, że w przypadku mikroprzedsiębiorstwa, czyli takiego, które zatrudnia do 10 osób, pracodawca ma możliwość 100% pokrycia kosztów szkolenia. Całość wykorzystanego dofinansowania nie może jednak przekroczyć 300% wynagrodzenia przeciętnego, jakie dany pracownik uzyskał w aktualnym roku kalendarzowym.

Ubieganie się o środki finansowe pochodzące z Bazy Usług Rozwojowych przewidują finansowanie do 80% pokrycia kosztów szkolenia, przy czym wysokość ta znajduje się w górnej granicy. Przeważnie składane wnioski oscylują między prośbą o udzielenie wsparcia w przedziale od 50% do 80%. Na wysokości uzyskanego dofinansowania wpływ mają takie czynniki jak: lokalizacja, wielkość przedsiębiorstwa lub spełnienia dodatkowych warunków.

Na co można przeznaczyć pozyskane środki?

Pozyskanie środków finansowych nie jest jednak ograniczony wyłącznie ofertą dla specjalistów działających w branży IT. Urzędy Pracy posiadają szeroką ofertę szkleń i kursów. Można ubiegać się o finansowanie między innymi:

 • realizacja kursów językowych;
 • realizacja kursów komputerowych;
 • podejścia do kursu prawa jazdy w kategoriach A, B, C, C+, E (bez uprawnień zawodowych);
 • kursy zawodowe potwierdzone certyfikatem;
 • kursy doszkalające;
 • studia podyplomowe;
 • odbycie egzaminów zewnętrznych;

Szkolenia mogą odbywać się w urzędzie pracy, wyznaczonych ośrodkach szkoleniowych, instytucji współpracujących z urzędem pracy lub specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo-rehabilitacyjnych.

sklep-verte-centrum-szkolen

Pytania i odpowiedzi

Dofinansowanie do kursów dla osób pracujących - Najczęściej koordynacja dofinansować pracowniczych zajmują się urzędy pracy, posiadające pulę środków finansowych do rozdysponowania pomiędzy pracowników ubiegających się o wsparcie.

Jak zdobyć dofinansowanie do kursów dla pracowników? – Pozyskanie dofinansowania na szklenia pracownicze wymaga wyboru konkretnego urzędu pracy oraz złożenia wniosku. Patrz 5 kroków do pozyskania dofinansowania:

 • KROK 1. Pozyskanie informacji o naborze na rok 2023;
 • KROK 2. Analiza oferty szkoleniowej oraz wybór pracownika, który ma przystąpić do programu;
 • KROK 3. Uzupełnienie oraz złożenie wniosku;
 • KROK 4. Decyzja urzędu o rozpatrzeniu wniosku oraz podpisanie umowy;
 • KROK 5. Odbycie kursu oraz rozliczenie się z Urzędem Pracy;

Kto może skorzystać z dofinansowania na szkolenia? – Jeśli chodzi o skorzystanie z dofinansowania pochodzącego z programów realizowanych przez Urzędy Pracy, to ubiegać się o środki może każda pracująca osoba, która jest zatrudniona w oparciu o umowę o pracę, umowa zlecenie, czy umowę o dzieło, ta która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudnia pracowników lub osoby zakwalifikowane jako rolnicy, osoby z niepełnosprawnością, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Ile wynoszą dofinansowania do kursów dla osób pracujących? – Pracodawca, który stara się o pozyskania dofinansowania na odbycie kursów z KFS, jest zobowiązany do uiszczenia tak zwanego wkładu własnego w wysokości 20% kosztów całego szkolenia, natomiast pozostałe 80% zostaje sfinansowane z funduszy projektowych. Należy w tym miejscu, jednak podkreślić, że w przypadku mikroprzedsiębiorstwa, czyli takiego, które zatrudnia do 10 osób, pracodawca ma możliwość 100% pokrycia kosztów szkolenia. Całość wykorzystanego dofinansowania Nie może jednak przekroczyć 300% wynagrodzenia przeciętnego, jakie dany pracownik uzyskał w aktualnym roku kalendarzowym.

Na co można przeznaczyć pozyskane środki? – środki mogą zostać wykorzystane na pozyskanie nowych kompetencji w zakresie IT, realizację kursów językowych, kursów na prawo jazdy różnych kategorii, studiów podyplomowych, egzaminów zawodowych. Pełną listę dostępnych kursów warto jest sprawdzić na oficjalnej stronie wybranego urzędu.

Adriana Głuchowska
Adriana Głuchowska

Trener

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem, współpracujący z najlepszymi ośrodkami szkoleniowymi w Polsce. Niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych w tym Polityk Bezpieczeństwa Informacji dla sektora publicznego. Jako głos doradczy i ekspert na co dzień rozwiązuje nietypowe problemy z praktyki Przedsiębiorstw i Urzędów. Od 1998 roku przeszkoliła ponad kilkanaście tysięcy osób, przeprowadzając setki szkoleń.