Nowe wzory kwestionariuszy, wniosków, oświadczeń i regulaminów po zmianach w Kodeksie Pracy 2023. Praktyczne aspekty zmian dla działów kadr - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy o zmianach w zatrudnianiu oraz zwalnianiu pracowników w 2023 roku w kontekście dokumentacji pracowniczej.

  Szkolenie z nowych wzorów wniosków oświadczeń w 2023 roku

  Szkolenie ma na celu przede wszystkim uporządkowanie posiadanej wiedzy oraz jej uzupełnienie w zakresie najnowszych zmian dotyczących prawa pracy. Szkolenie ma charakter praktyczny – prowadzone jest przez audytora kadrowego z wieloletnim stażem a jego celem jest uzupełnienie oraz utrwalenie umiejętności osób zajmującymi się kwestiami kadrowymi w kontekście dokumentacji kadrowej jak również przygotowywania umów wraz z niezbędną dokumentacją, oraz prawidłowego proceduralnie zwalniania pracowników.

  Zapisz się również na nasze szkolenia dla firm.

   

  Program szkolenia

  1. Zmiany w prowadzeniu akt osobowych i dokumentacji pracowniczej:

  • Nowy katalog danych osobowych w procesach rekrutacyjnych i zatrudnienia – co można a czego nie w dokumentacji pracowniczej czyli omówienie danych osobowych, które możemy żądać od kandydata do pracy i samego pracownika w związku z nawiązaniem stosunku pracy;

  2. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej:

  • akta osobowe prowadzone w 2023 – co się zmienia – praktyczne rozwiązania, nowe wnioski i oświadczenia;
  • możliwość przechowywania dokumentów w innym porządku niż chronologiczny;
  • poszerzenie wykazu dokumentów przechowywanych w poszczególnych częściach akt osobowych
  • szczegółowy katalog dokumentacji pracowniczej krok po kroku;
  • okres wdrożenia przez pracodawców zmian wynikających z obowiązujących i nowych przepisów.

  3. Ogólne przepisy o nawiązaniu i rozwiązaniu umowy o pracę – nowe wzory.

  4. Wypowiadanie stosunku pracy:

  • praktyczne aspekty wypowiadania stosunku pracy a nowe okresy wypowiedzenia w umowach na czas określony i nieokreślony oraz uzasadnianie tych wypowiedzeń po nowemu!,
  • jednostronne zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia czy można a jeśli tak to jak to zrobić;
  • klauzula generalna – przesłanka „obiektywnych przyczyn leżących po stronie pracodawcy”.
  • uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę – praktyka!

  5. Świadectwo pracy – nowy wzór z omówieniem.

  6. Doręczanie informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej.

  7. Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej.

  8. Zmiany w prawie pracy w 2023 roku:

  • urlop wypoczynkowy w 2023 – nowe zasady;
  • nowe urlopy ( min. opiekuńczy, rodzinny, rodzicielski, na żądanie, zwolnienie z pracy z powodu siły wyższej wraz z nowymi wnioskami);
  • praca zdalna zawarta w Kodeksie pracy i tego konsekwencje;
  • nowe wykroczenia i kary;

  9. ZFŚS po zmianach.

  Uczestnicy otrzymują gotowce (nowe wzory kwestionariuszy, wniosków, oświadczeń, informacji o warunkach zatrudniania,  regulaminów etc.)  w wersji edytowalnej do wykorzystania!