×

Tadeusz Konarski

Prawnik, ekspert i trener  z zakresu zarządzania jednostkami organizacyjnymi w jst,  finansów publicznych,  konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej, zarządzania edukacją. Pracownik kancelarii adwokackiej we Wrocławiu. Ekspert i trener w projekcie Doskonalenie Strategii Zarządzania Oświatą na poziome regionalnym i lokalnym –etap II, absolwent Training Reform Education of Management. Autor  nowelizacji przepisów ustawy karta nauczyciela. Prowadzi również zajęcia ze studentami na uczelni wyższej. Autor  książki Centra  Usług Wspólnych w samorządach, autor programów z zakresu zarządzania strategicznego w samorządach lokalnych ( m. innymi ORE, Związek Gmin, Związek Miast ).