Podatek od nieruchomości – opodatkowanie gruntów, budynków i budowli – bieżące problemy i najnowsze orzecznictwo - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Na szkoleniu online dotyczącym bieżących problemów związanych z opodatkowaniem gruntów, budynków i budowli, uczestnicy dowiedzą się o sposobie opodatkowania w przypadku faktycznego niewykorzystywanego gruntu w działalności, sposobach opodatkowania w przypadku braku zajęcia gruntu na działalność gospodarczą i braku czasowej możliwości wykorzystania nieruchomości.

  Szkolenie z podatków od nieruchomości

  Wykładowca zapozna uczestników z opodatkowaniem zbiorników, silosów i wiat oraz przedstawi sytuacje, w których opodatkowaniu podlegają urządzenia budowlane i urządzenia techniczne. Szczególnym punktem szkolenia będzie wyjaśnienie uczestnikom zasad opodatkowania budynków i lokali mieszkalnych.

  Sprawdź również nasze szkolenia dla firm.

  Program szkolenia

  1. Przedmiot opodatkowania – opodatkowanie gruntów, budynków i budowli.

  2. Obiekty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24.02.2021 r. SK 39/19 i jego wpływ na opodatkowanie osób fizycznych oraz spółek:

  • Faktyczne niewykorzystywanie gruntu w działalności a sposób opodatkowania.
  • Brak zajęcia gruntu na działalność gospodarczą a sposób opodatkowania.
  • Brak czasowej możliwości wykorzystania nieruchomości w działalności gospodarczej a sposób opodatkowania.
  • Znaczenie wyroku NSA z 15.12.2021 r. sygn. III FSK 4061/21.

  3. Współwłasność a odpowiedzialność solidarna i sposób opodatkowania.

  4. Opodatkowanie zbiorników i silosów:

  • budynek czy budowla?
  • wyrok TK z 13.12.2017 r. SK 48/15 oraz uchwała NSA z 29.09.2021 r. sygn. III FPS 1/21

  5. Opodatkowanie wiat – budynek, budowla czy obiekt małej architektury?

  6. Urządzenia budowlane i urządzenia techniczne – kiedy podlegają opodatkowaniu?

  • transformatory, stacje redukcyjne, stacje pomiarowe
  • wpływ uchwały NSA na aktualne orzecznictwo

  7. Opodatkowanie budynków i lokali mieszkalnych:

  • kiedy lokal mieszkalny jest zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej?
  • wynajem lokali mieszkalnych a sposób opodatkowania?
  • lokale niemieszkalne wykorzystywane do realizacji celów mieszkaniowych?

  8. Rola ewidencji gruntów i budynków w opodatkowaniu nieruchomości:

  • związanie organu zapisami w ewidencji,
  • możliwości wyłączenia stosowania ewidencji.