Obliczanie prewspółczynnika i proporcji w podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego oraz projekt SLIM VAT 3 - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Część działalności Jednostek Samorządu Terytorialnego nie podlega opodatkowaniu, dlatego też o tego typu jednostkach mówi się, że są szczególnego rodzaju podatnikiem VAT. W związku z tym gminy, które chcą obliczyć podatek VAT z faktur mieszanych mają obowiązek liczenia tzw. prewspółczynnika. Dlatego tak ważna jest wiedza na temat obliczania prewspółczynnika i proporcji w podatku VAT przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.

  Przygotowaliśmy szkolenie online, na którym uczestnicy szkolenia pozyskają kompleksową wiedzę na temat tego, w jaki sposób najkorzystniej obliczyć prewspółczynnik oraz proporcję VAT, oraz jak dokonać korekt rocznych. Podczas szkolenia wspólnie z Panem Arkadiuszem Dudą będą mogli Państwo dokonać analizy konkretnych przypadków oraz wyliczyć prewspółczynnik na konkretnych przykładach. W ramach proponowanego szkolenia online omówiony zostanie również pakiet SLIM VAT 3 oraz jego wpływ na rozliczanie gmin.

   

  Program szkolenia

  1. Specyfika definicji podatnika w przypadku JST.

  2. Podatek należny.

  3. Podatek naliczony.

  4. Miejsce świadczenia.

  5. Podstawa opodatkowania.

  6. Stawki podatkowe.

  7. Obowiązek podatkowy.

  8. Zwolnienia w podatku VAT.

  9. Specyfika opodatkowania podatkiem VAT JST.

  1. Korekty rozliczeń podatku VAT w ramach tzw. współczynnika:

  • Zasady liczenia proporcji
  • Wyłączenia przy liczeniu proporcji
  • Zmiana wykorzystania nieruchomości
  • Korekta w przypadku pojazdów samochodowych
  • Korekta roczna – zasady ogólne
  • Korekta roczna w przypadku środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  • Moment oraz forma dokonania korekty
  • Zmiana przeznaczenia towaru lub usługi oraz zmiana prawa do odliczenia a korekta roczna

  2. Korekta roczna podatku VAT w ramach tzw. prewspółczynnika:

  • Podstawa prawna korekty rocznej w zakresie prewspółczynnika
  • Zasady ustalania prewspółczynnika dla celów korekty rocznej
  • Wybór metody ustalania prewspółczynnika – fundamentalne znaczenie najnowszego orzecznictwa NSA
  • Jak przygotować się do korekty rocznej?
  • Korekta roczna w zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • Czy istnieje obowiązek korekty w przypadku środków trwałych (np. sieci wodociągowych i kanalizacyjnych) oddanych do użytkowania przed wejściem w życie przepisów o prewspółczynniku ?
  • Wpływ przepisów o centralizacji na sposób i zakres dokonywania korekty.
  • Analiza najnowszego orzecznictwa

  3. Analiza na przykładach:

  • Obliczanie prewspółczynnika na przykładach
  • Obliczanie proporcji na przykładach

  1. Rozszerzenie katalogu płatności z rachunku VAT.

  2. Zmiany w liczeniu proporcji oraz prewspółczynnika.

  3. Stawka sankcyjna VAT.

  4. Kursy walut.

  5. Mały podatnik – zmiana progu.

  6. Wiążąca Informacja Stawkowa oraz Wiążąca Informacja Akcyzowa – doprecyzowanie przepisów.

  7. Transakcje wewnątrzwspólnotowe.

  8. Pozostałe zmiany.

  1. Czy gmina ma obowiązek raportowania schematów podatkowych ?

  2. Czy dotacja otrzymana na realizację projektu przez gminę podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

  3. Opodatkowanie podatkiem VAT kontraktów drogowych w gminach.

  4. Czy gminy mają obowiązek korygowania JPK ze względu na brak oznaczeń „TP” przed korektą przepisów.