Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla szkół i przedszkoli w 2023 i 2024 roku - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  1. PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW ZFŚS ZGODNIE Z USTAWĄ:

  • Na co można przeznaczać środki funduszu
  • Działalność socjalna – definicja i szczegółowe omówienie pojęcia, jak prawidłowo uregulować świadczenia socjalne w regulaminie
  • Wspólna działalność socjalna – jakie są korzyści, jakie są zasady prowadzenia
  • Wyłączenia – czyli czego nie można finansować z funduszu

  2. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z ZFŚS:

  • Pracownik – jak prawidłowo określić osoby uprawnione w regulaminie, czy pracownik na urlopie bezpłatnym jest uprawniony do świadczeń
  • Emeryt, rencista – były pracownik jako osoba uprawniona, orzecznictwo
  • Nauczyciel pobierający świadczenie kompensacyjne jako osoba uprawniona
  • Pojęcie rodziny i dziecka w regulaminie funduszu – co warto uregulować, czy muszę ująć małżonka i konkubenta
  • Ile paczek należy się dziecku, gdy oboje rodzice pracują u tego samego pracodawcy ?
  • Czy zleceniobiorca, stażysta może być objęty opieką socjalną
  • Czy wszyscy uprawnieni muszą otrzymać te same świadczenia

  3. ODPIS NA ZFŚS:

  • Zasady naliczania odpisu na nauczycieli – nowość! wyższy odpis od lipca 2023 r., jak prawidłowo obliczyć, termin odprowadzenia
  • Zasady naliczania odpisu na emerytów, rencistów, nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne – nowość! nowe zasady obliczania odpisu w 2024 r.
  • Zasady naliczania odpisu i zwiększeń w ustawie o ZFŚS – nowość! wyższy odpis od lipca 2023 r., jak prawidłowo obliczyć, termin odprowadzenia
  • Korekta odpisów – zasady i termin dokonywania korekty, czy korekty dokonujemy również od zwiększeń

  4. ADMINISTROWANIE I GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU:

  • Kto tak naprawdę decyduje o przyznawaniu świadczeń z funduszu
  • Uprawnienia związków zawodowych i komisji socjalnej – musisz to wiedzieć!
  • Co oznacza pojęcie „w uzgodnieniu” w kontekście art. 27 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych
  • Dostęp do danych osobowych związków zawodowych i członków komisji socjalnej – stanowisko urzędu ochrony danych osobowych!
  • Procedura ustalania regulaminu funduszu ze związkami zawodowymi krok po kroku
  • Uprawnienia pracownika wybranego przez załogę do reprezentowania jej interesów
  • Postępowanie egzekucyjne prowadzone przeciwko pracodawcy, a środki funduszu
  • Postępowanie egzekucyjne prowadzone przeciwko pracownikowi – czy potrącać zapomogi
  • Postępowanie egzekucyjne prowadzone przeciwko pracodawcy, a środki funduszu

  5. KRYTERIA SOCJALNE:

  • Sytuacja życiowa, rodzinna i materialna osoby uprawnionej – jak ustalać, jakich dokumentów można żądać
  • Badać dochód czy przychód, netto czy brutto, alimenty i 800+
  • Czy można porzucić kryterium socjalne i jakie są tego konsekwencje
  • Możliwość finansowania imprez grupowych
  • Ile grup dochodowych tworzyć, czy grupy dochodowe mogą być różne dla pracowników i innych uprawnionych
  • Jakie mogą być konsekwencje niezłożenia informacji o dochodach lub złożenia nieprawdziwych informacji o dochodach – uwaga na błędne zapisy  w regulaminach

  6. ZWOLNIENIE PRZYZNANYCH ŚWIADCZEŃ Z OPODATKOWANIA I OSKŁADKOWANIA:

  • Zasady i kwoty zwolnienia z opodatkowania w 2023 i w 2024 roku
  • Stanowiska organów podatkowych

  7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKROCZENIOWA ZWIĄZANA Z FUNDUSZEM:

  • Osoby odpowiedzialne i zakres odpowiedzialności