LISTA PŁAC – W jaki sposób wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy przy wynagrodzeniach na umowie o pracę i umowie zlecenia? – szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  1.Wpływ nowych oświadczeń i wniosków pracowników na zasady wyliczania zaliczki PIT:

  • nowy wzór formularza PIT-2;
  • czy przy umowie zlecenia można złożyć PIT-2?
  • kwota zmniejszająca podatek u kilku płatników;
  • podwójna kwota zmniejszająca podatek – warunki jakie muszą być spełnione;
  • wniosek o niepobieranie zaliczek – warunki jakie muszą być spełnione;
  • koszty uzyskania przychodów – podstawowe, podwyższone, wniosek o niestosowanie kosztów
  • autorskie koszty uzyskania przychodów 50% – omówienie najnowszej praktyki

  2. Praca zdalna a zasady naliczania wynagrodzeń:

  • podwyższone koszty – czy są możliwe do zastosowania?
  • zasady przyznawania ekwiwalentów i zwrotu kosztów
  • w jaki sposób ustalić przychód pracownika na pracy zdalnej?

  3. Pracownicze plany kapitałowe na liście płac.

  4. PIT-0:

  • zasady stosowania i wyliczania ulgi dla młodych;
  • zasady stosowania i wyliczania ulgi dla silversa;
  • zasady stosowania i wyliczania ulgi dla rodzin 4+;
  • zasady stosowania i wyliczania ulgi na powrót;
  • omówienie najnowszych interpretacji w zakresie zwolnień podatkowych

  5. Zasady wyliczania wynagrodzeń po ustaniu zatrudnienia:

  • czy złożone oświadczenia nadal obowiązują?
  • czy po ustaniu zatrudnienia pracownik może złożyć nowe wnioski i oświadczenia?
  • czy można uwzględniać oświadczenia i wnioski przy wypłacie nagrody jubileuszowej lub odprawie emerytalnej?

  6. Zasady wyliczania wynagrodzeń po przekroczeniu progu podatkowego oraz po przekroczeniu limitu zwolnienia PIT-0:

  • czy stosuje się kwotę zmniejszającą podatek?
  • w jaki sposób ustalić wysokość kosztów uzyskania przychodów?

  7. Termin i forma składania oświadczeń i wniosków wpływających na zasady wyliczania zaliczki na podatek dochodowy.

  8. Świadczenia niepieniężne na rzecz pracowników i zleceniobiorców:

  • kiedy powstaje przychód, który należy opodatkować?
  • zapewnienie bezpłatnego transportu;
  • zapewnienie noclegów;
  • punkty w programie kafeteryjnym;
  • artykuły spożywcze i „owocowe czwartki”
  • udział w szkoleniach;
  • samochód służbowy do celów prywatnych oraz samochód prywatny do celów służbowych – omówienie najnowszego orzecznictwa;
  • prezenty okolicznościowe dla pracowników i ich dzieci;

  9. Świadczenia socjalne na rzecz pracowników:

  • kiedy korzystają ze zwolnienia z opodatkowania?
  • omówienie nowych limitów obowiązujących w 2023 r.
  • świadczenia socjalne u kilku pracodawców;
  • różnego rodzaje zapomogi;
  • dopłaty do wypoczynku;
  • świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
  • pożyczki nieoprocentowane, niskooprocentowane, umorzone

  10. Zatrudnianie cudzoziemców a zasady ustalenia zaliczki na podatek dochodowy:

  • cudzoziemiec z umową o pracę i umową zlecenia;
  • zasady ustalania rezydencji;
  • kto ustala rezydencję płatnik czy podatnik?
  • na jakich informacjach może opierać się płatnik?
  • kiedy zaliczka na podatek a kiedy zryczałtowany podatek?
  • które formularze należy złożyć?
  • zmiana rezydencji w trakcie roku a wpływ na zasady wyliczania zaliczki;
  • czy cudzoziemcy mogą korzystać ze zwolnień podatkowych?
  • wpływ umów o unikaniu podwójnego opodatkowania na zasady poboru zaliczki lub podatku;
  • możliwość nieopodatkowania umów zlecenia w Polsce;
  • certyfikat rezydencji

  11. Omówienie licznych przykładów wyliczania zaliczki przy umowie o pracę i umowie zlecenia.