Podsumowanie zmian w PRAWIE PRACY w 2023r. – Kodeks pracy i przepisy wykonawcze w praktyce z uwzględnieniem stanowisk MRPiPS oraz PIP - szkolenie online

Terminy szkolenia:

 • 23.10.2023r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Program szkolenia

1. Zmiany dotyczące  zawierania umów o pracę:

 • nowe zasady zawierania i rozwiązywania umów na okres próbny,
 • zmiany w zakresie umów na czas określony,
 • wniosek pracownika o zmianę niektórych warunków zatrudnienia,
 • obligatoryjne obniżenie wymiaru etatu,
 • zatrudnienie w niepełnym wymiarze – nowe zasady,
 • uzasadnienie wypowiedzenia – zmiany dotyczące umów na okres próbny i na czas określony

2. Zamiany w informacji o warunkach zatrudnienia:

 • rozszerzenie obowiązku informacyjnego – zmiana klauzuli z art. 29 3,
 • sposób i termin przekazywania informacji o warunkach zatrudnienia,
 • nowa umowa/porozumienie zmieniające a nowa informacja,
 • odpowiedzialność pracodawcy i sankcja wykroczeniowa,
 • obowiązek informowania o polityce szkoleniowej, wolnych stanowiskach i procedurach awansu

3. Zmiany w czasie pracy i zasadach uczestniczenia w szkoleniach

 • prawo do obniżonego wymiaru czasu pracy – nowe zasady,
 • zakaz pracy w porze nocnej i godzinach nadliczbowych – nowe oświadczenia,
 • dodatkowe przerwy wliczane do czasu pracy,
 • nowe obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń dla celów wykonywania pracy,
 • przyznanie pracownikowi prawa do nieodpłatnego szkolenia,
 • polityka szkoleniowa w firmie: obowiązek czy dobrowolność,
 • dni wolne na opiekę nad dzieckiem.

4. Elastyczna organizacja pracy

 • warunki skorzystania z nowych przywilejów,
 • treść wniosku i terminy na poinformowanie o uwzględnieniu lub przyczynie odmowy,
 • odwołanie i skrócenie wniosku – powrót do poprzedniej organizacji pracy.

5. Dodatkowe dni wolne – zwolnienie z powodu działania siły wyższej:

 • przesłanki ubiegania się o zwolnienie od pracy,
 • wniosek – termin i forma,
 • uprawnienie w dniach i godzinach,
 • zasada proporcjonalności i zaokrąglania.

6. Urlop opiekuńczy – nowe uprawnienie pracownicze:

 • prawa pracownika i pracodawcy w zakresie urlopu opiekuńczego – obowiązki, odmowa i konsekwencje,
 • wymiar, forma i termin wnioskowania o urlop opiekuńczy,
 • informacje we wniosku a RODO,
 • kontrola PIP a sankcje za nieudzielnie urlopu opiekuńczego,
 • ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę opiekunowi.

7. Nowe zasady korzystania z urlopu ojcowskiego, macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego:

 • termin wykorzystania urlopu ojcowskiego – nowe zasady,
 • wniosek o urlop ojcowski – forma i termin,
 • nowy wymiar urlopu rodzicielskiego,
 • zasady udzielenia urlopu rodzicielskiego,
 • nieprzenoszalna cześć urlopu rodzicielskiego,
 • urlop rodzicielski dla pracownika – ojca,
 • praca w czasie urlopu rodzicielskiego – forma wniosku, terminy,
 • wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego w związku z pracą w trakcie jego trwania,
 • rezygnacja z urlopu rodzicielskiego – zasady,
 • skrócenie urlopu macierzyńskiego,
 • nowe zasady udzielania urlopu wychowawczego.

8. Zmiany w zakresie kontrolowania trzeźwości pracowników

 • nowe obowiązki nałożone na pracodawców,
 • postanowienia wprowadzone do regulaminów pracy- treść, terminy, zmiany treści regulaminów,
 • poprawne przeprowadzanie kontroli przez pracodawcę – procedury i zasady,
 • przeprowadzanie kontroli trzeźwości a czas pracy,
 • dokumentacja związana z kontrolą w aktach osobowych.

9. Praca zdalna w Kodeksie pracy

 • praca zdalna – całkowita, częściowa lub okazjonalna – równice i cechy wspólne,
 • jednostronne polecenie pracy zdalnej – przesłanki, możliwości i konsekwencje, obowiązujące ustalenia dotyczące pracy zdalnej w zakładzie – sposób wprowadzania, dowolność czy konieczność,
 • rodzaje pracy zdalnej a obowiązki pracodawcy,
 • kontrola pracownika wykonującego pracę zdalnie,
 • grupa uprzywilejowana a obowiązki pracodawcy,
 • zasady BHP i ochrony danych osobowych przy pracy zdanej
 • zwroty kosztów ryczałty i ekwiwalenty,
 • praca zdalna a elastyczna organizacja pracy – różnice.

10. Podsumowanie zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej – aktach osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy

 

 • zmiany w aktach osobowych,
 • ewidencja czasu pracy przy pracy zdalnej (hybrydowej i okazjonalnej),
 • potwierdzanie obecności na stanowisku pracy i lista obecności w modelu hybrydowym,
 • zgodapracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 8 roku życia- nowe oświadczenia, forma i tryb.
 • świadectwo pracy po zmianach.

11.Wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody