Gospodarowanie składnikami mienia ruchomego w JST - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Każdy uczestnik szkolenia otrzyma wzór instrukcji gospodarowania mieniem ruchomym.

  Program szkolenia

  1. Mienie ruchome – definicja i podstawy prawne, zasady gospodarowania mieniem ruchomym.

  2. Ogólne zasady zarządzania mieniem ruchomym w JST – wykorzystanie mienia ruchomego zgodnie z przeznaczeniem, obowiązek zachowania szczególnej staranności przy zarządzie mieniem ruchomym.

  3. Zasady użytkowania mienia przez jednostki podległe – odpowiedzialność pracowników za szkody wyrządzone w mieniu jednostki, zabezpieczenie mienia przed zniszczeniem lub zagarnięciem przez osoby trzecie, bieżąca ocena stanu technicznego i przydatności mienia ruchomego, jak gospodarować mieniem oszczędnie i w sposób racjonalny.

  4. Zbędne mienie ruchome – kiedy mamy do czynienia z mieniem zbędnym, w jaki sposób dokonać wyceny mienia zbędnego.

  5. Likwidacja mienia ruchomego – kiedy dochodzi do likwidacji mienia ruchomego, jak zlikwidować zbędne środki trwałe, czynności likwidacyjne – krok po kroku.

  6. Instrukcja gospodarowania mieniem ruchomym – mówienie podstawowych elementów w ramowej instrukcji.