Obowiązki pracodawcy jako płatnika PIT. Świadczenia niepieniężne na rzecz pracowników i współpracowników. Podatkowe aspekty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zatrudnianie cudzoziemców - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  1. Rozliczanie świadczeń niepieniężnych na rzecz pracowników, m.in.:

  Kiedy należy wykazać przychód po stronie pracownika i go opodatkować:

  • Zasady ogólne – wyrok Trybunału Konstytucyjnego,
  • Korzystanie z samochodu służbowego przez pracownika na umowie o pracę lub na umowie cywilnoprawnej, w tym na kontrakcie menadżerskim – ryczał czy wartość rynkowa
  • Pakiety medyczne, karty multisport,
  • Wyjazdy integracyjne, szkolenia,
  • Owocowe czwartki
  • Świadczenia dla członków rodziny.

  Czy pracodawca może wydatki na rzecz pracowników i współpracowników zaliczać do kosztów uzyskania przychodów oraz odliczyć od nich VAT?

  2. Świadczenia socjalne a podatek dochodowy, m.in.:

  Które świadczenia korzystają ze zwolnienia podatkowego i w jakiej wysokości?

  Jak wykazać świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników w PIT-11?

  • Świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • Różnego rodzaju zapomogi,
  • Dopłaty do wypoczynku,
  • Pożyczki nieoprocentowane, niskooprocentowane, umorzone.

  3. Aspekty zatrudniania cudzoziemców

  a) Umowa o pracę i umowa zlecenia dla cudzoziemców.

  b) Zasady ustalania rezydencji podatkowej:

  • Liczba dni faktycznego pobytu;
  • Centrum interesów życiowych;
  • Kto ustala rezydencję podatkową – płatnik czy podatnik?
  • Na jakich informacjach może opierać się płatnik?
  • Oświadczenia składane przez podatników.
  • Zmiana rezydencji podatkowej w trakcie roku

  c) Zasady poboru zaliczek przy umowie o pracy i umowie zlecenia:

  • Zasady ogólne i skala podatkowa;
  • Zryczałtowany podatek dla nierezydentów.
  • Czy cudzoziemcy mogą korzystać ze zwolnień podatkowych?

  d) Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania:

  • Możliwość nieopodatkowania umów zlecenia w Polsce.
  • Znaczenie certyfikatu rezydencji.
  • Termin ważności certyfikatu rezydencji.

  e) Formularze roczne:

  • Komu wystawić PIT-11?
  • Kiedy sporządzamy informację IFT?
  • Kiedy sporządzamy PIT-4R, a kiedy PIT-8AR?

  4. Obowiązki płatnika przy zwolnieniach podatkowych:

  • ulga dla młodych
  • ulga dla seniorów,
  • ulga dla rodzin wielodzietnych,
  • ulga dla osób zmieniających rezydencję,
  • zasady wypełniania PIT-2.

  5. Działalność wykonywana osobiście – kto jest płatnikiem?, w tym:

  • umowy zlecenia,
  • umowy o dzieło,
  • wynagrodzenie inkasentów,
  • komisarze wyborczy,
  • członkowie GKRPA itp.

  6. Wynagrodzenie płatnika:

  • Ile wynosi wynagrodzenie płatnika?
  • W jaki sposób płatnik otrzymuje wynagrodzenie?
  • Czy można odzyskać wynagrodzenie za lata poprzednie?