Zbieg do tytułu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego – omówienie na licznych przykładach - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Do kogo skierowane jest szkolenie?

  • Pracownicy służb kadrowo – płacowych,
  • Osoby odpowiedzialne za zgłaszanie ubezpieczonych do ZUS,
  • pracownicy biur rachunkowych.

  Udział w zajęciach rekomendujemy osobom pragnącym zdobycie, poszerzenie lub zaktualizowanie wiedzy dotyczącej zgłaszania ubezpieczonych do ZUS ze szczególnym omówieniem zbiegu do tytułu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

  Główne punkty szkolenia dotyczącego zbiegu do tytułów ubezpieczeń społecznych:

  • Omówienie podleganiu ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu
  • Zbiegi do tytułów ubezpieczeń społecznych przy jednoczesnym zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, umów cywilnoprawnych i działalności gospodarczej
  • Ubezpieczenia społeczne dla osób zatrudnionych w Radach Nadzorczych, menadżerów, członków zarządu i osób z mianowania
  • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przy umowach zawieranych z własnymi pracownikami
  • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne studentów i innych osób do 26 roku życia
  • Nietypowe sytuacje przy zbiegach do tytułów ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (w tym dla osób przebywających na urlopach)

  Czego się nauczysz?

  • Dowiesz się jakim tytułom podlegają ubezpieczeni przy zgłoszeniu do ZUS
  • Będzie wiedział jakie są zasady zgłoszeń ubezpieczonych przy zbiegach do tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego
  • Nauczysz się typowych form podleganiu ubezpieczeniu pracowników i zleceniobiorców
  • Rozpoznasz zbiegi do tytułów ubezpieczeń społecznych w nietypowych sytuacjach
  • Zapoznasz się z podleganiu ubezpieczeniu studentów
  • Poznasz zasady zgłoszeń do ubezpieczeń osób zatrudnionych w Radach Nadzorczych, menadżerów, członków zarządu i osób z mianowania

  Program szkolenia

  1. Wprowadzenie – krótkie umówienie podleganiu ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu:

  • Składniki ubezpieczeń społecznych obowiązkowe i dobrowolne (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe)
  • Ubezpieczenie zdrowotne obowiązkowe i dobrowolne

  2. Ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu osób zatrudnionych wyłącznie w ramach jednego stosunku pracy.

  3. Ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu osób zatrudnionych wyłącznie w ramach pojedynczej umowy cywilnoprawnej.

  4. Zgłoszenie pracownika/zleceniobiorcy do obowiązkowych lub dobrowolnych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na formularzach ZUS ZUA i ZUS ZZA.

  5. Typowe przypadki przy zbiegu do tytułów ubezpieczeń społecznych:

  • Zasady ogólne stosowane przy zbiegu do tytułów ubezpieczeń społecznych
  • Limity stosowane przy zbiegu do tytułów ubezpieczeń społecznych
  • Zbieg do tytułów ubezpieczeń społecznych – wiele umów o pracę
  • Zbieg do tytułów ubezpieczeń społecznych – kilka umów cywilnoprawnych
  • Zbieg do tytułów ubezpieczeń społecznych – jednoczesna umowa o pracę i umowy cywilnoprawne
  • Zbieg do tytułów ubezpieczeń społecznych – umowa o pracę a działalność gospodarcza
  • Zbieg do tytułów ubezpieczeń społecznych – umowy cywilnoprawne a działalność gospodarcza
  • Zbieg do tytułów ubezpieczeń społecznych – umowa o pracę, umowy cywilnoprawne i działalność gospodarcza
  • Zbieg do tytułów ubezpieczeń społecznych – prawo do emerytury lub renty a różne formy zatrudnienia

  6. Nietypowe przypadki przy zbiegu do tytułu ubezpieczeń społecznych:

  • Zbieg do tytułów ubezpieczeń społecznych osób pozostających na urlopach macierzyńskich
  • Zbieg do tytułów ubezpieczeń społecznych osób pozostających na urlopach wychowawczych
  • Zbieg do tytułów ubezpieczeń społecznych osób pozostających na urlopach bezpłatnych
  • Zbieg do tytułów ubezpieczeń społecznych cudzoziemców
  • Umowy o dzieło a ubezpieczenia społeczne (dokument RUD)
  • Zatrudnienie własnych pracowników w ramach dodatkowych umów cywilnoprawnych

  7. Tytuły do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego studentów i innych osób do 26 roku życia:

  • Definicja studenta oraz innych osób do 26 roku życia w świetle zwolnień z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego
  • Oskładkowanie studentów i innych osób do 26 roku życia w ramach umów o pracę i zlecenia
  • Kontynuacja nauki uczniów a podleganie ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu
  • Kontynuacja studiów I i II stopnia a podleganie ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu
  • Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorcy – studenta
  • Student na urlopie dziekańskim a składki ZUS
  • Objęcie ubezpieczeniem w ZUS zleceniobiorcy skreślonego z listy studentów

  8. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu osób zatrudnionych w Radach Nadzorczych, menadżerów, członków zarządu i osób z mianowania:

  • Ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu osób zatrudnionych w Radach Nadzorczych, menadżerów, członków zarządu i osób z mianowania
  • Zbiegi do tytułów ubezpieczeń społecznych dla osób zatrudnionych w Radach Nadzorczych, menadżerów, członków zarządu i osób z mianowania

  9. Wybrane zagadnienia dotyczące zmianie tytułów do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego:

  • Zmiana kodu tytułu ubezpieczenia pracownika lub zleceniobiorcy i powstanie praw do tytułów ubezpieczeń społecznych
  • Zmiana terminów (błędnie wykazanych) i jej wpływ na powstanie praw do tytułów ubezpieczeń społecznych
  • Przystąpienie ubezpieczonego do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno – rentowych
  • Przystąpienie ubezpieczonego do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
  • Wpływ obniżki/podwyżki wynagrodzeń na zbieg do tytułów ubezpieczeń społecznych
  • Wykazanie zmarłego pracownika w dokumentach kierowanych do ZUS (terminy i formularze)

  10. Ubezpieczenie zdrowotne a różne formy zatrudnienia:

  • Podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu przy pojedynczym tytule
  • Ubezpieczenie zdrowotne a łączenie różnych form zatrudnienia