Działalność prowadzona indywidualnie i w ramach spółek, m.in. różnice w zakresie ulg w składkach społecznych oraz w naliczaniu składek zdrowotnych - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  1. Definicja pozarolniczej działalności z uwzględnieniem podziału:

  • pozarolnicza działalność gospodarcza,
  • twórca i artysta
  • wolny zawód
  • wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., oraz wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej i komandytowo-akcyjnej,
  • akcjonariusz prostej spółki akcyjnej
  • osoba prowadząca publiczną i niepubliczną szkołę, placówkę lub zespół placówek

  2. Zasady podlegania i okresy tego podlegania. Odmienność postepowania ZUS w stosunku do poszczególnych rodzajów działalności – zmiana przepisów w 2021r.

  3. Zmniejszona podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne wyłącznie dla jednego rodzaju działalności:

  • ulga na start
  • mała składka
  • mały ZUS+

  4. Warunki konieczne do wydłużonego okresu ulgi mały ZUS+.

  5. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej dla różnych rodzajów działalności:

  • Spółki komandytowe i jednoosobowe spółki z o.o.
  • Twórcy i artyści
  • Akcjonariusze prostych spółek akcyjnych
  • Działalność gospodarcza

  6. Ustalanie podstawy wymiaru składki zdrowotnej w zależności od formy opodatkowania:

  • Zasady ogólne – liniowy
  • Zasady ogólne – skala
  • Karta podatkowa
  • Ryczałt ewidencjonowany

  7. Sposób ustalania składki zdrowotnej przy wielu działalnościach:

  • Działalność gospodarcza opodatkowanych PIT
  • Udziałowiec kilku spółek opodatkowanych CIT
  • Działalność gospodarcza PIT i udziałowiec spółek  CIT

  8. Rozliczenie roczne składki zdrowotnej – kogo obowiązuje, zasady i termin.

  9. Rozstrzyganie podlegania ubezpieczeniom społecznym w zbiegu z innymi tytułami do ubezpieczeń z innymi tytułami i okolicznościami:

  • umowa o pracę,
  • umowa cywilnoprawna przy działalności gospodarczej bez ulg i z ulgami,
  • urlopy bezpłatne
  • urlopy wychowawcze,
  • zasiłki macierzyński
  • pozostałe tytułu
  • emeryt-rencista
  • uczeń-student