Świadectwa pracy w praktyce w jednostkach oświatowych - najważniejsze zmiany - nowy wzór od maja 2023 - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Świadectwo pracy jest jednym z najczęściej tworzonych dokumentów kadrowych. Jednocześnie jest dokumentem, którego zarówno przygotowanie, jak i wydanie  może wiązać się z licznymi błędami.

  Szkolenie ze zmian w świadectwie pracy w praktyce

  Na proponowanym przez nas szkoleniu w wyczerpujący sposób przedstawione zostaną najważniejsze zmiany dotyczące świadectw pracy, aby uczestnicy szkolenia potrafili swobodnie i bezbłędnie tworzyć świadectwa pracy.

  Prowadząca szkolenie omówi m.in. przesłanki jakie musi spełnić pracodawca przy wydawaniu świadectwa pracy, kto musi wydać świadectwo pracy w ostatnim dniu pracy pracownika a kto w terminie 7 dni, kiedy pracodawca jest zobowiązany wydać świadectwo pracy na wniosek pracownika, jakie konsekwencje nie wydania świadectwa pracy w terminie czekają na pracodawcę, czy w treści świadectwa pracy wpisujemy informację o urlopie zaległym, w której części akt osobowych przechowujemy świadectwo pracy oraz czy zmiany w kodeksie pracy dotyczą również wydawania świadectw pracy.

  Zapisz się również na szkolenia z akt osobowych.

  Program szkolenia

  1. Świadectwo pracy – czy nadal nas obowiązuje termin 7 dni.

  2. Świadectwo pracy krok po krok w placówce oświaty:

  • Jakie zmiany w zakresie świadectw pracy w oświacie weszły w życie po nowelizacji Kodeksu Pracy?
  • Jakie elementy powinny być uwzględnione w świadectwie pracy jako obligatoryjne informacje?
  • Jak na świadectwie pracy potwierdzić dodatkowe uprawnienia urlopowe, urlop dla poratowania zdrowia, świadczenie na start oraz odprawę emerytalno-rentową?
  • Jak bezbłędnie wykazać okresy nieskładkowe?
  • Jak udokumentować pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze dla pracowników pedagogicznych i na jakie okresy się to odnosi?
  • Czy w świadectwie podajemy urlop wykorzystany w naturze i wypłacony ekwiwalent?
  • Czy w treści świadectwa pracy wpisujemy informację o urlopie zaległym

  3. Przesłanki jakie musi spełnić pracodawca przy wydawaniu świadectwa pracy. Kto musi wydać świadectwo pracy w ostatnim dniu pracy pracownika, a kto w terminie 7 dni?

  4. Kiedy pracownik może złożyć wniosek o wydanie świadectwa pracy, które pracodawca jest zobowiązany je mu wydać?

  5. Wydanie świadectwa pracy w sytuacji braku kontaktu z pracownikiem.

  6. Jakie konsekwencje nie wydania świadectwa pracy w terminie – a stanowisko PP

  7. W jakiej formie pracownik składa wniosek o wydanie świadectwa pracy: papierowej czy elektronicznej?

  8. Czy pracodawca może zamieścić w treści świadectwa pracy informacje uzupełniające – na wniosek pracownika?

  9. Świadectwa pracy a śmierć pracownika.

  10. W której części akt osobowych przechowujemy świadectwo pracy?

  11. Świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia – kopie czy oryginał?

  12. W której części akt osobowych przechowujemy świadectwa pracy potwierdzające poprzednie okresy zatrudnienia?