Weryfikacja oferty wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne – prawa i obowiązki zamawiającego - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  1. Wykluczenie wykonawcy z postępowania o zamówienie publiczne:

  • Wykluczenie obligatoryjne vs wykluczenie fakultatywne – kiedy i na jakiej podstawie zamawiający może wykluczyć wykonawcę z postępowania.
  • Czy zamawiający może wybrać jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy wykluczonego uprzednio z innego postępowania o zamówienie publiczne?
  • Self cleaning – prawo czy obowiązek zamawiającego?
  • Podstawy samooczyszczenia się wykonawcy – które z nich wykonawca ma obowiązek wykazać?
  • Wszczęcie procedury samooczyszczenia – czy to wyłączne prawo zamawiającego?
  • Kiedy zamawiający ma obowiązek uwzględnić procedurę self cleaning?

  2. Odrzucenie oferty wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne:

  • Kiedy zamawiający może odrzucić ofertę wykonawcy?
  • Podstawy odrzucenia najczęściej występujące w praktyce zamówieniowej.
  • Odrzucenie oferty wykonawcy i co dalej?
  • Czy odrzucenie oferty w każdym wypadku równoznaczne jest z kategoryczną eliminacją wykonawcy z postępowania?
  • Kiedy i ile razy zamawiający zobowiązany jest wzywać wykonawcę do wyjaśnień zanim odrzuci ofertę wykonawcy?
  • Jakie wyjaśnienia wykonawcy zamawiający może uznać za wystarczające?
  • Czy zamawiający wybierając ofertę najkorzystniejszą musi badać odrzucenie oferty tego wykonawcy w innych postępowaniach?

  3. Umowa o zamówienie publiczne z wykonawcą:

  • Forma oferty
  • Czy umowa o zamówienie publiczne zawsze zostanie podpisana z wykonawcą oferty najkorzystniejszej?
  • Wykonawca z ofertą najkorzystniejszą – czy ma obowiązek podpisania umowy z zamawiającym?
  • Czy zamawiający może zmusić wykonawcę z ofertą najkorzystniejszą do podpisania umowy o zamówienie publiczne?
  • Czy zamawiający może żądać od wykonawcy uzasadnienia dot. braku przystąpienia do zawarcia umowy na realizację zamówienia publicznego?
  • Brak przystąpienia wykonawcy do zawarcia umowy z zamawiającym i co dalej?

  4. Dyskusja.