×

Joanna Ojdana

Absolwentka historii, europeistyki, zarządzania w administracji publicznej, akademii menedżera, practitioner business coach, trener  umiejętności społecznych, mediator; prezes Fundacji mediacyjnej „Mediatio” w Opolu, Zastępca Dyrektora w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu; Od ponad 13 lat zawodowo i społecznie specjalizuje się w wielu obszarach, w szczególności: realizacji projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych związanych z polskim dziedzictwem kulturowym (w tym ochroną zabytków) i edukacją kulturową, praktycznymi aspektami kontroli zarządczej w działalności instytucji kultury, komunikacją i budowaniem relacji, współpracą pomiędzy sektorem kultury i edukacji, budowaniem kapitału społecznego wokół instytucji oraz wolontariatem w kulturze.