×

Małgorzata Bocian

Mgr zarządzania i zarządzania jakością, absolwent studiów podyplomowych pod patronatem GIODO, praktyk – specjalista ds. administracyjnych, finansowych  i kadrowych, obsługi  systemów: SIO, NABÓR, PABS, HERMES, trener szkoleń dotyczących zarządzania sekretariatem, archiwizacji i instrukcji kancelaryjnej, zarządzania projektami, ochrony danych osobowych, zarządzania bezpieczeństwem informacji, inspektor ochrony danych osobowych.