Obowiązek zaraportowania schematów podatkowych (MDR) do końca sierpnia 2023r. po ustaniu okresu zawieszenia COVID - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  TYLKO do końca sierpnia 2023r. jednostki administracji publicznej mają obowiązek zaraportowania schematów podatkowych po ustaniu okresu zawieszenia ze względu na COVID.

  Jaki jest cel wprowadzenia regulacji, dotyczącej raportowania schematów podatkowych w JST i jaka jest podstawa prawna regulacji? Tego dowiedzą się uczestnicy szkolenia dotyczącego raportowania schematów podatkowych w JST, które przygotował nasz trener - Arkadiusz Duda.

  Na szkoleniu online nasz wykładowca omówi definicję schematów podatkowych i ich przykłady, zapozna uczestników z czynnościami, które nie podlegają raportowaniu oraz poda zakres i treść informacji o schemacie podatkowym.

  Uczestnicy zapoznają się także z konsekwencjami karnymi nieprzestrzegania obowiązku raportowania o schematach podatkowych.

   

  Program szkolenia

  1. Cel oraz podstawa prawna wprowadzenia regulacji:

  • Cel i znaczenie regulacji
  • Zgodność z dyrektywą Rady (UE) 2018/822 z 25.05.2018
  • Podstawowe pojęcia i definicje
  • Raportowanie retrospektywne

  2. Definicja schematu podatkowego:

  • Pojęcie schematu podatkowego
  • Definicja uzgodnienia
  • Definicja korzyści podatkowej
  • Kryterium głównej korzyści
  • Ogólna cecha rozpoznawcza
  • Szczególna cecha rozpoznawcza
  • Inna szczególna cecha rozpoznawcza
  • Rodzaje schematów podatkowych
  • Schemat podatkowy standaryzowany
  • Schematy transgraniczne
  • Jak zdefiniować i zidentyfikować schemat podatkowy?
  • Zmiany w procesach
  • Czy może powstać schemat podatkowy w wyniku wykonania przepisów ustawy o rachunkowości ?
  • Znaczenie klauzuli przeciw unikania opodatkowaniu.

  3. Przykłady schematów podatkowych (czynności stanowiące schemat podatkowy w jednostkach samorządu terytorialnego).

  4. Czynności nie podlegające raportowaniu (nie stanowiące schematu podatkowego)

  • Wykaz czynności
  • Zasady identyfikacji
  • Przykłady czynności nie podlegających raportowaniu

  5. Podmioty zobowiązane do przekazywania informacji o schematach podatkowych:

  • Promotor
  • Korzystający
  • Wspomagający
  • Doradca in-house

  6. Obowiązek raportowania o schematach podatkowych przez podatnika w przypadku braku cech optymalizacji podatkowej – przykłady.

  7. Udostępnienie schematu podatkowego oraz wdrożenie schematu podatkowego a obowiązek raportowania.

  8. Nadanie numeru schematu podatkowego.

  9. Udostępnienie schematu podatkowego oraz wdrożenie schematu podatkowego a obowiązek raportowania:

  • Wyłączenia z obowiązku raportowania
  • Moment powstania obowiązku przekazania informacji o schematach podatkowych
  • Struktura logiczna oraz forma informacji
  • Treść przekazywanej informacji
  • Zbieg obowiązku raportowania o schemacie podatkowych przez więcej niż jeden podmiot
  • Oświadczenie o raportowaniu schematów podatkowych
  • Czy każdy zidentyfikowany schemat podatkowy podlega raportowaniu ?
  • Skutki podatkowe przekazania informacji o schematach podatkowych – wpływ na plan  kontroli podatkowych
  • Tajemnica zawodowa  a obowiązek raportowania o schematach podatkowych

  10. Zakres oraz treść informacji o schemacie podatkowym:

  • Zakres danych ujmowanych w informacji
  • Treść informacji o schemacie podatkowym
  • Kto podpisuje informacje o schematach podatkowych

  11. Formularze raportowania – analiza:

  • MDR 1
  • MDR 2
  • MDR 3
  • MDR 4

  12. Pozostałe zagadnienia związane z raportowaniem:

  • Numer schematu podatkowego a obowiązek raportowania
  • Czy korzystający może inaczej zidentyfikować schemat podatkowy niż promotor ?
  • Obowiązek przekazywania informacji o uzgodnieniach bez cech schematu podatkowego
  • Konsekwencje  błędnej identyfikacji schematu podatkowego
  • Konsekwencje nie wysłania oraz opóźnienia w wysłaniu informacji o schematach podatkowych

  13. Zawieszenie raportowania ze względu na COVID-19.

  14. Obowiązek tworzenia procedury wewnętrznej:

  • Podmioty zobowiązane
  • Zakres procedury
  • Forma procedury
  • Dane które powinna zawierać procedura
  • Obowiązek tworzenia procedury przez podmioty zatrudniające doradców in-house
  • Ryzyka związane z tworzeniem procedury
  • Kto odpowiada za brak procedury wewnętrznej

  15. Konsekwencje karne nieprzestrzegania obowiązku raportowania o schematach podatkowych:

  • Ordynacja podatkowa
  • Sankcje karne

  16. Objaśnienia Ministra Finansów.