Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych oraz w szkołach – przygotuj się na wejście nowych przepisów. Wzory dokumentów.

Od  1.01.2021 r. jednostki sektora finansów publicznych mają obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym. Podmioty sektora finansów publicznych mają również obowiązek dokonania wyboru instytucji finansowej. W tym przypadku niezbędne jest przeprowadzenie konsultacji wyboru instytucji finansowej, o której mowa w art. 7 ust. 3–5  ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Konsultacja dotycząca wyboru instytucji finansowej powinna być przeprowadzona w pierwszej połowie 2020 r., aby prawidłowo zaplanować budżet na 2021 r.

 

WZORY DOKUMENTÓW

Każdy uczestnik otrzyma na szkoleniu wzory dokumentów do edycji:

 • Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat na PPK
 • Informacja o PPK dla pracowników
 • Protokół z wybory instytucji finansowej
 • Regulamin wyboru reprezentacji osób zatrudnionych
 • Pracownicze Plany Kapitałowe – poradnik

 

 • Jak przygotować jednostkę administracji publicznej oraz jednostki oświaty do wdrożenia systemu PPK??
 • Co powinny wiedzieć osoby zajmujące się PPK w jst oraz placówkach oświatowych??
 • Jak uniknąć błędów na poziomie planowania wdrożenia PPK??
 • Sposoby obliczania składki na PPK od pracowników przebywających na zwolnieniach chorobowych,
 • Na co zwracać uwagę przy wyborze podmiotu instytucji finansowej zrządzającej środkami
 • Podział składników wynagrodzenia stanowiącego podstawę do rozliczania składki do PPK
 • Obliczanie okresu 3 miesięcy zatrudnienia dla celów związanych z obowiązkami wynikającymi z PPK
 • Sytuacja osób przebywających na urlopach wychowawczych, pobierających zasiłek macierzyński
 • Obowiązki podmiotów dla których zleceniodawcy wykonywali już usługę powyżej 3 miesiąca
 • Obowiązki pracodawcy w przypadku wynagrodzenia pracowników poniżej 1,2 – krotności wynagrodzenia minimalnego
 • Wyłanianie przedstawicieli pracowników w organizacjach bez związków zawodowych lub rad pracowników lub rad pracowniczych.

Program szkolenia

1. Założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych:

 • Terminy,
 • Portal PPK – zasady funkcjonowania
 • Zakres obowiązywania PPK
 • Schemat działania PPK

2. Zasady stosowania PPK  w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w jednostkach oświaty:

 • Odprowadzanie dodatkowych składek w wysokości 2% – rozdział pomiędzy pracownika i pracodawcę
 • Sposób potrącania przez płatnika składek przy wypłacie wynagrodzenia
 • Wykazywanie składek w dokumentach rozliczeniowych
 • Wyliczanie roczne pobranych składek
 • Wykazywanie składek przez pracodawcę w rozliczeniach rocznych
 • Zwolnienie składek z dodatkowego ubezpieczenia społecznego

3. Praktyczne aspekty rozliczeń PPK w JST i szkołach:

 • Powrót do PKK po wcześniejszej rezygnacji
 • Wzór oświadczenia pracownika
 • Rozporządzanie kwotą na wypadek śmierci współmałżonka
 • Czy i kiedy mogą zgromadzone pieniądze przepaść?
 • Przykładowe wyliczenia emerytur
 • wpłata na PPK pracodawcy obowiązkowa i dobrowolna

4. Obowiązki po stronie zatrudniającego:

 • Umowa o zarządzanie PPK
 • Z kim podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK
 • Wybór instytucji finansowej w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub reprezentacją osób zatrudnionych,
 • Umowa o prowadzenie PPK: kto zawiera umowę i jakie są terminy jej zawarcia.

5. Obowiązki po stronie pracownika:

 • Przystąpienie i wystąpienie z uczestnictwa – terminy i zasady
 • Zasada nabywania prawa do wypłat z PPK.
 • Dysponowanie środkami po ukończeniu 60 roku życia i przed ukończeniem 60 rokiem życia.
 • Postępowanie w przypadku zmiany pracodawcy.

6. Wypłaty na PPK i ich wpływ na listę płac:

 • Wpłata na PPK pracodawcy obowiązkowa i dobrowolna
 • Wpłata na PPK pracownika obowiązkowa i dobrowolna
 • ujęcie kosztowe wpłat na PPK pracodawcy
 • wpływ wpłat PPK pracownika na potrącenia z wynagrodzenia.

7. PPK a inne plany emerytalne pracowników – różnice, dyskusja:

 • Pojęcie Pracowniczych Planów Emerytalnych (PPE) obecnie opłacanych
 • Zasady rozliczania PPE – z pieniędzy pracodawcy i pracowników
 • Miejsce gromadzenia PPE – kto dysponuje pieniędzmi do dnia przejścia pracownika na emeryturę

8. Przepisy karne jakim może podlegać jednostka.

9. Harmonogramy wdrożenia PPK w JST i placówkach oświaty.

Prowadzący

Ewa Bielecka

Trener

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Prawa i Administracji  - kierunek: Administracja oraz  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji kierunek: Prawo. Długoletni pracownik działu Prawnego w  Państwowej  Inspekcji Pracy Oddział w Koszalinie, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych  –  na Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej Filia w Koszalinie, wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych –  na Politechnice Koszalińskiej,  wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych  -  w Europejskim Centrum Edukacyjnym w Koszalinie. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą, zajmuje się szkoleniami i doradztwem z zakresu prawa pracy. Ekspert z zakresu prawa pracy, specjalista ds. doradztwa kadrowego i regulaminów pracy, doświadczony trener. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy.

Formularz zgłoszeniowy

Dane do faktury

Nabywca

Nazwa instytucji (wymagane)

Pełny Adres (wymagane)

Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)

NIP (wymagane)

Odbiorca

Nazwa instytucji (wymagane)

Pełny Adres (wymagane)

Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)


Oświadczam, że uczestnistwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


Dane uczestników

Imię i nazwisko (wymagane)


Adres e-mail (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)


Dodatkowe informacje

Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


ZgodyZapisz się do naszego newslettera

Wypełnij nasz newsletter aby być na bieżąco z nowościami w zakresie prawa.

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.