Optymalizacja obciążeń składkowo-podatkowych w wynagrodzeniach - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  1. Pojęcie przychodu ze stosunku pracy.

  2. Przychody zwolnione z opodatkowania.

  3. Przychody wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe.

  4. Świadczenia na rzecz pracowników:

  • Nagroda jubileuszowa
  • Odprawy pieniężne w związku z przejściem na rentę lub emeryturę
  • Odprawy, rekompensaty, odszkodowania związane z rozwiązaniem stosunku pracy
  • Odszkodowania przyznane na podstawie umów o zakazie konkurencji
  • Odprawa pośmiertna
  • Sfinansowanie bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środami lokomocji
  • Ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, będące własnością pracownika
  • Ekwiwalent za prace zdalną
  • Posiłki i napoje
  • Korzyści materialne wynikające z przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług
  • Dofinansowanie dokształcania
  • Diety i inne należności za czas podróży służbowej
  • Zwrot kosztów używania prywatnego pojazdu w jazdach lokalnych na potrzeby pracodawcy
  • Samochód służbowy