Polski Ład - składka zdrowotna w 2022 roku w wynagrodzeniach pracowników i zleceniobiorców - pytania i odpowiedzi

Polski Ład - składka zdrowotna w 2022 roku w wynagrodzeniach pracowników i zleceniobiorców - pytania i odpowiedzi

Cykl spotkań - Porozmawiajmy o... Polskim Ładzie część 3

Ponownie udostępniliśmy dla Was pytania i odpowiedzi, które pojawiły się na trzecim spotkaniu dotyczącym składki zdrowotnej w 2022 roku w wynagrodzeniach pracowników i zleceniobiorców z cyklu porozmawiajmy na Facebooku. Jeśli jesteście zainteresowani pytaniami zachęcamy do przeczytania poniższego artykułu a znajdziecie odpowiedź na takie pytanie, jak czy składka zdrowotna jest kosztem 2022 i nie tylko. 🙂

  1. Składka zdrowotna pracownika 2022 - pytania i odpowiedz
  2. Pełna lista pytań i odpowiedzi.

Składka zdrowotna pracownika 2022 - w pytaniach i odpowiedziach

1. Czy w 2022 roku będzie można nadal odliczać 7,75% składki zdrowotnej?

Od nowego roku według nowych przepisów Polskiego Ładu, składki zdrowotnej nie będzie można odliczać od zaliczki na podatek.

2. W jaki sposób brak składki zdrowotnej wpłynie na umowy cywilnoprawne? Osoby, które są zatrudnione na podstawie umów zlecenie, najbardziej odczują zmiany polegające na nie odliczaniu składki zdrowotnej, z uwagi na to, że na umowach tych nie ma żadnych dodatkowych ulg, które miałyby niwelować tego skutki. Przy umowach zlecenie nieodliczenie składki zdrowotnej spowoduje straty dla zleceniobiorców związane z kwotą netto do wypłaty.

3. W jaki sposób brak odliczenia składki zdrowotnej wpłynie na umowę o pracę?

Dla części pracowników ta zmiana będzie neutralna, ponieważ podniesiona została kwota wolna od podatku (do 425 złotych). W związku z tym kwota zmniejszająca zniweluje możliwość odliczenia składki zdrowotnej. Aby zniwelować skutki wprowadzono ulgę dla klasy średniej. Ulga ma za zadanie zamortyzować straty związane z nie odliczaniem składki zdrowotnej.

4. Na czym polega zasada obniżania składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek?

Przepis mówi, że jeżeli składka na ubezpieczenie zdrowotne jest wyższa niż podatek dochodowy, to obniżamy składkę do wysokości podatku. Zmianie uległa kwota zmniejszająca podatek (z 43,76 zł do 425 zł miesięcznie). W przypadku, w którym podatek będzie niższy niż składka zdrowotna jest obowiązek ustalenia tzw. hipotetycznego podatku dochodowego (podatku, który byłby uregulowany, gdyby stosowano przepisy według brzmienia w dniu 31 grudnia 2021 roku).

5. Czy sumuje się dochody pracownika z dwóch umów o pracę u tego samego pracodawcy do ulgi dla klasy średniej? Ulgę dla klasy średniej stosujemy odrębnie dla każdej umowy, niezależnie od tego, czy będzie to umowa u tego samego pracodawcy, czy u dwóch pracodawców.

6. Czy wieloetatowiec powinien posiadać koszty uzyskania przychodu tylko w jednym zakładzie, czy w każdym?

Każdy z płatników jest zobowiązany rozliczyć koszty uzyskania przychodu, w każdym zakładzie. Polski Ład wprowadza natomiast pewną zmianę: w roku 2021 nie było możliwości rozliczania kosztów uzyskania przychodu, nawet jeżeli wiadome było, iż pracownik przekroczy limit roczny i będzie musiał zwrócić podatek. W przypadku założeń Polskiego Ładu ustawodawca wprowadził możliwość złożenia wniosku o nierozliczanie kosztów uzyskania przychodu a takie wskazał możliwość złożenia wniosku o niestosowanie kosztów (wyłącznie wtedy, kiedy koszty uzyskania przychodu wynoszą 250 zł)

7. Czy każdy może złożyć wniosek o nienaliczanie kosztów uzyskania przychodu?

Wniosek złożyć mogą tylko osoby, które są zatrudnione na umowę o pracę, czyli posiadają przychody ze stosunku pracy, bądź też ze stosunku służbowego, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz osoby, których koszty uzyskania przychodu wynoszą 250 zł.

8. Jeżeli nie stosuje się PIT 2 i nie odlicza kwoty wolnej od podatku, to czy w takim przypadku tak samo obliczamy składkę zdrowotną w przeliczeniu do 2021 roku?

Jeżeli nie został złożony PIT 2 to wymagana jest weryfikacja tego, czy podatek dochodowy jest wyższy od składki zdrowotnej, czy nie. W takim przypadku może się okazać, że nie będzie podstawy do naliczania hipotetycznego podatku.

9. Czy limit dla emerytów jest określony z przychodu, czy dochodu?

Limit dla emerytów jest określony z dochodu.

Pełna lista pytań i odpowiedzi

W celu zapoznania się ze wszystkimi odpowiedziami zapraszamy do zapisu się poprzez poniższy formularz kontaktowy.  

Przeczytaj również: Lista płac po wejściu w życie rozporządzenia z dnia 7 stycznia 2022, czyli część 2 pytań i odpowiedzi o Polski Ład.

Kalina Kaczmarek
Kalina Kaczmarek

Trener

Ekspert prawa pracy z 20 letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo - szkoleniową w zakresie "twardego HR". W latach 2001-2018 była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, na stanowiskach inspektora pracy a następnie starszego inspektora pracy. Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi, specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy, doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji.