Dokumentacja pracownicza w 2023 roku po zmianach Kodeksu Pracy - nowa część E akt osobowych, zmiany w części B, dokumentacja związana z czasem pracy i urlopami w 2023 roku - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  W związku ze zmianami Kodeksu Pracy, które mają miejsce w 2023 roku, zmienia się także sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Nowopowstała część E akt osobowych przeznaczona będzie do przechowywania dokumentacji związanej z kontrolą trzeźwości w miejscu pracy, a w związku z wprowadzeniem jej w życie oraz wprowadzeniem pracy zdalnej nastąpiły także zmiany w części B akt osobowych.

  Dokumentacja pracownicza w 2023 roku po zmianach Kodeksu Pracy - szkolenie online

  Na 4-godzinnym szkoleniu online, dowiesz się jak prowadzić dokumentację pracowniczą w formie papierowej lub zdalnej, jak prowadzić teczki osobowe pracowników po zmianach prawnych w 2023 roku, jak należy tworzyć i dostosowywać nową informację dodatkową dla pracowników, oraz czy zawsze należy tworzyć część E akt osobowych.

  Prowadzący omówi także nową dokumentację związaną z czasem pracy, dokumentację urlopów wypoczynkowych czy urlopów w związku z działaniem siły wyższej oraz dokumentację związaną z wykonywaniem pracy zdalnej przez pracowników.

  Zapisz się również na nasze szkolenia dla firm.

   

  Program szkolenia

  1. Podstawa prawna prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

  2. Przepisy o ochronie danych osobowych, a dokumentacja pracownicza.

  3. Jakich danych możemy żądać od kandydata do pracy a jakich od pracownika.

  4. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w postaci papierowej albo elektronicznej (zasady „przejścia” na dokumentację elektroniczną) – najważniejsze zagadnienia praktyczne w świetle stanowisk ministerstwa.

  5. Jakie obowiązki ma  pracodawca wobec pracownika związane ze zmianą postaci dokumentacji pracowniczej?

  6. Co jest dokumentacją pracowniczą po zmianie przepisów?

  7. Teczka akt osobowych po nowemu:

  • Dokumenty przechowywane w części A
  • Dokumenty dostarczone w trakcie trwania zatrudnienia – której części
  • Dokumenty gromadzone w części B
  • Umowa o pracę jako podstawa nawiązania stosunku pracy- obligatoryjne elementy po zmianach przepisów
  • Czy każdemu pracownikowi należy dostosować informację dodatkową do obowiązujących przepisów
  • Wniosek pracownika o zmianę warunków zatrudnienia
  • Dokumenty związane z korzystaniem przez pracowników z uprawnień rodzicielskich po zmianach
  • Nowe dokumenty w części B
  • Część C akt osobowych ze szczególnym omówieniem świadectwa pracy po zmianach
  • Zasady gromadzenia dokumentów w części D akt osobowych
  • Nowa część E akt osobowych – czy zawsze jest obowiązkowa
  • Dokumenty związane z zajęciem wynagrodzenia pracownika

  8. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej w zależności od daty nawiązania stosunku pracy.

  9. Kiedy mamy obowiązek kontynuacji teczki akt osobowych?

  10. Dokumentacja czasu pracy po zmianach.

  11. Kiedy lista obecności może być ewidencją czasu pracy?

  12. Dokumentacja urlopów wypoczynkowych – wnioskowanie i udzielanie.

  13. Dokumentacja wynagrodzeń.

  14. Przechowywanie dokumentacji w świetle stanowisk Ministerstwa i PIP – kontrola Inspekcji Pracy.

  15. Gdzie przechowujemy wnioski o urlop opiekuńczy i zwolnienie z powodu działania siły wyższej?

  16. Jak dokumentować pracę zdalną?

  17. Zasady gromadzenia i przechowywania dokumentów, które – zgodnie z obowiązującymi przepisami – nie stanowią dokumentacji pracowniczej, w tym:

  • deklaracji ZUS,
  • dokumentów podatkowych ,
  • dokumentacji BHP nie stanowiącej dokumentacji pracowniczej,
  • dokumentacji zasiłkowej