×

Maria Kozakiewicz

Wieloletni praktyk w zakresie prawa oświatowego (doświadczenie w pracy na stanowisku dyrektora szkoły, wizytatora kuratorium oświaty, konsultanta w regionalnej placówce doskonalenia nauczycieli, obecnie główny specjalista ds. oświaty w jednostce samorządu terytorialnego); trenerka specjalizująca się w szkoleniach z zakresu: Systemu Informacji Oświatowej, dofinansowania kształcenia pracowników młodocianych (w tym pomocy de minimis), zmian w przepisach prawa oświatowego, jak również organizacji pracy szkół.