Praktyczne naliczanie wynagrodzenia po zmianach Kodeksu Pracy w Instytucjach Kultury. Nowa lista płac w 2023 roku Instytucjach kultury - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

   

   

  Program szkolenia

  1. Wynagrodzenia w Instytucjach Kultury 2023:

  • Stawka minimalnego wynagrodzenia styczeń 2023 a lipiec 2023r.
  • minimalne wynagrodzenie a kwoty wolne od potrąceń
  • Obligatoryjne i fakultatywne składniki wynagrodzenia obowiązujące w Instytucjach kultury
  • formularz PIT-2 z nowymi elementami.
  • Rozliczanie podatkowo – składkowe przychodów objętych zwolnieniem 85 528 zł
  • ulga dla młodych/powracających/rodziców dzieci 4+/seniorów
  • rozliczenie wynagrodzenia po przekroczeniu w roku progu 85 528 zł
  • podstawa wymiaru składek wyższa od przychodu do opodatkowania
  • przekroczenie w roku limitu 85 528 zł i dochodu 120 000 zł
  • ulgi a wypłata zasiłku macierzyńskiego

  2. Naliczanie wynagrodzeń w godzinach nadliczbowych w Instytucjach Kultury:

  • Ustalanie wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych.
  • Składniki uwzględniane przy ustalaniu normalnego wynagrodzenia.
  • Składniki uwzględniane przy ustalaniu dodatku.
  • Ustalanie łącznej kwoty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych.
  • Rozliczanie godzin nadliczbowych w sytuacjach nietypowych (praca w wolną sobotę w harmonogramie, rozwiązanie umowy o pracę w trakcie okresu rozliczeniowego czasu pracy, praca nadliczbowa podczas podróży służbowej itp.)

  3. Naliczanie wynagrodzenia za urlop i naliczanie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w naturze:

  • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w naturze przy stałych i zmiennych składnika wynagrodzenia
  • Wynagrodzenie urlopowe – składniki za okresy dłuższe niż miesiąc w podstawie wymiaru
  • Współczynnik do obliczenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

  4. Wynagrodzenie pracownika w przypadku udzielenia wolnego z powodu siły wyższej:

  • wysokość wynagrodzenia w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca
  • wynagrodzenie miesięczne w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca
  • wynagrodzenie godzinowe a korzystanie ze zwolnienia z powodu działania siły wyższej
  • czy zostanie pomniejszona podstawa do wynagrodzenia urlopowego
  • czy zostanie pomniejszona podstawa do wysokość świadczeń chorobowych

  5. Urlop opiekuńczy i zasady naliczania wynagrodzenia:

  • wynagrodzenie miesięczne w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca
  • wynagrodzenie godzinowe a korzystanie ze zwolnienia z powodu działania siły wyższej
  • czy zostanie pomniejszona podstawa do wynagrodzenia urlopowego
  • czy zostanie pomniejszona podstawa do wysokość świadczeń chorobowych

  6. Potrącenia z wynagrodzenia:

  • Obowiązkowe potrącenia z wynagrodzenia
  • Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia
  • Kwota wolna od zajęcia egzekucyjnego w 2023 roku
  • Kwota wolna od potrąceń w 2023 roku
  • Kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2023 roku netto
  • Kwoty walone od potrąceń od 01.03.2023 roku
  • Rozstrzygnięcie zbiegów tytułów do egzekucji należności z wynagrodzenia
  • Odliczenie a potrącenie z wynagrodzenia