Dodatek za pracę w godzinach nocnych w 2024 roku - sprawdź ile wynosi dodatek za pracę w nocy

Dodatek za pracę w godzinach nocnych w 2024 roku - sprawdź ile wynosi dodatek za pracę w nocy

W 2024 roku dodatek za godziny nocne ma się znacząco zwiększyć. Przypomnijmy, że za pracę w porze nocnej pracownikowi należy się dodatkowe wynagrodzenie. Jego wysokość zależy od minimalnego wynagrodzenia w danym roku, a to ma zostać zwaloryzowana dwukrotnie w nadchodzącym roku. Od 1 stycznia 2024 roku płaca minimalna wyniesie 4242 zł a od 1 lipca 4300 zł. Większa minimalna krajowa oznacza zatem wyższy dodatek nocny w 2024. Dowiedz się, ile wyniesie dodatek nocny 2024.

Spis treści:

Praca w nocy a Kodeks Pracy

Praca w godzinach nocnych, zgodnie z art. 1517 § 1 Kodeksu Pracy, jest to praca wykonywana między godziną 21:00 a godziną 7:00, obejmująca maksymalnie 8 godzin czasu pracy. Pracodawca nie ma obowiązku określenia tych samych godzin pracy dla wszystkich pracowników, ważne jest jednak aby praca w porze nocnej odbywała się w przedziale godzinowym, określonym przez Kodeks Pracy. Przykładowo - część pracowników może rozpocząć pracę o godzinie 21:00 i skończyć ją o godzinie 5:00, natomiast pozostała część z nich ma możliwość wykonywania pracy w godzinach od 23:00 do 7:00 rano.

Gdzie należy zawrzeć regulacje dotyczące pracy w porze nocnej?

Regulacje i zasady dotyczące pracy w porze nocnej powinny znaleźć się w regulaminie pracy, układzie zbiorowym lub obwieszczeniu utworzonym przez pracodawcę. Uwaga! Jeżeli pracodawca prowadzi firmę, w której regulamin pracy nie jest obowiązkowy, musi pamiętać, że regulacje dotyczące pracy w porze nocnej, muszą być obligatoryjnie przekazane pracownikowi za pomocą pisemnej informacji.

Chcesz poszerzyć swoje kadrowe horyzonty?

Kliknij grafikę poniżej i poznaj program szkolenia: Kompendium wiedzy kadrowego

dodatek za pracę w godzinach nocnych

Pracownik pracujący w nocy – zapisy Kodeksu Pracy

Art. 1517 § 2 Kodeksu pracy jasno definiuje pojęcie pracownika wykonującego pracę w nocy. Jest to pracownik, którego rozkład pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub pracownik, którego praca przypada w porze nocnej przez co najmniej ¼ czasu pracy w okresie rozliczeniowym.

Dodatek za pracę w nocy w 2024 r.

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej, za każdą godzinę pracy w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za pracę w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia.

Dodatek za prace w godzinach nocnych - ile będzie wynosił w poszczególnych miesiącach 2024 r.?

Znając już definicję pracy w porze nocnej oraz definicję pracownika wykonującego pracę w porze nocnej, możemy odnieść się do dodatku za godziny nocne 2024. Dodatek ten przysługuje pracownikom za świadczenie pracy w godzinach nocnych i stanowi 20% stawki godzinowej minimalnego wynagrodzenia, za każdą przepracowaną w porze nocnej godzinę.

Dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% jest wypłacany wraz z wynagrodzeniem podstawowym.

Ile więc wynosić będzie dodatek za godziny nocne w 2024 roku?

Wysokość dodatku za pracę w nocy będzie różnić się każdego miesiąca, w zależności od liczby godzin przepracowanych w danym miesiącu. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące dodatku za pracę w nocy w 2024 roku, wg, których stawki te wynoszą:

 • W styczniu 2024 roku - 5,05 zł brutto za godzinę;
 • W lutym 2024 roku - 5,05 zł brutto za godzinę;
 • W marcu 2024 roku – 5,05 zł brutto za godzinę;
 • W kwietniu 2024 roku - 5,05 zł brutto za godzinę;
 • W maju 2024 roku - 5,30 zł brutto za godzinę;
 • W czerwcu 2024 roku - 5,30 zł brutto za godzinę;
 • W lipcu 2024 roku - 4,67 zł brutto za godzinę;
 • W sierpniu 2024 roku - 5,12 zł brutto za godzinę;
 • We wrześniu 2024 roku - 5,12 zł brutto za godzinę;
 • W październiku 2024 roku - 4,67 zł brutto za godzinę;
 • W listopadzie 2024 roku - 5,66 zł brutto za godzinę;
 • W grudniu 2024 roku - 5,38 zł brutto za godzinę;

Ważne! Należy pamiętać, że podane wyżej kwoty dodatku za pracę w porze nocnej, są kwotami minimalnymi. Pracodawca ma możliwość ustalenia dodatku na wyższym poziomie niż kwoty minimalne.

Szukasz wiarygodnego źródła kadrowych inspiracji i merytorycznej wiedzy?

Skorzystaj z Kadrowych Śród - Największego cyklu bezpłatnych webinarów o kadrach i płacach w Polsce

Czy zawsze należy się dodatek za pracę nocną?

Pytanie o to, czy wszystkim należy się dodatek za pracę w nocy, nurtuje wielu pracowników, którzy świadczą pracę w porach nocnych. W Kodeksie Pracy jednoznacznie widnieje informacja, że każdy pracownik świadczący pracę w nocy musi otrzymać dodatek za każdą przepracowaną w nocy godzinę.

Czy po nocce należy się dzień wolny?

Należy pamiętać, że za pracę wykonywaną w godzinach nocnych, co do zasady nie przysługuje dzień wolny. Wyjątek  stanowi tutaj praca w godzinach nocnych, która przekracza podstawowy wymiar czasu pracy - praca w godzinach nadliczbowych. 

Ograniczenia dotyczące pracy w porze nocnej

Dodatki za wykonywanie pracy w porze nocnej mogą być dużą zachętą do jej świadczenia. Jednak praca w nocy wiąże się z niemałym wysiłkiem i poświęceniem i nie jest przeznaczona dla każdego pracownika. Wśród osób świadczących pracę, wskazuje się na pracowników, którzy pracy w porze nocnej świadczyć nie mogą. Kto do nich należy?

 • pracownice będący w ciąży;
 • pracownicy opiekujący się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia (chyba że pracownik wyrazi na to zgodę!), z pominięciem sytuacji, w której oboje rodziców sprawuje opiekę nad dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia – wtedy jeden z nich może świadczyć pracę w porze nocnej;
 • pracownicy z niepełnosprawnością (chyba że lekarz stwierdzi inaczej i wyrazi zgodę na pracę w porze nocnej!);
 • pracownicy młodociani;

Sankcje za nieprawidłowe stosowanie przepisów dotyczących pracy w godzinach nocnych

Pracodawcy muszą pamiętać, że nieprzestrzeganie przepisów dotyczących pracy w nocy wiązać się będzie z sankcjami. Naruszając prawa pracowników w kwestii dodatków za nocki 2024, pracodawca będzie podlegał karze grzywny od 1000 do nawet 30 000 złotych.

Ile wynosi dodatek nocny - Podsumowanie

Teraz wiesz, ile wynosi dodatek nocy i ile będzie wynosił w 2024 roku. Jeśli jednak szukasz więcej wiedzy i zależy Ci na poszerzaniu kompetencji, niezależnie gdzie jesteś, to zapraszamy na Platformę Edukacyjną Centrum Verte. Kliknij grafikę poniżej i poznaj szczegóły.

dodatek za pracę w godzinach nocnych

 

Adriana Głuchowska
Adriana Głuchowska

Trener

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem, współpracujący z najlepszymi ośrodkami szkoleniowymi w Polsce. Niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych w tym Polityk Bezpieczeństwa Informacji dla sektora publicznego. Jako głos doradczy i ekspert na co dzień rozwiązuje nietypowe problemy z praktyki Przedsiębiorstw i Urzędów. Od 1998 roku przeszkoliła ponad kilkanaście tysięcy osób, przeprowadzając setki szkoleń.