×

Agnieszka Kalinowska

Specjalista z zakresu rachunkowości budżetowej, sporządzania sprawozdań finansowych, księgowania i rozliczania środków unijnych. Długoletni pracownik administracji publicznej. Praktyk od kilkunastu lat na stanowisku kierownika Wydziału Finansów i Budżetu.