Optymalizacja zatrudniania – jak efektywnie zatrudniać i zwalniać? - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

   

   

  Program szkolenia

  1. Umowa o pracę:

  • obowiązki pracodawcy
  • zadania i obowiązki pracownika
  • egzekwowanie wydanych poleceń przez pracodawcę
  • praktyczne aspekty równego traktowania w zatrudnieniu i unikanie zarzutów o dyskryminację

  2. Zmiany w umowach o pracę:

  • rozwiązywanie umów o pracę zawartych na czas określony
  • możliwości wypowiadania umów o pracę na czas nieokreślony
  • porozumienia zmieniające – jak zapewnić porozumienie z pracownikiem,
  • wypowiedzenie zmieniające – najlepsze praktyki i skuteczne rozwiązania

  3. Dyscyplinowanie i zwalnianie pracowników – najlepsze praktyki:

  • systemy ocen pracowniczych
  • rozmowy dyscyplinujące
  • programy naprawcze
  • upomnienia i nagany
  • dyscyplinarki,
  • dyscyplina pracy przy pracy zdalnej,

  4. Umowy cywilnoprawne:

  • zakres stosowania umowów zleceń
  • zmiany w umowach o dzieło,
  • możliwości ograniczania kosztów stosując różne umowy w tym samym momencie

  5. Konsekwencje nieprawidłowości przy zatrudnianiu, zwalnianiu i zmianach w umowach:

  • zagrożenia dla firm przy nieprawidłowościach w nawiązywaniu, aneksowaniu, wypowiadaniu lub rozwiązywaniu umów bez wypowiedzenia z zakresu Prawa Pracy
  • ograniczenia zleceniodawców przy umowach cywilnoprawnych,
  • najlepsze rozwiązania dla organizacji przy stosowaniu wypowiedzeń umów o pracę
  • wskazanie najlepszych rozwiązań przy rozwiązywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia

  6. Czas pracy:

  • najlepsze systemy i rozkłady czasu pracy dla firm,
  • praca zdalna i/lub telepraca – przykłady praktycznych rozwiązań,
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy przy pracy zdalnej

  7. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy:

  • racjonalizacja szkoleń bhp,
  • wprowadzenia uproszczeń przy badaniach medycyny pracy,