Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zmiany od 1 lipca 2023r. Jak liczyć odpis od 1 lipca 2023 roku? - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Szkolenie online dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dedykowane jest dla pracodawców, pracowników prowadzących sprawy ZFŚS, członków komisji socjalnych oraz innych osób zainteresowanym tematem (związki zawodowe, SIP).

  Na szkoleniu online zostaną omówione zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, przeznaczanie środków ZFŚS zgodnie z ustawą, wysokość odpisu na ZFŚS oraz przedstawione zostaną osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

  Wykładowca przedstawi uczestnikom tematykę podejmowania decyzji o przeznaczeniu środków, tworzenia regulaminu ZFŚS czy zwolnienia przyznawanych świadczeń z oskładkowania i opodatkowania.

  Szkolenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest szkoleniem pełnowymiarowym, a przewidziany czas jego trwania to ok. 3-4 godziny.

   

  Program szkolenia

  1. ZASADY TWORZENIA FUNDUSZU:

  • Obligatoryjnie tworzenie funduszu

  2. PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW ZFŚS ZGODNIE Z USTAWĄ:

  • Na co można przeznaczać środki funduszu?
  • Czy trzeba wprowadzić wszystkie możliwości określone w ustawie?
  • Działalność socjalna – definicja i szczegółowe omówienie pojęcia
  • Jak uregulować świadczenia socjalne w regulaminie
  • Wspólna działalność socjalna – jakie są korzyści, zasady prowadzenia?
  • Wyłączenia – czyli czego nie można finansować?

  3. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z ZFŚS:

  • Pracownik – jak nie popełnić błędu przy wymienianiu osób uprawnionych w regulaminie, czy pracownik na urlopie bezpłatnym jest uprawniony do świadczeń?
  • Emeryt, rencista – były pracownik – orzecznictwo sądowe
  • Pojęcie rodziny i dziecka w regulaminie funduszu – co muszę przewidzieć?
  • Czy zleceniobiorca może być objęty opieką socjalną?
  • Czy wszyscy uprawnieni muszą otrzymać te same świadczenia?

  4. ODPIS NA ZFŚS PO ZMIANACH OD LIPCA 2023R.:

  • Wysokość odpisu w ustawie
  • Zasady naliczania odpisu w praktyce – – nowość! wyższy odpis od lipca 2023 r., jak prawidłowo obliczyć, termin odprowadzenia
  • Korekta odpisu – zasady i termin dokonywania korekty, czy korekty dokonujemy również od zwiększeń?
  • Postępowanie egzekucyjne prowadzone przeciwko pracodawcy, a środki funduszu

  5. ADMINISTROWANIE I GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU:

  • Kto tak naprawdę decyduje o przyznawaniu świadczeń z funduszu?
  • Uprawnienia związków zawodowych i komisji socjalnej – musisz to wiedzieć!
  • Co oznacza „w uzgodnieniu” w kontekście art. 27 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych
  • Dostęp do danych osobowych związków zawodowych i członków komisji socjalnej – stanowisko urzędu ochrony danych osobowych!
  • Procedura ustalania regulaminu funduszu ze związkami zawodowymi – konsekwencje nieznajomości przepisów
  • Uprawnienia pracownika wybranego przez załogę do reprezentowania jej interesów

  6. KRYTERIA SOCJALNE:

  • Sytuacja życiowa, rodzinna i materialna osoby uprawnionej – jak ustalać? jakich dokumentów można żądać
  • Badać dochód czy przychód? Netto czy brutto? Alimenty i 500+
  • Czy można porzucić kryterium socjalne i jakie są tego konsekwencje?
  • Ile grup dochodowych tworzyć? Czy grupy dochodowe mogą być różne dla pracowników i innych osób uprawnionych?
  • Jakie mogą być konsekwencje niezłożenia informacji o dochodach lub złożenia nieprawdziwych informacji o dochodach – uwaga na błędne zapisy

  7. ZWOLNIENIE PRZYZNANYCH ŚWIADCZEŃ Z OPODATKOWANIA I OSKŁADKOWANIA:

  • Zasady zwolnienia
  • Stanowiska organów podatkowych
  • Zmiany wprowadzone ustawą „Tarczą Antykryzysową”