Ustalenie wartości środka trwałego - najważniejsze zasady - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób pełniących stanowiska księgowe w jednostkach. Na proponowanym szkoleniu online zostanie przedstawiona problematyka środków trwałych w aspekcie bilansowym i podatkowym z uwzględnieniem zmian i nowości.

  Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy dotyczącej środków trwałych oraz sprawne poruszanie się w tej skomplikowanej problematyce. Na szkoleniu zyskasz umiejętność podejmowania właściwych decyzji, dotyczących gospodarowania środkami trwałymi i samodzielnego rozwiązywania pojawiających się problemów w metodach i sposobach postępowania (w zakresie ewidencjonowania, wyceny i amortyzowania środków trwałych).

   

  Program szkolenia

  1. Wartość początkowa środka trwałego – definicja, jakie koszty można wliczyć do wartości początkowej środka trwałego.

  2. Środki trwałe kompletne i zdatne do natychmiastowego przyjęcia do użytkowania oraz wymagające przeprowadzenia budowy, przez którą rozumie się ogół działań poprzedzających ich przyjęcie do użytkowania – jakie elementy wchodzą w skład wydatków poniesionych w celu uruchomienia środka trwałego.

  3. Zbiór środków trwałych – jak dokonać wyceny poszczególnych elementów, jakie dokumenty stanowią podstawę do wyceny poszczególnych elementów.

  4. Cena nabycia i koszt wytworzenia – zakup, nieodpłatne otrzymanie, przekwalifikowanie z nieruchomości inwestycyjnych, ujawnienie, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności gruntu.

  5. Koszty, których nie wolno wliczać do wartości początkowej środka trwałego, czy przyszłe koszty likwidacji środka trwałego wlicza się do wartości początkowej, jak ująć koszty poniesione w wyniku zdarzeń losowych.

  6. Wycena środków trwałych w budowie – ogólne zasady ustalania koszty wytworzenia, koszt wytworzenia środka trwałego budowanego siłami własnymi, ustalenie momentu rozpoczęcia budowy, rozliczenie kosztów pośrednich budowy, koszty utrzymania aktywów trwałych jednostki wykorzystywanych na potrzeby budowy, koszty utrzymania jednostek organizacyjnych uczestniczących w budowie środków trwałych, Koszty prób i testów przeprowadzonych przed oddaniem środka trwałego do użytkowania.