Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - co jeszcze czeka nas w roku 2023?- szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

    Program szkolenia

    1. Zmiany w ZFŚS ­ nowa wysokość odpisu od 1 lipca 2023 r. – czy obowiązek przekazania środków według nowych stawek dotyczy wszystkich jednostek? Jak obliczyć kwotę dopłaty, czy należy zweryfikować liczbę zatrudnionych  na 30 września 2023 r?

    2. Co grozi za nieprzekazanie środków w terminie do 30 września 2023 r. – czy istnieje obowiązek naliczenia odsetek za opóźnienie w przekazaniu odpisu na rachunek ZFŚS, czy nieprzekazanie środków w terminie może być podstawą postępowania z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

    3. Zmiany w sposobie naliczania odpisu dla na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów od 1 stycznia 2024 r. – art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela.

    4. Korekty odpisu na ZFŚS w grudniu 2023 r. – zasady dokonywania korekty, postępowanie w przypadku gdy rzeczywista liczna osób zatrudnionych jest niższa niż planowana na początku roku lub wyższa niż planowana na początku roku, ewidencja księgowa korekty odpisu na ZFŚS w obu tych przypadkach