Trudne przypadki przy rozwiązywaniu umów o pracę - pytania i odpowiedzi

Trudne przypadki przy rozwiązywaniu umów o pracę - pytania i odpowiedzi

Cykl spotkań - Porozmawiajmy o... Umowach o pracę

Wczoraj odbyło się kolejne godzinne spotkanie z cyklu "Porozmawiajmy o...", na którym Pani Kalina Kaczmarek oraz Pani Danuta Kosikowska, poruszyły temat trudnych przypadków przy rozwiązywaniu umów o pracę. Na spotkaniu jak zwykle pojawiło się wiele pytań, z którymi Panie prowadzące poradziły sobie bezproblemowo. Wśród pytań pojawiło się kilka bardzo ciekawych przypadków rozwiązywania umów o pracę, o których możecie przeczytać poniżej.

Rozwiązywanie umów o pracę - w pytaniach i odpowiedziach

1.Jak liczyć dzień ustania stosunku pracy, kiedy pracownik porzucił pracę i nie stawia się w niej? Co należy zrobić w takiej sytuacji?

W takiej sytuacji stosujemy art. 52. Kodeksu pracy „Rozwiązanie bez wypowiedzenia z winy pracownika; konsultacja związkowa rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia”. Pracodawca ma prawo zwolnic pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia.

2. Co w przypadku, kiedy wypowiemy pracownikowi umowę o pracę, ale pracownik w tym samym dniu prześle do zakładu pracy L4?

W tym przypadku musimy sprawdzić czy pierwsze wpłynęło wypowiedzenie czy L4.

3. Co w sytuacji, w której wstrzymano jeden z działów w zakładzie produkcyjnym (było to stanowisko ,,pracownik produkcji’’) i nastąpiło przesunięcie pracownika do innego działu? Wyznaczamy pracownikowi zakres obowiązków, przeprowadzamy szkolenie stanowiskowe, a pracownik nie zgadza się na zmianę działu.

Jeżeli pracownik nie zgadza się z propozycją zmiany działu, z działu który został zlikwidowany na nowy, jedynym rozwiązaniem jest rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika.

4.W sytuacji, w której pracownik nie chce albo nie potrafi usprawiedliwić swojej nieobecności w pracy (2-dniowej i 5-dniowej) jest to wystarczający powód aby rozwiązać z nim umowę o prace na podstawie art. 52.?

Tak, ponieważ jest to nieobecność nieusprawiedliwiona.

5. Co w sytuacji, w której pracownik otrzymał wyrok z rygorem natychmiastowej wykonalności? Pracodawca musi sprostować świadectwo pracy i wypłacić odszkodowanie. Ile dni ma pracodawca na sprostowanie świadectwa pracy od otrzymania wyroku?

Według art. 108. „Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnej” KPA - sprostowanie musi nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu wyroku.

6. Co w sytuacji, w której pracownik pobiera świadczenie rehabilitacyjne (niezdolność do pracy powstała na skutek wypadku w pracy)? Czy biorąc pod uwagę długotrwałą absencję można pracownikowi wysłać wypowiedzenie umowy o pracę? Jeśli tak to, kiedy i jakie warunki musza być spełnione, żeby rozwiązać taką umowę?

Jeżeli mamy sytuację, w której pracownik zatrudniony w naszym zakładzie pracy przynajmniej pół roku wyczerpie okres zasiłkowy, dodatkowo przynajmniej 3 miesiące okresu rehabilitacyjnego, to możemy z nim rozwiązać umowę w trybie bez zachowania okresu wypowiedzenia.

7. W zakładzie pracy nastąpiła likwidacja stanowiska pracy, pracownik otrzymał odprawę, ale przed nim na tym samym stanowisku pracowały dwie inne osoby, które w momencie likwidacji przebywają na urlopach bezpłatnych (pełnią funkcję wójta). Czy z nimi też powinno się rozwiązać umowy?

Nie możemy rozwiązać umowy z pracownikiem, który przebywa na urlopie, ponieważ jest to nieobecność usprawiedliwiona.

8. Czy możemy zwolnić nauczyciela, który przebywa na zwolnieniu lekarskim, a w ramach zastępstwa 10 września został zatrudniony inny nauczyciel?

Nie można wypowiedzieć umowy pracownikowi, który przebywa na zwolnieniu lekarskim.

9. Czy można obniżyć pracownikowi samorządowemu (konkretnie sprzątaczce) wymiar etatu? Jeśli pracownik nie zgodzi się na porozumienie, to czy można to zrobić wypowiedzeniem zmieniającym?

Tak, można to zrobić wypowiedzeniem zmieniającym warunki umowy o pracę.

10. Czy można wręczyć wypowiedzenie pracownikowi, który przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym np. od 4 miesięcy?

Pracodawca nie może wręczyć wypowiedzenia pracownikowi, który przebywa na usprawiedliwionej nieobecności. Natomiast może wręczyć rozwiązanie umowy z art. 53 KP

11. W przypadku zwolnienia pracownika za wypowiedzeniem przez pracodawcę, kiedy pracodawca ma obowiązek wypłaty odprawy?

Pracodawca ma obowiązek wypłacenia odprawy w momencie np. likwidacji zakładu pracy.

12. Pracownica popełniła błąd w płacach. Czy można powołać się na błąd pracownika przy wypowiadaniu umowy o pacę?

Pracodawca musi ocenić najpierw czy skala błędu była na tyle duża, aby był on przyczyną wręczenia pracownikowi wypowiedzenia. Jeżeli błędy pojawiają się notorycznie, a pracodawca stracił zaufanie do pracownika wtedy może wypowiedzieć mu umowę o pracę.

13. Pracownik samowolnie opuścił stanowisko pracy i kolejnego dnia przyniósł zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa. Co pracodawca powinien zrobić w takiej sytuacji?

Jest to nadal samowolne opuszczenie stanowiska pracy. Takie sytuacje każdorazowo powinny być zgłaszane do pracodawcy i pracodawca musi wyrazić zgodę na opuszczenie przez pracownika zakładu pracy. W innym wypadku jest to nieobecność nieusprawiedliwiona i opuszczenie stanowiska pracy bez zgody pracodawcy.

Kalina Kaczmarek
Kalina Kaczmarek

Trener

Ekspert prawa pracy z 20 letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo - szkoleniową w zakresie "twardego HR". W latach 2001-2018 była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, na stanowiskach inspektora pracy a następnie starszego inspektora pracy. Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi, specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy, doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji.