Dzień wolny za święto przypadające w sobotę - Zasady wyznaczania dodatkowego dnia wolnego

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę - Zasady wyznaczania dodatkowego dnia wolnego

Zastanawiasz się jakie zasady obowiązują podczas wyznaczania dnia wolnego z tytułu święta, które przypada w sobotę? Co do zasady, święto jest dniem wolnym od pracy, dlatego pracodawca zobowiązany jest do oddania dnia wolnego, jeżeli święto wypada w sobotę. Pracodawca nie jest zobowiązany do oddania dnia wolnego jeżeli święto przypada w niedzielę. 

Spis treści:

Obowiązek pracodawcy do udzielenia dnia wolnego przysługującego za dzień świąteczny przypadający w sobotę - zasady

Należy pamiętać, że pracodawca jest zobowiązany do udzielenia dnia wolnego, swoim pracownikom, za święto, które w danym okresie rozliczeniowym wypadło w innym dniu wolnym niż niedziela. Artykuł 130 paragraf 2 Kodeksu pracy mówi o tym, że święto, które przypada w okresie rozliczeniowym i wypada w innym dniu wolnym niż niedziela, obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. 

Jak rozliczać obniżony wymiar pracy?

Dowiesz się tego na szkoleniu: Regulamin wynagradzania pracowników. Kliknij poniższą grafikę i poznaj program szkolenia.

dzień wolny za święto

Czy pracownikowi przypada dzień wolny za święto w sobotę - Narodowe Święto Niepodległości

Warto jeszcze raz podkreślić, że jeżeli święto przypada w sobotę, to pracownikowi przysługuje dzień wolny za święto. W 2023 roku pracownikom przysługuje dzień wolny za święto, które przypada w sobotę 11 listopada, czyli Narodowe Święto Niepodległości.

Święto wypadające w sobotę a dzień wolny dla nauczycieli

Karta Nauczyciela, jasno określa, że nauczyciel otrzyma dzień wolny lub wynagrodzenie za święto, jeżeli pracował w tym dniu. W tym przypadku, jeżeli święto przypada w sobotę, czyli dzień wolny dla nauczycieli, ta grupa pracowników nie skorzysta z dnia wolnego za święto. 

Podsumowując, w przypadku nauczycieli, pięciodniowy tydzień pracy może ulec skróceniu w momencie, kiedy święto przypada w dzień roboczy dla nauczyciela.

Wyznaczanie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę - procedury pracodawcy, regulamin

Pracodawca - dzień wolny za święto, które przypada w sobotę, może wyznaczyć samodzielnie lub w porozumieniu z pracownikami. Termin dnia wolnego, który umożliwia odebranie wolnego za święto, które przypadło w sobotę, ustalany odgórnie, przekazywany jest pracownikom poprzez ogłoszenie w ramach zarządzenia lub obwieszczenia. Ogłoszenie to może zostać również obwieszczone w inny sposób, który został przyjęty w danym zakładzie pracy. 

Dodatkowy dzień wolny - Czy można odebrać kiedy indziej?

Należy pamiętać o tym, że jeżeli to pracodawca ustala termin dnia wolnego za święto odgórnie, to pracownik nie może odebrać go w innym terminie. Osoby, które w święto wypadające na dzień wolny od pracy (sobotę), przebywają na zwolnieniu lekarskim, również mogą odebrać dzień wolny za święto. Osoby, które w wyznaczonym przez pracodawcę dniu wolnym przebywają na zwolnieniu lekarskim, tracą prawo do odebrania dnia wolnego. Wynika to z tego, że pracodawca nie ma obowiązku do wyznaczania innego dnia wolnego. 

Więcej na temat zasad organizowania dokumentacji pracowników w przypadku nieobecności dowiesz się z poniższego szkolenia. Kliknij grafikę i poznaj program.

dzień wolny za święto

Czy pracownikom należy się dzień wolny za 11 listopada 2023 oraz 6 stycznia 2024?

W 2023 roku pracownikom przysługuje jeden dodatkowy dzień wolny z powodu święta, które przypada w sobotę. Mowa tutaj o Narodowym Święcie Niepodległości, które przypada w sobotę 11 listopada. 

W 2024 roku pracownikom będzie przysługiwał również jeden dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę. Świętem tym jest przypadające na 6 stycznia Święto Trzech Króli. 

Nieodebranie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę - co wtedy?

Jeżeli pracownik nie otrzyma dnia wolnego za święto lub należnego wynagrodzenia za przepracowanie nadgodzin, to na pracodawcę może zostać nałożona kara finansowa w wysokości od 1 000 zł do 30 000 zł z powodu niezgodności w ewidencji czasu pracy. Dodatkowo, w momencie, w którym dzień wolny przysługujący za święto wypadające w sobotę nie zostanie odebrany, pracodawca oprócz pensji zasadniczej zobowiązany jest do wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego (dodatku z tytułu nadgodzin).

Dzień wolny za święto wypadające w sobotę - podsumowanie 

Podsumowując, należy pamiętać, że każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy pracownika o 8 godzin. Co do zasady, pracownik otrzymuje wolne za święto w sobotę.

Chcesz lepiej przygotować się do pełnienia obowiązków kadrowych?

Kliknij poniższą grafikę i poznaj program szkolenia: Kompendium wiedzy kadrowego

dzień wolny za święto

 

Kalina Kaczmarek
Kalina Kaczmarek

Trener

Ekspert prawa pracy z 20 letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo - szkoleniową w zakresie "twardego HR". W latach 2001-2018 była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, na stanowiskach inspektora pracy a następnie starszego inspektora pracy. Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi, specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy, doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji.