Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zmiany od 1 lipca 2023r. Jak liczyć odpis od 1 lipca 2023 roku? - szkolenie online

 • Gorący temat

Terminy szkolenia:

 • 17.10.2023r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Szkolenie online dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dedykowane jest dla pracodawców, pracowników prowadzących sprawy ZFŚS, członków komisji socjalnych oraz innych osób zainteresowanym tematem (związki zawodowe, SIP).

Na szkoleniu online zostaną omówione zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, przeznaczanie środków ZFŚS zgodnie z ustawą, wysokość odpisu na ZFŚS oraz przedstawione zostaną osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wykładowca przedstawi uczestnikom tematykę podejmowania decyzji o przeznaczeniu środków, tworzenia regulaminu ZFŚS czy zwolnienia przyznawanych świadczeń z oskładkowania i opodatkowania.

Szkolenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest szkoleniem pełnowymiarowym, a przewidziany czas jego trwania to ok. 3-4 godziny.

 

Program szkolenia

1. ZASADY TWORZENIA FUNDUSZU:

 • Obligatoryjnie tworzenie funduszu

2. PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW ZFŚS ZGODNIE Z USTAWĄ:

 • Na co można przeznaczać środki funduszu?
 • Czy trzeba wprowadzić wszystkie możliwości określone w ustawie?
 • Działalność socjalna – definicja i szczegółowe omówienie pojęcia
 • Jak uregulować świadczenia socjalne w regulaminie
 • Wspólna działalność socjalna – jakie są korzyści, zasady prowadzenia?
 • Wyłączenia – czyli czego nie można finansować?

3. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z ZFŚS:

 • Pracownik – jak nie popełnić błędu przy wymienianiu osób uprawnionych w regulaminie, czy pracownik na urlopie bezpłatnym jest uprawniony do świadczeń?
 • Emeryt, rencista – były pracownik – orzecznictwo sądowe
 • Pojęcie rodziny i dziecka w regulaminie funduszu – co muszę przewidzieć?
 • Czy zleceniobiorca może być objęty opieką socjalną?
 • Czy wszyscy uprawnieni muszą otrzymać te same świadczenia?

4. ODPIS NA ZFŚS PO ZMIANACH OD LIPCA 2023R.:

 • Wysokość odpisu w ustawie
 • Zasady naliczania odpisu w praktyce – – nowość! wyższy odpis od lipca 2023 r., jak prawidłowo obliczyć, termin odprowadzenia
 • Korekta odpisu – zasady i termin dokonywania korekty, czy korekty dokonujemy również od zwiększeń?
 • Postępowanie egzekucyjne prowadzone przeciwko pracodawcy, a środki funduszu

5. ADMINISTROWANIE I GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU:

 • Kto tak naprawdę decyduje o przyznawaniu świadczeń z funduszu?
 • Uprawnienia związków zawodowych i komisji socjalnej – musisz to wiedzieć!
 • Co oznacza „w uzgodnieniu” w kontekście art. 27 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych
 • Dostęp do danych osobowych związków zawodowych i członków komisji socjalnej – stanowisko urzędu ochrony danych osobowych!
 • Procedura ustalania regulaminu funduszu ze związkami zawodowymi – konsekwencje nieznajomości przepisów
 • Uprawnienia pracownika wybranego przez załogę do reprezentowania jej interesów

6. KRYTERIA SOCJALNE:

 • Sytuacja życiowa, rodzinna i materialna osoby uprawnionej – jak ustalać? jakich dokumentów można żądać
 • Badać dochód czy przychód? Netto czy brutto? Alimenty i 500+
 • Czy można porzucić kryterium socjalne i jakie są tego konsekwencje?
 • Ile grup dochodowych tworzyć? Czy grupy dochodowe mogą być różne dla pracowników i innych osób uprawnionych?
 • Jakie mogą być konsekwencje niezłożenia informacji o dochodach lub złożenia nieprawdziwych informacji o dochodach – uwaga na błędne zapisy

7. ZWOLNIENIE PRZYZNANYCH ŚWIADCZEŃ Z OPODATKOWANIA I OSKŁADKOWANIA:

 • Zasady zwolnienia
 • Stanowiska organów podatkowych
 • Zmiany wprowadzone ustawą „Tarczą Antykryzysową”

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody