×

Paula Januszewska-Klimczak

Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Prawnik z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym, między innymi, w trakcie pracy w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie. Obecnie – jako członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie – od kilku lat orzeka i występuje przed sądami administracyjnymi w sprawach administracyjnych związanych z ochroną środowiska (m. in. decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzje wydawane na podstawie ustawy o ochronie przyrody – np. zezwalające na usunięcie drzew), a także dotyczących planowania przestrzennego, ustawy o odpadach, o lasach itd.