Rewolucyjne zmiany w oświacie w roku szkolnym 2023/2024 – zestawienie zmian - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  1. Rozwój kompetencji cyfrowych – program dla uczniów i nauczycieli:

  • Podstawa prawna przyznawanego wsparcia
  • Bony dla nauczycieli – jaka kwota i na co można przeznaczyć te pieniądze, kto może skorzystać z dofinansowania – czy przedszkola także?, warunki skorzystania z dofinansowania – czy każdy nauczyciel może wnioskować o bon, moment zatrudnienia nauczyciela, urlop wypoczynkowy i zwolnienie lekarskie prawo do skorzystania z dofinansowania, do kogo i w jakim terminie należy złożyć wniosek, jak długo będzie obowiązywał bon
  • Laptopy dla uczniów – zasady przekazywania laptopów uczniom – zasady postępowania w przypadku zbyt małej lub zbyt dużej liczby uczniów w stosunku do liczby zamówionych laptopów, ewidencja zakupionych i przekazanych laptopów, do kogo należy przekazany laptop – osoby uprawnione, oświadczenie rodzica, prawo odmowy przyjęcia laptopa na własność

  2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych po nowemu:

  • Jak liczyć odpis po zmianach od 1 lipca 2023 r.
  • Wysokość świadczenia urlopowego dla nauczycieli po zmianach – czy prawidłowym działaniem było wyrównanie wypłaty świadczenia

  3. Laboratoria przyszłości – zmiany zasad wnioskowania:

  • Co zmieniło nowe rozporządzenia w sprawie realizacji rządowego Programu „Laboratoria przyszłości” z 18 sierpnia 2023 r.
  • Nowy katalog beneficjentów mogących skorzystać z Programu „Laboratoria przyszłości”
  • Wysokość dofinansowania dla szkół
  • Termin wydatkowania środków przez beneficjentów
  • Na zakup jakiego wyposażenia może być przeznaczone wsparcie z Programu
  • Czy szkoły, które brały już udział w Programie „Laboratoria przyszłości” mogą z niego skorzystać ponownie
  • Wniosek o udział w Programie – kto występuje z wnioskiem, elementy obligatoryjne wniosku, zasady weryfikacji wniosków
  • Obowiązki szkół biorących udział w Programie

  4. Zmiany w Karcie Nauczyciela wynikające z ustawy z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw:

  • Zmiana warunków przejścia na emeryturę – nabycie uprawnienia do wcześniejszej emerytury, Przypadki zrównane z rozwiązaniem stosunku pracy, Zasady obliczania emerytury, zawieszania prawa do emerytury nauczycielskiej
  • Nowe Regulacje dotyczące świadczeń kompensacyjnych
  • Zmiany zasad dokonywania odpisów na fundusz socjalny dla emerytów
  • Zmiana w ocenie pracy nauczyciela i awansie zawodowym
  • Godziny dostępności nauczycieli według nowych zasad

  5. Fundusz Pomocy dla JST na dodatkowe zadania oświatowe – rok szkolny 2023/2024:

  • Podstawy prawne funkcjonowania Funduszu Pomocy
  • Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – art. 50 zasady otrzymywania wsparcia na realizację dodatkowych zadań oświatowych
  • Sposób podziału środków pochodzących z Funduszu Pomocy
  • Zadania oświatowe, które mogą być finansowane z Funduszu Pomocy – na co w szkole można przeznaczyć środki z Funduszu Pomocy, czy ze środków z Funduszu Pomocy można dofinansować obiady dla dzieci narodowości ukraińskiej, dowóz, wychowanie przedszkolne dzieci w wieku 2,5 – 5 lat
  • Czy obowiązek zwrotu odsetek ze środków Funduszu Pomocy dotyczy także środków przeznaczonych na zadania oświatowe
  • Informacja JST o wykorzystanych środkach z Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych – obowiązek informacyjny do 15 września 2023 r.