Rewolucyjne zmiany w Kodeksie Pracy – kompendium wiedzy – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Rok 2023 wiąże się z rewolucyjnymi zmianami w Kodeksie Pracy, dlatego przygotowaliśmy szkolenie online, dzięki któremu uczestnicy będą mogli zapoznać się z nadchodzącymi zmianami i uzyskaną wiedzę przełożyć na codzienne obowiązki w pracy kadrowego.

  Zmiany w Kodeksie Pracy 2023 – szkolenie online

  Na szkoleniu online zostaną omówione ważne zmiany w umowach o pracę, zmiany w informowaniu pracowników o warunkach zatrudnienia, zmiany w czasie pracy pracowników i zasadach uczestnictwa w szkoleniach oraz zmiany związane z elastyczną organizacją czasu pracy.

  Wykładowca omówi także nowy urlop z powodu działania tzw. siły wyższej, nowe uprawnienia rodzicielskie związane z urlopami opiekuńczymi, czy nowe zasady urlopu ojcowskiego i macierzyńskiego.

  Szkolenie prowadzone będzie w formie około 4 godzinnego spotkania, na którym uczestnicy mogą konsultować się z wykładowcą i kierować pytania, które stanowią dla nich największy problem.

  Sprawdź również nasze szkolenia z prawa pracy dla firm.

   

  Program szkolenia

  1. ZMIANY DOTYCZĄCE  ZAWIERANIA UMÓW O PRACĘ:

  • nowa treść umowy o pracę,
  • nowe zasady zawierania i rozwiązywania umów na okres próbny,
  • zmiany w zakresie umów na czas określony,
  • równoległe dodatkowe zatrudnienie – prawo do jednoczesnego zatrudnienia na podstawie wielu umów o pracę,
  • uzasadnienie wypowiedzenia – zmiany dotyczące umów na okres próbny i na czas określony.

  2. ZAMIANY W INFORMACJACH O WARUNKACH ZATRUDNIENIA:

  • rozszerzenie obowiązku informacyjnego – zmiana klauzuli z art. 29 3,
  • obowiązek informowania o polityce szkoleniowej, wolnych stanowiskach i procedurach awansu,
  • sposób przekazywania informacji o warunkach zatrudnienia.

  3. ZMIANY W CZASIE PRACY I W ZASADACH UCZESTNICZENIA W SZKOLENIACH:

  • zakaz pracy w porze nocnej i godzinach nadliczbowych – nowe oświadczenia,
  • dodatkowe przerwy wliczane do czasu pracy w zależności od wymiaru czasu pracy,
  • nowe obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń dla celów wykonywania pracy,
  • dni wolne na opiekę nad dzieckiem – wyższa granica wieku.

  4. ELASTYCZNA ORGANIZACJA PRACY:

  • warunki skorzystania z nowych przywilejów,
  • treść wniosku i terminy na poinformowanie o uwzględnieniu lub przyczynie odmowy,
  • odwołanie i skrócenie wniosku – powrót do poprzedniej organizacji pracy.

  5. DODATKOWE DNI WOLNE – ZWOLNIENIE Z POWODU DZIAŁANIA SIŁY WYŻSZEJ

  • przesłanki ubiegania się o zwolnienie od pracy,
  • wniosek – termin i forma,
  • uprawnienie w dniach i godzinach,
  • zasada proporcjonalności i zaokrąglania.

  6. URLOP OPIEKUŃCZY – NOWE UPRAWNIENIE PRACOWNICZE:

  • wymiar, forma i termin wnioskowania o urlop opiekuńczy,
  • sankcje za nieudzielnie urlopu opiekuńczego,
  • ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę opiekunowi.

  7. OCHRONA STOSUNKU PRACY I ZAKAZY WYPOWIADANIA UMOWY

  • osoby objęte ochroną przed wypowiedzeniem,
  • data złożenia wniosku i jej wpływ na rozpoczęcie ochrony,
  • pojęcie „prowadzenia przygotowań do wypowiedzenia”,
  • możliwość rozwiązania umowy z osobą „chronioną”.

  8. URLOP OJCOWSKI NA NOWYCH ZASADACH:

  • wymiar urlopu,
  • skrócenie czasu na wykorzystanie urlopu ojcowskiego – przepisy przejściowe,
  • termin wykorzystania urlopu – nowe zasady,
  • wniosek o urlop ojcowski – forma i termin.

  9. NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z URLOPU MACIERZYŃSKIEGO, RODZICIELSKIEGO I WYCHOWAWCZEGO:

  • nowy wymiar urlopu rodzicielskiego,
  • zasady udzielenia urlopu rodzicielskiego,
  • nieprzenoszalna cześć urlopu rodzicielskiego,
  • urlop rodzicielski dla pracownika – ojca,
  • sytuacja zwrotu wniosku w celu zmiany i ponownego złożenia,
  • praca w czasie urlopu rodzicielskiego – forma wniosku, terminy,
  • wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego w związku z pracą w trakcie jego trwania,
  • rezygnacja z urlopu rodzicielskiego – zasady,
  • skrócenie urlopu macierzyńskiego,
  • nowe zasady udzielania urlopu wychowawczego.

  10. NOWY KATALOG WYKROCZEŃ:

  • obowiązek informacyjny wynikający z art. 29 Kodeksu pracy,
  • naruszenie przepisów o elastycznej organizacji pracy,
   naruszenie przepisów o urlopie opiekuńczym,
  • naruszenie przepisów dotyczących obowiązku uwzględnienia wniosku o wykonywanie pracy w systemie przerywanego czasu pracy, ruchomego czasu pracy lub w indywidualnym rozkładzie czasu pracy,
  • naruszenie przepisów dotyczących pokrywania przez pracodawcę kosztów szkoleń.