×

Agnieszka Szulczewska-Kostrzewa

Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu wierzytelności cywilnoprawnych, wielokrotnie reprezentowała klientów przed sądami powszechnymi, w tym w sporach sądowych związanych z wierzytelnościami wynikającymi z niewykonania lub nienależytego wykonania umów, również przeciwko osobom odpowiedzialnym za zobowiązania podmiotów gospodarczych, a także w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, w szczególności w zakresie zgłaszania wierzytelności. Posiada praktykę w dochodzeniu wierzytelności przeciwko podmiotom zagranicznym, wspiera przedsiębiorców w zakresie prawnych aspektów ich działalności, w szczególności w zakresie prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa konsumentów. Zajmuje się opracowywaniem i opiniowaniem umów, w tym ogólnych warunków umów, umów ramowych, regulaminów sklepów, również internetowych.