Nowe wzory kwestionariuszy, wniosków, oświadczeń i regulaminów po zmianach w Kodeksie Pracy 2023. Praktyczne aspekty zmian dla działów kadr – szkolenie online

 • Gorący temat
 • Nowość

Terminy szkolenia:

 • 27.06.2023r., godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy o zmianach w zatrudnianiu oraz zwalnianiu pracowników w 2023 roku w kontekście dokumentacji pracowniczej.

Szkolenie z nowych wzorów wniosków oświadczeń w 2023 roku

Szkolenie ma na celu przede wszystkim uporządkowanie posiadanej wiedzy oraz jej uzupełnienie w zakresie najnowszych zmian dotyczących prawa pracy. Szkolenie ma charakter praktyczny – prowadzone jest przez audytora kadrowego z wieloletnim stażem a jego celem jest uzupełnienie oraz utrwalenie umiejętności osób zajmującymi się kwestiami kadrowymi w kontekście dokumentacji kadrowej jak również przygotowywania umów wraz z niezbędną dokumentacją, oraz prawidłowego proceduralnie zwalniania pracowników.

Zapisz się również na nasze szkolenia dla firm.

 

Program szkolenia

1. Zmiany w prowadzeniu akt osobowych i dokumentacji pracowniczej:

 • Nowy katalog danych osobowych w procesach rekrutacyjnych i zatrudnienia – co można a czego nie w dokumentacji pracowniczej czyli omówienie danych osobowych, które możemy żądać od kandydata do pracy i samego pracownika w związku z nawiązaniem stosunku pracy;

2. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej:

 • akta osobowe prowadzone w 2023 – co się zmienia – praktyczne rozwiązania, nowe wnioski i oświadczenia;
 • możliwość przechowywania dokumentów w innym porządku niż chronologiczny;
 • poszerzenie wykazu dokumentów przechowywanych w poszczególnych częściach akt osobowych
 • szczegółowy katalog dokumentacji pracowniczej krok po kroku;
 • okres wdrożenia przez pracodawców zmian wynikających z obowiązujących i nowych przepisów.

3. Ogólne przepisy o nawiązaniu i rozwiązaniu umowy o pracę – nowe wzory.

4. Wypowiadanie stosunku pracy:

 • praktyczne aspekty wypowiadania stosunku pracy a nowe okresy wypowiedzenia w umowach na czas określony i nieokreślony oraz uzasadnianie tych wypowiedzeń po nowemu!,
 • jednostronne zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia czy można a jeśli tak to jak to zrobić;
 • klauzula generalna – przesłanka „obiektywnych przyczyn leżących po stronie pracodawcy”.
 • uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę – praktyka!

5. Świadectwo pracy – nowy wzór z omówieniem.

6. Doręczanie informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej.

7. Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej.

8. Zmiany w prawie pracy w 2023 roku:

 • urlop wypoczynkowy w 2023 – nowe zasady;
 • nowe urlopy ( min. opiekuńczy, rodzinny, rodzicielski, na żądanie, zwolnienie z pracy z powodu siły wyższej wraz z nowymi wnioskami);
 • praca zdalna zawarta w Kodeksie pracy i tego konsekwencje;
 • nowe wykroczenia i kary;

9. ZFŚS po zmianach.

Uczestnicy otrzymują gotowce (nowe wzory kwestionariuszy, wniosków, oświadczeń, informacji o warunkach zatrudniania,  regulaminów etc.)  w wersji edytowalnej do wykorzystania!

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody